Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Naučnoistraživački rad
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

[Slika]

dr Rada M. Baošić

vanredni profesor
Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd
Katedra za analitičku hemiju

Telefon:   011-3336781

Telefon (lokalni):   781

Kabinet:   515a (lab.508)

E-mail:   rbaosic AT chem · bg · ac · rs

Lični podaci

Mesto rođenja: Zemun, Srbija.

Obrazovanje i usavršavanja

1985-1992: Osnovne studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

1992-1997: Magistratura - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

1997-2004: Doktorat - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

Kretanje u službi

1992-1995: Stručni saradnik / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

1995-1998: Asistent pripravnik / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

1998-2008: Asistent / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2004-2014: Docent / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2014: Vanredni profesor / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

Oblasti naučnog interesovanja

Analitička hemija, Oblast planarne hromatografije, Proučavanje mehanizama odvajanja, Proučavanje veza između strukture, hromatografskog ponašanja i biološke aktivnosti jedinjenja. Elektrohemijsko ponašanje i antioksidativna aktivnost. Senzori i biosenzori.

Istraživačka grupa za razvoj i primenu analitičkih senzora i ispitivanje biološki aktivnih jedinjenja

Nagrade i priznanja

5. 12. 2019: Medalja SHD za izvanredne rezultate u nastavi
Priznanje za doprinos nastavi hemije, realizaciji stručnog usavršavanja nastavnika i takmičenja učenika osnovnih škola iz hemije

Ostale aktivnosti

Član Srpskog hemijskog društva od 1992. - Sekcija za analitičku hemiju. Sekretar SHD, 2008-2016. godine Potpredsednik SHD, 2016-2021. godine

Prodekan za nastavu Hemijskog fakulteta od 19. 5. 2013. do 30. 9. 2015.

Član Veća Izdavačkog centra od 8. 12. 2016. do 11. 12. 2019.

Član Komisije za praćenje i unapređenje kvaliteta nastave od 9. 3. 2017. do 8. 10. 2020.

Zamenik predsednika Saveta Hemijskog fakulteta od 12. 2. 2020. do 30. 9. 2020.

Član po funkciji Komisije za priznavanje ispita od 1. 10. 2020.

Prodekan za nastavu Hemijskog fakulteta od 1. 10. 2020.

Predsednik Veća Izdavačkog centra od 8. 10. 2020.

Član Komisije za praćenje i unapređenje kvaliteta nastave od 8. 10. 2020.

Član Tima za izradu akcionog plana za uključivanje mature u procedure upisa studenata od 10. 12. 2020.

Član po funkciji Komisije za master i doktorske studije od 12. 7. 2021.

Član Republičke komisije  za takmičenje iz hemije za učenike osnovnih škola (1993-2017). Predsednik Republičke komisije za takmičenje iz hemije za učenike osnovnih škola (2012-2013). Sarađuje sa odeljenjem za hemiju i geologiju IC Petnica. Bila je vrhunski sportista i odbojkaški reprezentativac.

Angažman u nastavi

Učešće u naučnoistraživačkim projektima

Završeni projekti:

Brojevi za identifikaciju autora

Izabrane reference

Tue Dec 14 21:39:33 2021

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet