Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

NOVOSTI

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Vremenska prognoza:
[Wunderground]
Beograd, Srbija

Pretraga Tip vesti:   Godina:      

3. 9. 2017.

image

Konferencija Chemometrica 2017, 36. po redu koja okuplja eminentne stručnjake iz celog sveta u oblasti hemometrije, biće organizovana od 3. do 6. septembra 2017. u Đonđošu (Farkašmalj, Mađarska). Konferencija pokriva fundamente hemometrije i sve aspekte njene primene u hemiji. Više informacija možete naći u PDF dokumentu u prilogu.


14. 8. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Ivane (Stojan) Đorđević, mastera hemičara pod naslovom:

Računarsko modelovanje oktaedarskih kompleksa hroma(III) i kobalta(III): strukturni, elektronski i spektroskopski aspekti

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


14. 8. 2017.

image

Poštovane koleginice i kolege,

Hemijski fakultet će, kao i prethodnih par godina, uzeti učešće na jedanaestom po redu Festivalu nauke, koji će se održati od 14. do 17. decembra. Ove godine je u planu nešto inovativnija, spektakularnija i upečatljivija postavka našeg Fakulteta na pomenutoj manifestaciji. Stoga vas pozivamo da se prijavite i svojim prisustvom uveličate ovaj događaj.

Vaša prijava bi trebalo da sadrži:

  • ime i prezime,
  • broj indeksa,
  • kontakt telefon, kao i
  • prethodna iskustva vezana za učešće na manifestacijama "Festival nauke", "Tamo gde nauka počinje" i "Noć muzeja".

Prijave nam šaljite na e-mail: volonteri@chem.bg.ac.rs.

Srdačno,
Volonterski centar Hemijskog fakulteta

14. 8. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Marije (Radivoje) Nišavić, diplomiranog biohemičara pod naslovom:

Ispitivanje interakcija terpiridinskih kompleksa rutenijuma(II) sa transportnim proteinima seruma

Investigation of interactions of ruthenium(II) complexes with serum transport proteins

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja


14. 8. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Jovane (Pero) Vilipić, diplomiranog hemičara-biohemija, pod naslovom:

Dobijanje aminokiselinskih derivata avarona i tert-butilhinona i ispitivanje njihove biološke aktivnosti

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


14. 8. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Ivana (Dragiša) Pavićevića, mastera biohemičara pod naslovom:

Promene reaktivnosti tiolne grupe Cys34 humanog serum-albumina pri vezivanju masnih kiselina in vitro i u karbonilnom stresu

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja


14. 8. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu ispunjenosti uslova kandidata i opravdanosti predložene teme za izradu doktorske disertacije kandidata Stefana (Radmila) Nikolića, mastera hemičara pod naslovom:

Sinteza i karakterizacija rutenijum-arenskih kompleksa sa N, S ili O donorskim ligandima

Izveštaj se može pogledati u roku od 10 dana od dana objavljivanja


2. 8. 2017.

image

Fondacija "Docent Dr Milena Dalmacija" dodeljuje nagradu za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji za period od 1. 10. 2014. do 30. 9. 2017. godine.

Rok za prijavu na konkurs je 1. oktobar 2017. godine. Celokupan tekst konkursa sa prijavnim obrascem dat je u prilogu. Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt adresi:
fondacija.dr.milena.dalmacija@dh.uns.ac.rs.


25. 7. 2017.

image

U okviru regionalne saradnje, putem Programa za naučnu i tehnološku saradnju (WTZ Programme) Republike Austrije i Republike Srbije, pod pokroviteljstvom odgovarajućih ministarstava, raspisan je konkurs za "Travel grants".

Cilj programa je podrška mobilnosti naučnika, posebno mlađih i žena, u periodu od 2018-20. godine.

Poslednji dan za apliciranje je 30. 9. 2017. godine.

Poziv možete naći na sajtu:
http://mailchi.mp/ff42dfac87bd/extended-deadline-st-austria-france-1637169?e=9030608749

Detaljnije informacije i uslove konkursa možete naći na:
https://oead.at/fileadmin/Dokumente/oead.at/ICM/WTZ/AT-SRB_Call_Guidelines.pdf

Ukoliko vam je potrebna pomoć, možete se obratiti
Tanji Božić

24. 7. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid izveštaj Komisije za izbor jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Analitička hemija. Kandidat je dr Jelena Mutić, dipl. hemičar, docent HF.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


17. 7. 2017.

image

Radno vreme stručnih službi Hemijskog fakulteta u letnjem periodu (od 17. jula do 20. avgusta 2017) će biti od 8:30 do 13:30.

14. 7. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorsku disertaciju kandidata Katarine (Bojan) Putice, master hemičara pod naslovom:

Kontekstualni pristup nastavi organske hemije u gimnaziji prirodno-matematičkog smera

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


7. 7. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Miloša (Miroslav) Prokopijevića, diplomiranog biohemičara pod naslovom:

Imobilizacija peroksidaze iz soje (Glycine max) na makroporoznom glicidil-metakrilatu i hemijski modifikovanom pektinu

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja


7. 7. 2017.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Dragice (Rada) Spasojević, diplomiranog biohemičara pod naslovom:

Modifikacija alginata, celuloze i ksilana iz ćelijskog zida biljaka fenolnim jedinjenjima i aminima, za dobijanje hidrogelova

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


2. 6. 2017.

image

Fondacija "Docent dr Milena Dalmacija" će ove godine omogućiti učešće studenata na Seminaru "Kvalitet voda" koji se organizuje tradicionalno (21. put) u okviru jesenje "Škole za zaštitu životne sredine" od 20. do 22. septembra 2017. godine.

Ove godine planira se uključivanje studenata u sve aktivnosti škole, što će omogućiti neposredan kontakt sa privrednim subjektima i potencijalnim poslodavcima. Na Seminaru je planirano učešće oko 40 studenata osnovnih (II, III i IV godina), master i doktorskih studija.

Više detalja o samom konkursu i načinu prijave možete naći na linku:
http://www.dh.uns.ac.rs/newversion/nastava/konkursi.php?ID=5

1. 10. 2016.

image Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti kalendar i raspored nastave i ispita za školsku 2016/17. godinu.

16. 9. 2016.

image Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu raspisao je konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Biohemija. Kandidat je dr Steva Lević, dipl. ing. prehrambene tehnologije, asistent Poljoprivrednog fakulteta.
© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet