Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA ZA STUDENTE
KOJI SU UPISALI STUDIJE PO STAROM ZAKONU

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Skupština Republike Srbije je 10. septembra 2014. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS br. 99/14) u kome je definisan nov rok završetka studija za studente koji su upisali studije po starom Zakonu.

"Studenti upisani na osnovne studije i na studije na višim školama do stupanja na snagu ovog zakona mogu završiti ove studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine." (član 123. stav 1)

Po isteku ovog roka (30. septembar 2016. godine), konačno gube status studenta, i mogu samo da se prebace na akreditovane studijske programe usklađene sa bolonjskim procesom.

Zainteresovani za prelazak na nove akreditovane studijske programe treba da podnesu molbu Prodekanu za nastavu HF (molbu predati u Studentskoj službi HF). Krajnji rok za podnošenje molbe je, takođe, 30. septembar 2016. godine.

Lista ekvivalencije predmeta sa starih studijskih programa:

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet