Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Hemičar Biohemičar Profesor hemije Hemičar za
životnu sredinu

Studijski program "Hemičar za životnu sredinu"

Studijski image programi Hemije životne sredine na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu za osnovne i master akademske studije su savremeni i dobro usklađeni programi sa realnim potrebama društva i države koji školuju stručnjake koji će biti, pre svega, dobri hemičari i izvrsni poznavaoci životne sredine. Osnovni garant ovome su renomirani profesori i saradnici, dobro snabdevene laboratorije, savremena analitička oprema, kao i dobra laboratorijska praksa koja se godinama sprovodi na našem fakultetu.

Program je tako osmišljen da obrazuje stručnjake koji poseduju sva znanja i sposobnosti neophodna za angažovanje ili zapošljavanje jednog hemičara, s tim što je svaki naš student dodatno obrazovan da rešava sve zadatke iz oblasti zaštite životne sredine.

Značajna komparativna prednost u odnosu na bilo koje druge programe koji se nude na visokoškolskim ustanovama u našoj zemlji je činjenica da naši studenti, baš zato što su hemičari, mogu da ispituju/analiziraju sve supstrate iz prirode (vodu, vazduh, zemljište, sedimente, otpad…), proučavaju osobine i ponašanje svih zagađujućih supstanci, organskih ili neorganskih, i konačno da rešavaju kompleksne projektne zadatke ili vode istraživanja i/ili ispitivanja životne sredine kako u slobodnom okruženju, tako i u industrijskoj ili urbanoj sredini. Drugim rečima, hemičar za životnu sredinu je jedini osposobljen da daje konkretne rezultate i definiše sve eko-hemijske pokazatelje, na koje, nakon toga, mogu da se nadovežu zdravstvo, poljoprivreda, industrija, pravo, ekonomija, menadžment i drugi segmenti društvene nadgradnje.

Danas pitanja koja su u vezi sa zaštitom životne sredine dominiraju u svakodnevnom životu, radu, nauci, kao i u svim drugim segmentima moderne civilizacije. Nijedna država ne može računati na zajedničke (međudržavne) projekte ili ekonomsku i proizvodnu integraciju bez posedovanja i razmene podataka o kvalitetu životne sredine, a da nije uključila u sve te procese visokoobrazovane stručnjake iz oblasti hemije životne sredine ili kako se to često kaže "zaštite životne sredine".

Nijedan sistemski zakon iz oblasti životne sredine u Srbiji, kao što je: Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o proceni uticaja na životnu stredinu, Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ili Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja, ne može se uspešno primenjivati ukoliko država nema visokoobrazovane stručnjake iz oblasti zaštite životne sredine. Svako od ovih zakona se temelji na radu i rezultatima diplomiranih hemičara odnosno mastera hemije za životnu sredinu, oni uvek stoje prvi u multidisciolinarnom timu koji se bavi ovom problematikom.

Zašto su studenti u okviru studijskih programa (osnovni i master) za hemiju životne sredine prvo dobri hemičari?

Zašto su studenti u okviru ovih studijskih programa i izvrsni poznavaoci životne sredine?

Kad završim osnovne (i master) akademske studije iz oblasti hemije životne sredine gde mogu da se zaposlim?

Uslovi za upis

Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.

Ciljevi studijskog programa

Krajnji cilj studijskog programa "Hemičar za životnu sredinu" jeste stvaranje stručnjaka koji će u potpunosti moći da razume suštinu životne sredine i prirodu zagađujućih supstanci u njoj. Svaki diplomirani hemičar za životnu sredinu ili master biće u mogućnosti da razlikuje nativne od antropogenih uticaja na životnu sredinu, da prepoznaje izvore, puteve zagađenja i transformacije zagađujućih supstanci što predstavlja preduslov za sprečavanje bilo kakvog procesa zagađivanja u cilju očuvanja prirode, odnosno umanjenje ili potpuno gašenje započetih procesa narušavanja ekohemijskih ravnoteža na zemlji. Opšta procena je da u ovom trenutku broj takvih stručnjaka u Srbiji nije dovoljan. Državni je interes da se u bliskoj budućnosti školuju oni koji će moći da doprinesu rešavanju nagomilanih problema u ovoj oblasti.

Diplomirani hemičar, odnosno master hemičar za životnu sredinu je osposobljen za analizu i kontrolu životne sredine (monitoring), za poslove veštačenja, za menadžment hemikalijama, standardizaciju i kontrolu kvaliteta, obrazovan je da formira i/ili radi u laboratorijama koje su akreditovane, odnosno da se bavi istraživačkim i konačno naučnim radom što podrazumeva da je osposobljen da osmisli, učestvuje ili vodi projekat iz oblasti životne sredine (ekološki menadžment).

Ishod studija

Diplomirani hemičar za životnu sredinu odnosno master hemije za životnu sredinu je osposobljen za kreativan i samostalan rad u hemijskim laboratorijama različitih profila i nivoa koje se bave izučavanjem organskih i neorganskih supstanci koje kada dospeju u životnu sredinu postaju zagađujuće supstance. Naši hemičari uspešno rade u različitim oblastima koja obuhvataju istraživanje i razvoj (R&D), obezbeđenje i kontrolu kvaliteta (QA/QC), standardizaciju, praćenje zagađujućih supstanci u svim segmentima životne sredine (monitoring), upravljanju hemikalijama i hemijskim procesima (procesni menadžment), odnosno mogu da se bave procenom rizika u životnoj sredini (risk assessment).

Nastavni plan

Nedeljni broj časova po predmetima je označen kao: predavanja + teorijske vežbe + laboratorijske vežbe ili kao: (aktivna nastava + samostalni rad).

Predmet Šifra ESPB Semestar
I godina 1 2
Matematika 1001A 9 4+4+0  
Fizika 1011A 9 4+2+3  
Opšta hemija 1101A 12 5+2+4  
Engleski jezik 1031A 3   3+0+0
Ekologija 1051S 4   3+0+0
Neorganska hemija 1102S 10   5+1+4
Analitička hemija 1 1301A 9   2+1+6
Izborni predmet 1 1IP1S 4  
  60  
II godina 1 2
Fizička hemija 1 1021A 7 4+0+3  
Meteorologija 1052S 2 2+0+0  
Organska hemija 1 1201A 10 4+1+4  
Analitička hemija 2 1302S 10 2+1+6  
Fizička hemija 2 1022A 7   3+0+3
Organska hemija 2 1202A 10   4+1+4
Instrumentalna analitička hemija 1303A 8   3+0+5
Osnovi hemije atmosfere i zagađivači vazduha 1511S 6   3+0+3
  60  
III godina 1 2
Organska hemija 3 1203S 3 3+0+0  
Strukturne instrumentalne metode 1221A 11 5+5+0  
Hemija prirodnih proizvoda 1411A 7 3+0+3  
Geohemija i zagađivači zemljišta 1512S 7 3+0+4  
Biohemija 1409A 7   3+0+3
Industrijska hemija - najbolje raspoložive tehnike 1501S 8   5+0+3
Hemodinamika zagađivača 1515S 7   3+0+4
Izborni predmet 2 1IP2S 10  
  60  
IV godina 1 2
Biotehnologije u životnoj sredini 1491S 7 3+0+4  
Hemija voda i otpadnih voda 1513S 10 4+0+6  
Zagađivači hrane 1514S 9 4+0+5  
Izborni predmet 3 1IP3S 4  
Izborni predmet 4 1IP4S 10  
Izborni predmet O 1IPOA 10  
Završni rad 1IZRS 10   (0+10)
  60  
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
Izborni predmet O

Izborni predmeti mogu biti i drugi predmeti koji su obavezni na ostalim studijskim programima istog nivoa studija.

Po završetku studija na studijskom programu ĹŐÜŘçĐŕ ×Đ ÖŘŇŢâÝă áŕŐÔŘÝă kandidat stiče zvanje "ÔŘßŰŢÜŘŕĐÝŘ ĺŐÜŘçĐŕ".

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet