Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

NOVOSTI

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Vremenska prognoza:
[Wunderground]
Beograd, Srbija

Pretraga Tip vesti:   Godina:      

VAŽNO!

image

Poštovane koleginice i kolege studenti,

U prilogu se nalazi dokument koji detaljno opisuje bezbednosne mere koje se moraju poštovati tokom rada Fakulteta. Molimo vas da se upoznate sa predviđenim merama i da ih se dosledno pridržavate.

Takođe, u prilogu se nalazi kratko uputstvo koje opisuje pravilno ponašanje tokom realizacije on-line nastave i sve ono što iz toga proističe.

Ukoliko ste pozitivni na virus SARS-CoV-2 ili ste u samoizolaciji po nalogu epidemiološke službe ili nadležnih lekara, neophodno je da odmah obavestite Prodekana za nastavu na e-mail nastava@chem.bg.ac.rs. Budite odgovorni prema sebi i prema drugima.

Molimo vas da pratite vesti na sajtu i studentskom portalu HF!

Srdačan pozdrav,
Uprava HFKupovinu publikacija Izdavačkog centra HF, kao i drugih izdanja koja su dostupna u Skriptarnici HF (www.chem.bg.ac.rs/fakultet/izdavastvo/) možete izvršiti bez dolaska na HF, pozivom na broj telefona 011-3336-709. Nakon proknjižene uplate, dostava se vrši poštom. Troškove slanja pošiljke snosi naručilac.

Instrukcije za plaćanje:

 • Primalac:   Univerzitet u Beogradu-Hemijski fakultet
 • Svrha uplate:   naslov publikacije (knjige)
 • Račun:   840-1817666-82
 • Poziv na broj:   fizička lica (studenti) ostavljaju prazno, dok pravna lica unose broj fakture

Neophodno je pri popunjavanju uplatnice navesti tačnu adresu uplatioca.


Od ponedeljka, 2. novembra Studentska služba će raditi sa studentima u periodu od 10 do 13 časova, prema odluci Dekanskog kolegijuma (odluka HF br. 947/1 od 28. 10. 2020. godine).

U periodu upisa i ostalih aktivnosti koje podrazumevaju dolazak većeg broja studenata u kratkom vremenskom periodu, radno vreme će biti produženo, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

Takođe, molimo vas da sve vaše zahteve koje imate prema Studentskoj službi, poput izdavanja uverenja, podnesete dan ranije putem elektronske pošte na studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs kako bismo što brže i sa što manje zadržavanja ispunili vaše zahteve.

Vaša Studentska služba

26. 5. 2021.

image

Sedmi simpozijum Evropske hemijske biologije - 7th European Chemical Biology Symposium - biće održan on-line u periodu od 26. do 28. maja 2021. godine. Ovaj simpozijum pruža brojne mogućnosti za oralne i posterske prezentacije studentima doktorskih i post-dok studija. Rok za predaju apstrakata je 26. mart 2021. godine. Više informacija možete naći u pozivnom pismu i na sajtu simpozijuma https://ecbs2021.eu/.


26. 5. 2021.

image

Poštovane koleginice i kolege,

Na osnovu odluke Nastavno-naučnog veća HF del. br. 272/1 od 11.3.2021. godine, imajući u vidu vanrednu situaciju izazvanu pandemijom, u školskoj 2020/2021. godini će biti održan dodatni ispitni rok.

Za studente Osnovnih akademskih studija i Integrisanih akademskih studija dodatni ispitni rok će biti održan nakon redovnog septembarskog roka, o čemu će studenti biti blagovremeno obavešteni.

Za studente Master akademskih studija dodatni (aprilski) ispitni rok će biti održan od 12.4. do 25.4.2021. godine. Studenti master akademskih studija mogu da prijave ispite u periodu od 1.4. do 7.4.2021. godine na studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs isključivo sa svojih zvaničnih adresa elektronske pošte HF. U e-mailu je potrebno navesti nazive ispita koje student prijavljuje (sa šiframa predmeta). Termini polaganja ispita će biti određeni u dogovoru sa nastavnicima.

26. 5. 2021.

image

Poštovane koleginice i kolege studenti,

U prvih sedam nedelja letnjeg semestra 2020/21.godine (8.mart – 26.april), dok je u toku realizacija online nastave, Prodekan za nastavu će biti dostupan na nastava@chem.bg.ac.rs. Ukoliko je potrebno možete da zakažete termin za razgovor koji će biti realizovan preko platforme MsTeams (tim: Prodekan_Nastava). Za komunikaciju putem elektronske pošte koristite isključivo vašu zvaničnu studentsku adresu HF.

Prodekan za nastavu HF

20. 4. 2021.

image

Neželjene eksplozije visokoenergetskih materijala mogu biti veoma opasne i odneti veliki broj ljudskih života. Koliko je ovaj problem ozbiljan smo imali prilike da vidimo prošle godine, nakon eksplozije mineralnog đubriva u Bejrutu. Na žalost, proteklih decenija su u eksplozijama na radnom mestu gubili živote i radnici u Srbiji. Zato je veoma važno da razvijamo nove visokoenergetske materijale koji će biti stabilniji i manje podložni neželjenim detonacijama.

[Dusan Veljkovic]

Upravo na tome radi docent Hemijskog fakulteta, dr Dušan Veljković koji je vođa projekta CD-HEM. Cilj njegovog tima je da uz pomoć kompjuterskih simulacija unapredi metode za razvijanje visokoenergetskih materijala, a zatim i dizajniranje novih na bazi helatnih kompleksa. Inovativni pristup ovom problemu koji se zasniva na upotrebi računarske hemije je jedan od razloga zbog kojih je projekat CD-HEM jedan od malog broja projekata koji su dobili sredstva od Fonda za nauku u okviru PROMIS poziva. Usled veoma velikog interesovanja, a ujedno i ograničene količine novca kojom je Fonda raspolagao, desilo se da na čitavim univerzitetima u Srbiji nijedna grupa nije uspela da se izbori za sredstva za svoje projekte. Stoga je veliki uspeh što docenti našeg fakulteta učestvuju na čak tri projekta koji su u okviru PROMIS poziva dobila sredstva, a ujedno i predvode dva.

[Eksplozija u Bejrutu 2020.]   [Model molekula]

Dušan je ujedno i saradnik u nastavi na predmetima Neorganska hemija 2 i Računarska hemija, koji se nalaze u okviru našeg studijskog programa Hemija.

Više o projektu dr Veljkovića saznajete putem linka:

www.youtube.com/watch?v=GsJ8gnlmD7Y

19. 4. 2021.

image

Evropska komisija je objavila novi Erazmus+ Opšti poziv za podnošenje predloga projekata za 2021. godinu. Univerzitet u Beogradu nastavlja učešće u novom programu Erazmus+ u periodu 2021 – 27. godine u istom statusu, što znači da ustanove i organizacije i dalje imaju mogućnost da punopravno učestvuju u svim delovima Erazmus+ programa.

Kao i prethodnih godina, fakulteti i instituti Univerziteta u Beogradu su pozvani da popune formular za prijavu projekata mobilnosti u okviru novog ciklusa programa. Ono što predstavlja važu napomenu za ovaj konkursni rok je činjenica da će fakulteti/ instituti u okviru ove forme imati mogućnost da podnesu prijave za mobilnost samo sa programskim zemljama, odnosno univerzitetima (Zemlje EU i Norveška, Island, Lihtenštajn, Severna Makedonija, Turska &ndash nekadašnja KA103).

Prijavni formular za učešće u Erazmus+ programu mobilnosti možete dobiti od mene.

Uredno popunjen i pravovremeno dostavljen formular je uslov za uključivanje predloga fakulteta/instituta u jedinstvenu prijavu KA131, koju priprema, podnosi i koordinira Univerzitet u Beogradu kao nosilac Erazmus povelje za visoko obrazovanje.

Prijavni formular za učešće u Erazmus+ programu mobilnosti popunjava se on-line, putem MobiON platforme Univerziteta u Beogradu. Rok za popunjavanje formulara na Univerzitetu ističe u ponedeljak, 5. maja 2021. godine u 13 časova, te vas molim da mi prijave pošaljete najkasnije do petka, 30. aprila do 13 časova. Nakon isteka roka za podnošenje prijava, naknadne izmene i dopune u prijavi neće biti moguće.

Ukupni fond za trenutni poziv za sredstva u okviru ključne akcije KA131 na nivou Republike Srbije je veoma ograničen i znatno manjeg obima nego što je to do sada bio slučaj. Stoga je Univerzitet u Beogradu, kako bi olakšao tekuću prijavu za sredstva, u platformi naznačio sa kojim univerzitetima je uspostavljena saradnja i realizovana mobilnost na osnovu predloga za saradnju dostavljenih u prethodna dva poziva. Odabirom odgovarajuće partnerske institucije, možete se opredeliti za nastavak saradnje sa tom institucijom u okviru KA131. Ukoliko se odlučite da prijavite nove partnere za saradnju u okviru KA131 neophodno je da prilikom odabira prioritetnih partnera (u precizno naznačenim oblastima), kao i u obrazloženju, vodite sledećim kriterijumima:

 • Usklađenost sa ciljevima Strategije mobilnosti Univerziteta u Beogradu i Erazmus+ programa 2021-27, koje se odnose na saradnju, kvalitet, inkluziju i pravičnost, izuzetnost, kreativnost i inovacije;
 • Dosadašnji ostvareni rezultati u saradnji sa predloženom institucijom, ukoliko partnerstvo kroz Erazmus+ nije prethodno uspostavljeno;
 • Kvalitet saradnje i pouzdanost partnera u realizaciji saradnje;
 • Značaj saradnje sa predloženim partnerom, kako za same učesnike i partnerske institucije, tako i za sam Univerzitet i mogućnost proširivanja saradnje na više od jedne članice ili Univerzitet u celini;
 • Prethodne inicijative partnerske institucije za uspostavljanje saradnje u okviru Erazmus+ programa, koja nije ranije formalizovana.

Imajući gorenavedeno u vidu, kolege sa Univerziteta mole da se prilikom planiranja i podnošenja prijava za mobilnost u okviru ovogodišnje prijave, pažljivo razmotre nova partnerstva koja predlažete i da se kroz preliminarne kontakte obezbedi načelna saglasnost partnera za uspostavljanje saradnje sa UB, da se proveri kompatibilnost ISCED polja i studijskih programa između partnerske i naše institucije, kako Univerzitet ne bi došao u situaciju da zbog malog broja realizovanih mobilnosti i neiskorišćenih sredstava, bude sankcionisan smanjenjem budžeta u narednom konkursnom roku. Biće moguće predložiti samo pet novih saradnji iz svake pojedinačne institucije.

Realizacija mobilnosti će biti uslovljena pandemijskom situacijom, ali se prijave odnose na period realizacije u 2021-2022. godini te je dobro prijaviti se.

Za sve dodatne informacije i formular za prijavu možete se obratiti meni na mejl tbozic@chem.bg.ac.rs ili lično.

Srdačan pozdrav,
Tanja Božić

19. 4. 2021.

image

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije o oceni naučne zasnovanosti teme za izradu  doktorske disertacije kandidata Nikole (Mirko) Horvackog, master hemičara, pod naslovom:

 „Fitohemijska karakterizacija autohtonih sorti jabuke iz Srbije”

Izveštaj komisije će biti dostupan javnosti 10 dana od dana objavljivanja.


15. 4. 2021.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za izbor jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Organska hemija. Kandidat je Pavle Stojković, master hemičar, istraživač-pripravnik HF.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


14. 4. 2021.

image

Zavod za intelektualnu svojinu organizuje u aprilu i maju mesecu dva vebinara o pretraživanju patentne dokumentacije iz celog sveta u najvećoj slobodno dostupnoj bazi Espacenet, koju održava Evropski zavod za patente. Vebinari će biti organizovani za učesnike iz dve oblasti:

 • u četvrtak 22. aprila 2021. godine za oblast hemije i hemijske tehnologije, i
 • u utorak, 11. maja 2021. godine za pretraživanje u oblasti mašinstva i opšte tehnike.

Vebinare će održati patentni ispitivači za navedenih oblasti. Tokom vebinara biće predstavljena strategija sastavljanja koncepta za pretraživanje i demonstracija pretaživanja u bazi Espacenet a vreme trajanja svakog od njih je sat i po sa diskusijom.

Za istraživače i inovatore ova baza može biti interesantna za utvrđivanje stanja tehnike npr. pre potencijalnog podnošenja patentne prijave ali i da bude i izvor ideja za dalja istraživanja s obzirom da se često određena tehnička rešenja nalaze opisana samo u bazama patentne dokumentacije. Ispod je više informacija i linkovi za prijavu:

Link za prijavu:

Prijavljeni učesnici će dobiti link za vebinar dan ili dva pre samog događaja. Za sve dodatne info mogu se javiti na e-mail ili telefon iz potpisa.

Srdačan pozdrav,
Daniela Zlatić Šutić
Rukovodilac Edukativno-informativnog centra

Zavod za intelektualnu svojinu
Kneginje Ljubice 5, 11000 Beograd, Republika Srbija
T: (+381-11) 20-25-835
M: (+381-64) 81-20-172
E: dsutic@zis.gov.rs

13. 4. 2021.

image

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu je raspisao konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast Biohemija. Kandidat je dr Mirjana Pešić, vanredni profesor Poljoprivrednog fakulteta.

Izveštaj se može pogledati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.


13. 4. 2021.

image

Poštovane kolege i koleginice,

Pozivamo vas da se prijavite za volontiranje u Zbirci velikana srpske hemije, muzejskoj zbirci Hemijskog fakulteta.

Zadaci: imenovanje knjiga, hemikalija, minerala i modela, popisivanje i datiranje radi inventarisanja istih u Zbirci. Proći ćete obuku za rad i raditi pod nadzorom kustoskinje.

Prijavite se na mejl: volonteri@chem.bg.ac.rs.

Naslov prijave: Zbirka - volontiranje

U prijavi nam pošaljite Word dokument popunjenog prijavnog lista.

Za ovo volontiranje biće potrebno 6 volontera. Prijava za volontiranje počinje danas i traje do 31. maja.

Inventarisanje predmeta se obavlja petkom od 13:00-17:00 u Zbirci, do kraja letnjeg semestra, odnosno sledećih datuma: 23. aprila, 7, 14, 21. i 28. maja, 4. i 11. juna.

Prijavite se i ako ste zainteresovani, ali vam ne odgovara predviđeni termin volontiranja. U zavisnosti od obima posla, organizovaćemo rad i subotom, isto u trajanju od 4 časa.

Održaće se on-line intervju sa kustoskinjom muzeja 20. 4 ili po dogovoru sa volonterima.

Da saznate više o Zbirci, posetite: www.chem.bg.ac.rs/muzej/o_zbirci.html

Pratite nas na Instagramu i Fejsbuku.

Volonterski centar Hemijskog fakulteta


13. 4. 2021.

image

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu je raspisao konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Hemija. Kandidat je dr Aleksandar Kostić, dipl. hemičar, docent Poljoprivrednog fakulteta.

Izveštaj se može pogledati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.


12. 4. 2021.

image

April mesec je mesec u kome se obeležava borba protiv Parkinsonove bolesti. Dr Jelena Radosavljević, docentkinja sa Hemijskog fakulteta je jedna članica tima naučnog projekta LEAPSyn-Sci. Ovaj inovativan projekat otvara novu dimenziju u razvijanju terapeutskih pristupa za dizajniranje terapije protiv Parkinsonove bolesti. Glavni cilj projekta LEAPSyn je da pomoću LEA proteina akumuliranih u listovima ramonde smanji agregaciju α-sinukleina u ćelijama i na taj način promoviše razvoj potpuno novih strategija za lečenje Parkinsonove bolesti.

Parkinsonova bolest je nakon Alchajmerove bolesti, drugo najčešće hronično i progresivno neurodegenerativno oboljenje. Za Parkinsonovu bolest karakteristično je smanjenje broja moždanih ćelija koje proizvode dopamin, neurotransmiter koji ima značajnu ulogu u regulisanju finih pokreta, što dovodi do usporenog kretanja, tremora i otežanog održavanja ravnoteže. Iako je prvi put opisana 1807. godine, još uvek nije pronađen lek za Parkinsonovu bolest.

Ramonda je jedna izuzetno zanimljiva i otporna biljka, koja je poznata i po tome što je simbol Dana primirja u Prvom svetskom ratu. Ovo je još jedno od veoma zanimljivih i važnih istraživanja koja se odvijaju na Katedri za biohemiju na našem fakultetu. Nadamo se da će do kraja realizacije projekat LEAPSyn doći do značajnih doprinosa u borbi protiv Parkinsonove bolesti. Više informacija potražite na sajtu projekta LEAPSyn:

https://leapsynsci.com/activities/#page-title

Procenjuje se da je u svetu preko 10 miliona obolelih od Parkinsonove bolesti, dok je prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije u 2019. godini ukupno registrovano oko 14 hiljada obolelih u Srbiji.

[April - mesec borbe protiv Parkinsonove bolesti]

9. 4. 2021.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu naučnog i stručnog rada Nikoline Popović, master biohemičara, istraživača-pripravnika HF, kandidata za izbor u zvanje istraživač-saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


9. 4. 2021.

image

Kompanija Gecco Biotech iz Holandije nudi sponzorstvo za projekte studenata master ili doktorskih studija na Hemijskom fakultetu u Beogradu. Rok za prijavu je 25. april 2021. godine. Više informacija možete naći u prilogu.


8. 4. 2021.

image

Poštovane koleginice i kolege,


U toku je prijavljivanje za Letnju školu lipidomike pod nazivom ”Lipidomics : hands on training in the characterization of the lipidome of foods and agricultural raw materials” koje se održava na univerzitetu u Gentu, Belgija od 18. juna - 1. jula 2021. godine u okviru FoodEnTwin projekta.

Za učešće se mogu prijaviti svi zaposleni Hemijskog fakulteta, kao i studenti doktorskih studija, zainteresovani za ovu oblast.

Za školu se možete se registrovati na sajtu:

http://horizon2020foodentwin.rs/foodentwin-summer-school-2021/

7. 4. 2021.

image

Na Hemijskom fakultetu je  01. aprila 2021. godine počeo projekat Evropske komisije Horizon2020 IMPTOX - Inovativna analitička platforma za istraživanje efekata i toksičnosti mikro- i nano- plastike, u kombinaciji sa zagađujućim supstancama životne sredine, na rizik od alergijskih bolesti u pretkliničkoj i kliničkoj studiji, GA No. 965173.

Rukovodilac projekta je prof. dr Tanja Ćirković Veličković, a sa Hemijskog fakulteta će u timu biti uključeni profesori i saradnici Hemijskog fakulteta sa katedri za biohemiju, analitičku i organsku hemiju, kao i kolege sa Inovacionog centra, Fizičkog fakulteta i iz INEP-a.

U savremenom dobu postoji hitna potreba za razumevanjem uticaja mikro- i nano-plastičnih čestica koje zagađuju hranu i životnu sredinu kao i njihovog rizika na zdravlje ljudi. Projekat IMPTOX ima za cilj stvaranje međupredmetne platforme za dizajniranje pogodnih analitičkih pristupa za određivanje obima problema u životnoj sredini i uticaja na naše zdravlje procenom uticaja mikro- i nano- plastičnih čestica unetih udisanjem i/ili gutanjem, a kontaminiranih metalima, alergenima, patogenim bakterijama i toksinima, na alergijske reakcije.

Ishod ovog inovativnog projekta uključuje: nove alate za otkrivanje mikro- i nano-plastičnih čestica; poboljšano razumevanje efekata mikro- i nano-plastičnih čestica u kombinaciji sa kritičnim zagađivačima u vazduhu, vodi i hrani na zdravlje ljudi i otkrivanje biomarkera; povećanu svest o riziku na bolesti usled mikro- i nano- plastičnih čestica i zagađivača; poboljšane strategije komunikacije između nauke i relevantnih zainteresovanih strana i doprinos zdravstvenim ciljevima Evropske strategije za plastiku u kružnoj ekonomiji; naučne podatke relevantne za politiku u cilju smanjenja rizika po zdravlje ljudi i procena rizika i na nacionalnom nivou i nivou EU za kreatore politika.

www.chem.bg.ac.rs/support/IMPTOX/index.html

[Šema]

6. 4. 2021.

image

Profesori Hemijskog fakulteta imaju veliki broj međunarodnih saradnji i zahvaljujući jednoj od njih ostvarili smo napredak u prečišćavanju herbicida u otpadnim vodama. Dr Dragan Manojlović, redovni profesor HF i gostujući profesor Južno-Uralskog državnog univerziteta zajedno sa kolegama iz Rusije razvio je inovativni metod za ukljanjanje herbicida iz otpadnih voda primenom hlor-dioksida.

Hlor-dioksid se dugi niz godina koristi za dezinfekciju pijacćih i otpadnih voda, ali se do sada nije koristio za uklanjanje hloroacetamidnih herbicida iz otpadnih voda. Pokazao se kao bezbedno i veoma efikasno sredstvo, jednostavno za transport, koje za kratko vreme razgrađuje herbicide.

Najsavremenije analitičke tehnike kao što su visoko-efikasna tečna hromatografija, gasna hromatografija i analiza ukupnog organskog ugljenika korišćene su za praćenje procenta razgradnje herbicida u vodama. Prvi deo eksperimenata se zasnivao na praćenju razgradnje herbicida u demineralizovanim vodama, a nakon toga u uzorcima voda iz Srbije i Rusije. Nakon tretiranja hlor-dioksidom došlo je do oksidacije herbicida, pri čemu su nastajali natrijum-hlorid i natrijum-sulfat, potpuno bezbedne neorganske soli.

Ako želite da saznate više o istraživanju profesora Manojlovića kliknite na link:

https://www.susu.ru/en/news/2020/08/24/scientists-have-cleaned-wastewater-using-safe-chlorine-dioxide

5. 4. 2021.

image

Univerzitet u Beogradu je od oktobra 2019. godine učlanjen u ANSO (Alliance of International Science Organizations), udruženje nastalo u okviru inicijative "Pojas i put", o kojem više informacija može da se sazna na zvaničnoj stranici http://www.anso.org.cn/.

ANSO (Alliance of International Science Organizations) je objavio poziv za ideje i predloge u cilju zajedničkih istraživačkih i obrazovnih projekata za 2021. godinu. Prorektor za nauku, prof. dr Petar Marin, poziva Vas da se upoznate sa uputstvima i drugom dokumentacijom vezanom za prijavu predloga i ukoliko ste zainteresovani da se prijavite na poziv. Kao što je navedeno, rok za prijavu je 15. maj 2021. godine.


5. 4. 2021.

image

Na osnovu Programa zajedničkog unapređenja razmene učesnika na projektima zaključenog 2019. godine između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD) a u cilju unapređivanja naučne i tehnološke saradnje i uz poštovanje zajedničkih i uvažavanje nacionalnih interesa, Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Nemačkom službom za akademsku razmenu (Deutscher Akademischer Austauschdienst-DAAD) raspisuje Konkurs za razmenu učesnika na projektima između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke za projektni period 2022-2023.

Rok za podnošenje prijave projekta je 30. 6. 2021. godine.

Na linku ispod možete pronaći poziv:

http://www.mpn.gov.rs/konkurs-za-sufinansiranje-naucno-tehnoloske-saradnje-republike-srbije-i-savezne-republike-nemacke-za-period-2022-2023/

3. 4. 2021.

image

Radovi naučnica i naučnika sa Hemijskog fakulteta su više puta do sada dolazili na naslovne strane uglednih međunarodnih naučnih časopisa. Puno našeg rada se odvija van pažnje javnosti i samo mali deo smo do sada stigli da podelimo sa medijima ili na društvenim mrežama.

Mladi često nalaze uzore među popularnim ličnostima iz sveta glume, muzike, sporta... jer oni najčešće dolaze na naslovice dnevnih novina i nedeljnika. Zato nam je naročito drago što je Ilustovana politika na svoju naslovnu stranu od 23. marta postavila tri mlade naučnice, među kojima je i dr Tamara Todorović, vanredna profesorka Hemijskog fakulteta.

A Tamara stvarno jeste odličan uzor mladima. Njen projekat SYMBIOSIS je u veoma oštroj konkurenciji dobio sredstva od Fonda za nauku u okviru PROMIS konkursa. Od 585 prijavljenih projekata, prošlo je samo njih 59, a među njima se našao i projekat profesorke Todorović. Paralelno sa pripremom projekta SYMBIOSIS, profesorka Todorović je obavljala i zahtevnu ulogu prodekanke za nastavu, držala je predavanja našim studentima i radila na drugim naučnim projektima u kojima učestvuje ili ih rukovodi. Do sada je objavila 43 naučna rada koji su citiralni 556 puta!

Tamara je jedna od velikog broja uspešnih naučnica i profesorki koje rade na našem fakultetu. Verujemo da će i ove godine veliki broj učenica i učenika poći njenim stopama i upisati Hemijski fakultet. Želimo vam da sledite njen primer, marljivo radite i jednog dana čak i nadmašite rezultate koje je postigla profesorka Todorović.

2. 4. 2021.

image

Dan studenata proslavljamo uz novi broj studentskog časopisa "Pozitron".

Ističemo tekstove:

 • O vakcinama iz ugla biohemije
 • Hemija vatrometa
 • Prokrastinator o prokrastinaciji
 • Inspirativne intervjue sa Snežanom Đorđević i Daliborom Stankovićem

Pratite nas na Instagramu i Fejsbuku.
Postojimo zbog vas, pišite nam na pozitron@chem.bg.ac.rs.
Cherry - digitalni repozitorijum Hemijskog fakulteta

Redakcija časopisa "Pozitron"

[Pozitron br. 22]

1. 4. 2021.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada Sanje Marković, master hemičara, istraživača-pripravnika HF, kandidata za izbor u zvanje istraživač-saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


1. 4. 2021.

image

Tokom aprila 2021. godine u Zadužbini Ilije M. Kolarca održava se ciklus predavanja pod naslovom:

Vrteška u životnoj sredini - hrana i zdravlje
ljudi sa starim i novim zagađujućim supstancama i napadačima: šta smo novo saznali?

1. 4. 2021: doc. dr Jelena Radosavljević:
Alergije i alergeni hrane - istine i zablude

8. 4. 2021: prof. dr Jelena Mutić:
Metali u morskim plodovima: benefit i rizik

15. 4. 2021: prof. dr Tanja Ćirković Veličković:
Šta su mikroplastika i nanoplastika i da li mogu da utiču na naše zdravlje?

22. 4. 2021: doc. dr Marija Stojadinović:
Izazovi u laboratorijskoj dijagnostici novog SARS-CoV-2 virusa

Predavanja će biti snimljena u Maloj sali Kolarčeve zadužbine, bez prisustva publike, i postavljena na YouTube platformu "Slušajte Kolarac".

[Plakat ciklusa predavanja]

1. 4. 2021.

image

Pročitajte brošuru "COVID-19 vakcine u Srbiji" koju su sastavili naši farmaceuti. Upoznajte se sa strukturom virusa SARS-CoV-2, sastavom i mehanizmima dejstva svih vakcina koje su trenutno raspoložive u našoj zemlji. Pogledajte odgovore na neka od najčešće postavljena pitanja - ko sme / ne sme da se vakciniše, koji su mogući neželjeni efekti, kakav se imunitet stiče, itd.

[Brosura]


31. 3. 2021.

image

Posetite Hemijski fakultet na virtualnom sajmu obrazovanja "Na koji ćeš faks". Naš štand se nalazi u ekspo hali 2, a dostupan je i direktno putem sledećeg linka:

https://nakojicesfaks.collectivibe.com/booth/hemijski

Hemijski fakultet je veoma ugledna obrazovna i naučna institucija. Prilikom dosadašnjih ciklusa akreditacije HF je bio među fakultetima koji su služili za primer kako uspešno proći ovu proceduru, a naše diplome se u svetu priznaju bez potrebe za dodatnom nostrifikacijom.

Virtuelni sajam Na koji ces faks

Visok kvalitet nastave i naučnog rada postižemo zahvaljujući intenzivnoj saradnji sa velikim brojem renomiranih institucija u zemlji i svetu, ali i usled znatno viših standarda za napredovanje koje smo postavili našim profesorima u odnosu na zakonske norme.

Veliki broj naučnih projekata koje vode naši profesori omogućava nam da kontinuirano zapošljavamo nove mlade istraživače, a zahvaljujući realizovanim projektima fakultet je opremljen savremenim instrumentima koji se koriste i za obuku naših studenata da postanu vrsni stručnjaci, sposobni da odgovore širokom spektru potreba za hemičarima na tržištu rada.

Osim u velikom broju privatnih i državnih laboratorija, naši diplomci nalaze posao i u firmama koje se bave uvozom i prodajom analitičke opreme i hemikalija, regulatornim institucijama poput Agencije za zaštitu životne sredine, kao i u najvećim kompanijama u Srbiji vezanih za naftnu industriju, proizvodnju lekova, prehrambenu industriju... Znanje sa našeg fakulteta možeš da iskoristiš i za pokretanje sopstvene proizvodnje ili se možeš posvetiti jednoj od najlepših i najplemenitijih profesija, podučavanju novih generacija hemičara.

Hemija je jedna izuzetno logična nauka koja je na bezbroj zanimljivih načina isprepletena sa životom koji živimo. Profesori hemije imaju privilegiju da predajući hemiju podstiču kod dece kreativnost, logično zaključivanje i imaginaciju.

[Expo sala 2]

30. 3. 2021.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada Anite Smailagić, master hemičara, istraživača-pripravnika Inovacionog centra HF, kandidata za izbor u zvanje istraživač-saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


30. 3. 2021.

image

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da su na studentskom portalu otvorene dve nove ankete.

Molimo Vas da ankete popunite pošto su rezultati tih anketa neophodni za uspešan završetak procesa samovrednovanja Hemijskog fakulteta.

Ankete su otvorene od 30. 3. do 30. 4. 2021. godine.

Studentska služba HF

26. 3. 2021.

image Call for expression of interest 2021-2027 – New The new call for expression of interest for experts for the programming period 2021-2027 is now open and we welcome new and old experts!

If you are already registered as an expert answering one of the previous calls for expression of interest, and if you have opted to be eligible for all programmes, you will remain available in the database for current and future Programmes (e.g. Horizon Europe).

The registration page has been updated with a single opt-in for all services and programmes. This is reflected in your expert profile under data protection where you have the right to choose who can see your data exactly as in the previous period, with the settings for data protection/”who can see my data”.

If the option to work for “All programmes and sub-programmes of the above selected EU and non-EU institutions” is selected, by default you have made yourself available to all current and future programmes and no additional action is needed from your side.

24. 3. 2021.

image

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za izbor jednog saradnika u zvanju saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Analitička hemija. Kandidati su:

 • Katarina Milenković,
 • Sara Knežević,
 • Mihajlo Jakanovski, i
 • Marko Jović.

Svi kandidati su diplomirani hemičari i studenti master akademskih studija na HF. Komisija predlaže izbor Sare Knežević.

Izveštaj se može pogledati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.


24. 3. 2021.

image

Profesorka Hemijskog fakulteta, Tanja Ćirković Veličković je gostovala u emisiji UranaK1. CAPSIDO projekat, čiji je ona rukovodilac ima odlične vesti - do kraja godine ćemo dobiti prototip domaćeg testa za detekciju novog korona virusa. Tim profesorke Ćirković u okviru CAPSIDO projekta koji finansira Fond za nauku Republike Srbije, čini 14 naučnika (biohemičari i kolege sa Poljoprivrednog fakulteta), kao i spoljni saradnici iz Instituta INEP.

Registracija testa kojim se detektuju antitela se očekuje krajem aprila, a sve komponente testa će biti proizvođene u našoj zemlji. To je rezultat drugog projekta "Održiva proizvodnja serološkog IgG testa za SARS CoV-2 u Srbiji" koji finansira USAID a sprovodi UNDP.

Očekuje se da ćemo nakon realizacije CAPSIDO projekta dobiti testove koji su osetljiviji i u stanju da registruju prisustvo proteina virusa ne samo u krvi već i u drugim tečnostima poput pljuvačke. Biohemičari sa našeg fakulteta su već demonstrirali da su u stanju da proizvedu proteine virusa neophodne za funkcionisanje testova, što je važan rezultat jer će nam omogućiti da prilagodimo test i na potencijalne mutacije virusa koje su moguće u budućnosti.

Potražite snimak profesorkinog intervjua na sledećem linku:
https://www.youtube.com/watch?v=GgwYwlmZFJg

Prof. Tanja Cirkovic Velickovic   Gostovanje u emisiji UranaK1

3. 3. 2021.

image

Odbor "Zadužbine Veselina Lučića" je raspisao:

 • konkurs za dodelu "Nagrade Veselina Lučića" za najbolje naučno odnosno stručno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu objavljeno tokom 2020. godine, i
 • konkurs za dodelu "Nagrade Veselina Lučića" za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu objavljeno tokom 2020. godine.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu "Politika" 22. 2. 2021. godine (beogradsko izdanje). Rok za podnošenje prijava je od 22. februara do 21. aprila 2021. godine. Više informacija i obrazac za prijavu na konkurs možete naći u prilogu.


23. 2. 2021.

image

Za Hemijski fakultet:

Na osnovu Ugovora o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada NIO U 2021. godini koji je potpisan između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Univerziteta u Beogradu (evidencioni broj ugovora 451-03-9/2021-14/ 200168), u obavezi smo da za sve naše publikacije koje će biti finansirane od strane MPNTR za 2021. godinu u delu zahvalnice koristimo sledeću formu teksta, na srpskom ili engleskom jeziku:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Evidencioni broj: 451-03-9/2021-14/200168

Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia
Contract number: 451-03-9/2021-14/200168

Za Inovacioni centar HF:

Na osnovu Ugovora o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada NIO U 2021. godini koji je potpisan između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Inovacionog Centra Hemijskog fakulteta u Beogradu, d.o.o. (evidencioni broj ugovora 451-03-9/2021-14/ 200288) u obavezi smo da za sve naše publikacije koje će biti finansirane od strane MPNTR za 2021. godinu u delu zahvalnice koristimo sledeću formu teksta, na srpskom ili engleskom jeziku:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Evidencioni broj: 451-03-9/2021-14/200288

Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia
Contract number: 451-03-9/2021-14/200288

23. 2. 2021.

image

Fond za inovacionu delatnost je 22. februara 2021. godine, raspisao novi javni poziv za Program saradnje nauke i privrede. Sredstva za realizaciju javnog poziva u ukupnom iznosu od šest miliona evra obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije, sa razdela MPNTR.

Cilj Programa saradnje nauke i privrede je da pomogne istraživanja koja su od značaja za privredu tako što će podstaći preduzeća iz privatnog sektora i javne naučnoistraživačke organizacije da se upuste u zajedničke istraživačko-razvojne projekte sa ciljem stvaranja novih ili poboljšanih komercijalno orijentisanih proizvoda i usluga, kao i inovativnih tehnologija sa značajnim budućim učinkom i tržišnim potencijalom.

Kroz Program se dodeljuje finansijska podrška do 300000 evra konzorcijumu koji mora biti sačinjen od najmanje jednog mikro, malog ili srednjeg privrednog društva u većinskom privatnom vlasništvu, osnovanog u Srbiji kao podnosioca prijave i jedne javne naučnoistraživačke organizacije (u većinskom državnom vlasništvu, registrovane i akreditovane u Srbiji) kao glavnog kopodnosioca prijave.

Moguće je podnošenje samo jedne prijave po javnom pozivu.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 29. april 2021. godine do 15 časova.

Priručnik u kome su detaljno opisani uslovi Programa saradnje nauke i privrede i set neophodne dokumentacije dostupni su na: http://www.inovacionifond.rs/program/program-saradnje-nauke-i-privrede/psnp-dokumentacija-2021

Molimo vas da koristite sledeći link za apliciranje:
http://www.inovacionifond.rs/prijava

Za sva dodatna pitanja, možete pisati na: cgs@inovacionifond.rs

5. 2. 2021.

image

Objavljen je poziv za prijavu za Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji 2021.

Nosilac Takmičenja je resorno ministarstvo nauke Republike Srbije, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i medijskim partnerom RTS. Tehničku realizaciju Takmičenja vrši Organizacioni tim sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.

Do sada je na takmičenju učestvovalo 2950 timova sa preko 9000 učesnika, pripremljeno je 1161 biznis planova i poslovnih modela kojim su potvrđeni ekonomski potencijali predloženih inovacija. Poseban kvalitet je okupljanje tima od 384 recenzenata iz Srbije i naših istaknutih ljudi širom sveta.

Zahvaljujući učešću na takmičenju, do sada je osnovano 88 novih preduzeća, koja su trenutno aktivna na tržištu.

Svi zainteresovani koji su već stvorili određenu inovaciju ili su pred njenom finalizacijom, trebalo bi da oforme svoj, najmanje tročlani tim. Inovacije mogu biti iz svih oblasti tehničkog, medicinskog, informatičkog ili stvaralaštva u oblasti usluga.

Rok za prijavu je 5. maj 2021. godine. Sve dodatne informacije i elektronska prijava mogu se pronaći na sajtu: http://inovacija.org/.

1. 10. 2020.

image Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti kalendar i raspored nastave i ispita za školsku 2020/21. godinu.
© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet