NMR 400 MHz Agilent 400-MR

[Slika br. 784]

Опис конфигурације:
NMR спектрометар 400 MHz – Agilent/Varian 400-MR, конзола Agilent/Varian 400-MR, проба 1H/19F/X 5 mm PFG ATB Broadband Probe, аутосамплер са 50 позиција, оперативни сyстем linux, програм VnmrJ.

[Slika br. 785]

Подржане врсте анализа:
  • 1D NMR експерименти:
    1H и 13C NMR, АPT
  • 2D NMR експерименти:
    COSY, NOESY, HSQC, HMBC
Контакт особа:

Професор Веле Тешевић
e-mail: vtesevic@chem.bg.ac.rs
телефон: +381 (0)11 2630-474

Захтев за NMR анализу на инструменту Agilent 400 MHz   (MS Word DOC, 20 KB)