Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Hemičar Biohemičar Profesor hemije Hemičar za
životnu sredinu

Studijski program "Hemičar"

Program image studija hemije koje se odvijaju na našem fakultetu je u skladu sa programima drugih srodnih fakulteta u svetu.

U okviru prve i druge godine studija student stiče osnovna znanja iz hemije (opšta, neorganska, analitička i organska), fizičke hemije, matematike i fizike. U okviru treće godine studija student postepeno prelazi na više nivoe znanja iz osnovnih oblasti hemije, i upoznaje se sa osnovama hemije prirodnih proizvoda i biohemije. Pored toga, dobija osnovna znanja o savremenim instrumentalnim metodama, i kroz praktični rad se upoznaje sa njihovom primenom za određivanje strukture jedinjenja. U četvrtoj godini studentu se putem izbornih predmeta omogućava opredeljivanje za uže oblasti hemije (Opšta i neorganska, Organska, Analitička, Primenjena hemija i delom Hemija životne sredine), izučavajući teoriju i praktične tehnike koje se primenjuju u datoj oblasti. Po završenom fakultetu, hemičarima se otvara mogućnost daljeg usavršavanja u odabranoj oblasti kroz diplomske akademske (master) i doktorske studije.

Hemičari čine okosnicu razvojnih timova u istraživačkim i razvojnim laboratorijama u mnogim granama industrije (farmaceutska, prehrambena industrija, prerada vode, metalska industrija, industrija boja i lakova, petrohemija, neorganske i organske tehnologije i drugo). Njihov zadatak je razvoj laboratorijskih postupaka, kontrola procesa i kvaliteta proizvoda.

Uslovi za upis

Završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.

Ciljevi studijskog programa

Krajnji cilj studijskog programa "Hemičar" jeste stvaranje stručnjaka sa visokim nivoom fundamentalnog i primenjenog znanja iz različitih oblasti hemije, kao i razvijenom sposobnošću za "hemijski način mišljenja", što podrazumeva spremnost za uočavanje, razumevanje i efikasno rešavanje kompleksnih hemijskih problema sa kojima će se neminovno sretati tokom rada u okviru fundamentalno-istraživačkih, inovacionih i razvojnih projekata, kao i u laboratorijama za istraživanje i razvoj, kontrolu kvaliteta, standardizaciju, praćenje procesa, itd.

Ishod studija

Završavanjem studija na studijskom programu "Hemičar" stiču se fundamentalna i praktična znanja iz različitih oblasti hemije, koja omogućavaju razumevanje hemijskih procesa i osposobljavaju za aktivno učešće u naučno-istraživačkom radu u oblasti fundamentalnih i primenjenih istraživanja. Tokom studija, studenti bivaju detaljno upoznati sa mehanizmima hemijskih reakcija i ovladavaju modernim tehnikama sinteze i savremenim instrumentalnim metodama.

Student koji završi studije na programu "Hemičar" je osposobljen za kreativan i samostalan rad u hemijskim laboratorijama različitih profila i namena (istraživanje i razvoj, kontrola kvaliteta, standardizacija, praćenje procesa, itd). Pored toga, svršeni student je kvalifikovan za učešće u fundamentalno-istraživačkim i razvojnim projektima i zadacima.

Nastavni plan

Nedeljni broj časova po predmetima je označen kao: predavanja + teorijske vežbe + laboratorijske vežbe ili kao: (aktivna nastava + samostalni rad).

Predmet Šifra ESPB Semestar
I godina 1 2
Matematika 1001A 9 4+4+0  
Fizika 1011A 9 4+2+3  
Opšta hemija 1101A 12 5+2+4  
Engleski jezik 1031A 3   3+0+0
Neorganska hemija 1102A 10   4+2+4
Osnovi primene računara u hemiji 1111H 2   0+2+0
Analitička hemija 1 1301H 11   2+1+8
Izborni predmet 1 1IP1H 4  
  60  
II godina 1 2
Fizička hemija 1 1021A 7 4+0+3  
Organska hemija 1 1201A 10 4+1+4  
Analitička hemija 2 1302H 10 3+2+5  
Hemija životne sredine 1505H 3 3+0+0  
Fizička hemija 2 1022A 7   3+0+3
Organska hemija 2 1202A 10   4+1+4
Analitička hemija 3 1303H 9   3+0+6
Izborni predmet 2 1IP2A 4  
  60  
III godina 1 2
Strukturne instrumentalne metode 1221A 11 5+5+0  
Teorija hemijske veze 1231H 7 3+2+0  
Stereohemija 1232H 5 3+1+0  
Hemija prirodnih proizvoda 1411A 7 3+0+3  
Neorganska hemija 2 1103H 10   4+0+6
Organske sinteze 1 1211H 7   2+0+4
Industrijska hemija 1501A 7   3+0+3
Izborni predmet 3 1IP3A 6  
  60  
IV godina 1 2
Računarska hemija 1112H 7 4+3+0  
Organske sinteze 2 1212H 9 2+0+7  
Biohemija 1409H 6 3+0+3  
Izborni predmet 4 1IP4H 8  
Izborni predmet D 1321H 4   3+0+0
Izborni predmet O 1IPOA 10  
Završni rad 1IZRH 16   (0+16)
  60  
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
Izborni predmet 3
Izborni predmet 4
Izborni predmet O

Izborni predmeti mogu biti i drugi predmeti koji su obavezni na ostalim studijskim programima istog nivoa studija.

Po završetku studija na studijskom programu ĹŐÜŘçĐŕ kandidat stiče zvanje "ÔŘßŰŢÜŘŕĐÝŘ ĺŐÜŘçĐŕ".

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet