Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Hemičar Biohemičar Profesor hemije Hemičar za
životnu sredinu

Studijski program "Biohemičar"

Školske image 1987/88. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu (sada Hemijskom fakultetu) osnovana je studijska grupa koja obrazuje diplomirane biohemičare. Program studija biohemije u svemu je u skladu sa programima modernih studija na srodnim Univerzitetima u svetu.

U okviru prve i druge godine studija student dobija osnovna znanja iz hemije i biologije koja su neophodna za razumevanje procesa koji se odvijaju u živom svetu. U okviru treće i četvrte godine studija student se upoznaje sa savremenim metodama koje se koriste u biohemiji, mehanizmima delovanja enzima, osnovama molekularne biologije kao i primenom biohemije u biotehnologiji. Oblast biotehnologije je danas hit u istraživanjima u svetu i nalazi veliku primenu u najrazličitijim oblastima (farmaceutska industrija, industrija hrane, dobijanje metala i druge oblasti hemijske industrije i svakodnevnog života). Student se u okviru predmeta patobiohemija upoznaje sa poremećajima biohemijskih procesa koji dovode do razvoja patoloških stanja u organizmu, kao i metodama kojima se ovi poremećaji mogu ustanoviti. Ova studijska grupa predstavlja pravi izazov za one koji žele da saznaju šta se dešava u živom organizmu ili one koji žele da savršene mehanizme iz živih organizama prenesu i primene u industriji. Po završenom fakultetu biohemičarima se otvara mogućnost daljeg usavršavanja kroz diplomske akademske (master) i doktorske studije.

Diplomirani biohemičari su vrlo cenjeni kao saradnici u istraživačkim centrima i razvojnim laboratorijama, a zapošljavaju se u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, biotehnološkim fabrikama i prosveti.

Uslovi za upis

Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.

Ciljevi studijskog programa

Primarni cilj studijskog programa je da omogući studentima sticanje diplome prvog stepena diplomiranog biohemičara koja će biti prepoznata/priznata od strane svih evropskih institucija i koja će omogućiti studentima da nađu odgovarajuće zaposlenje ili da automatski nastave dalje školovanje (ukoliko imaju odgovarajuće ocene) u okviru master programa iz biohemije ili srodnih disciplina na domaćim ili na nekom od evropskih univerziteta.

Ishod studija

Studenti treba da ovladaju na nivou osnovnih studija sadržajima iz hemije (organske, neorganske, fizičke i analitičke hemije), biologije (biologija ćelije, mikrobiologija, fiziologija), jezgra biohemijskih sadržaja, uključujući strukturu i funkciju makromolekula (proteina i enzima, nukleinskih kiselina, lipida, ugljenih hidrata), metaboličke puteve i puteve transdukcije signala, kao i osnovna znanja iz specifičnih biohemijskih disciplina (imunohemija, patobiohemija, biotehnologija). Studenti će biti u stanju da izvode standardne biohemijske laboratorijske procedure i da koriste osnovne laboratorijske instrumente. Posedovaće osnovna znanja iz bioinformatike i biće u stanju da se koriste računarom u obradi eksperimentalnih podataka, pretraživanju baza podataka i drugo. Studenti će biti u stanju da bezbedno rade sa biološkim materijalom i raznim hemikalijama primenjujući odgovarajuće mere zaštite. Biće u stanju da urade deo istraživanja, opišu svoje rezultate u obliku završnog rada i odbrane ga usmeno. Studenti će biti osposobljeni za dalji profesionalni razvoj što uključuje i samostalnost u radu.

Nastavni plan

Nedeljni broj časova po predmetima je označen kao: predavanja + teorijske vežbe + laboratorijske vežbe ili kao: (aktivna nastava + samostalni rad).

Predmet Šifra ESPB Semestar
I godina 1 2
Matematika 1001A 9 4+4+0  
Biologija ćelije 1061B 9 5+1+2  
Opšta hemija 1101A 12 5+2+4  
Engleski jezik 1031A 3   3+0+0
Neorganska hemija 1102B 6   3+0+3
Organska hemija 1 1201B 11   5+1+5
Analitička hemija 1 1301B 6   2+0+4
Izborni predmet 1 1IP1B 4  
  60  
II godina 1 2
Fizička hemija 1029B 8 4+0+3  
Organska hemija 2 1202B 10 5+1+4  
Biohemija proteina i nukleinskih kiselina 1401B 12 4+0+7  
Osnovi molekularne biologije 1062B 6   2+0+3
Analitička hemija 2 1302B 8   2+1+4
Hemija prirodnih proizvoda 1411B 12   4+0+7
Izborni predmet 2 1IP2A 4  
  60  
III godina 1 2
Strukturne instrumentalne metode 1221B 7 4+2+0  
Biohemija metabolizma 1402B 6 4+0+2  
Enzimologija 1421B 7 3+0+3  
Eksperimentalna biohemija 1422B 10 3+0+7  
Fiziologija 1063B 7   4+0+2
Molekulska genetika 1064B 7   4+2+0
Mikrobiologija 1065B 5   2+0+3
Regulacija biohemijskih procesa 1403B 5   2+0+2
Izborni predmet 3 1IP3B 6  
  60  
IV godina 1 2
Mikrobiološka hemija i osnovi biotehnologije 1423B 11 4+0+6  
Imunohemija 1424B 7 2+0+4  
Izborni predmet 4 1IP4B 6  
Patobiohemija 1425B 8   4+0+4
Izborni predmet 5 1IP5B 6  
Izborni predmet 6 1IP6B 6  
Završni rad 1IZRB 16   (0+16)
  60  
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
Izborni predmet 5,   Izborni predmet 6

Izborni predmeti mogu biti i drugi predmeti koji su obavezni na ostalim studijskim programima istog nivoa studija.

Po završetku studija na studijskom programu ąŘŢĺŐÜŘçĐŕ kandidat stiče zvanje "ÔŘßŰŢÜŘŕĐÝŘ ŃŘŢĺŐÜŘçĐŕ".

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet