Спектрофлуориметар HORIBA Jobin Yvon FluoroMax-4

Спектрофлуориметар FluoroMax-4 HORIBA Jobin Yvon омогућава брзи рад уз врхунску осетљивост у флуоресцентним испитивањима. Флуоресцентна спектроскопија све више преузима главну улогу у аналитици, јер за једињења за која се може применити даје како високу осетљивост, тако и високу специфичност. Висока осетљивост потиче од разлике у талсним дужинама између ексцитујућег и емитујућег зрачења, тако да се добија сигнал наспрам суштински нулте позадине. Висока специфичност потиче од зависности од два спектра, ексцитационог и емисионог. 3Д скенирање и контурно мапирање пружају јединствени "отисак прста" који квалитативно идентификује једињење. У флуоресцентној анализи количина светлости емитована при одговарајућој ексцитацији се користи као мера концентрације неке молекулске врсте, тако да се могу детектовати јако ниске концентрације као што су fg/ml.

[Slika br. 446]

Примена:
 1. Испитивање финих разлика у терцијерној структури протеина праћењем интризичне флуоресценције триптофана молекула протеина.
 2. Одређивање константи везивања малих молекула (као што су нпр. полифеноли) за протеин методом квенчинга триптофанске флуоресценције.
 3. Испитивање површинске хидрофобности протеина, као и малих промена у терцијарној структури која утиче на површинску хидрофобност, праћењем везивања хидрофобне флуоресцентне боје (као што је нпр. ANS, 8-анилино-1-нафталенсулфонска киселина).
 4. Праћење Maillard-ове реакције детекцијом флуоресцентних производа реакције.
 5. Високо осетљиво одређивање ензимске активности са флуоресцентним супстратом.
 6. Испитивање интеракција биолошки активних координисаних једињења, као што су платина (IV) и рутенијум (II) комплекси са хуманим серум албумином и ДНК телећег тимуса.
 7. Корелација структуре и особина природних и синтетичких једињења и њихових комплекса са металима.
Карактеристике:
 1. Ексцитација: опсег 200-950nm
 2. Емисија: опсег 200-950nm
 3. Bandpass: 0-15nm continuously adjustable from computer
 4. Интеграционо време: од 1 ms до 160 s
 5. Раманов сигнал воде: мин. 400.000 cps, EX=350nm, EM=397nm, BP=5nm, integration=1s
 6. Однос сигнал/шум: 3000/1
 7. Thermostated single cuvette holder. Designed for 1cm pathlength cuvettes. Maintains temperature from -20А to 80АC.
Контакт особе:

Весна Јовановић и Милан Николић
лаб. 403
телефон: (011) 333 66 76
уређај се налази у соби 509