Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Šifra predmeta:
179H1

Naziv predmeta:
Supramolekulske strukture kompleksa prelaznih metala

Školska godina:

2018/2019.

Uslovi pohađanja:

Nema uslova

ESPB:

8

Vrsta studija:

doktorske akademske studije

Studijski programi:

Hemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E72H1), stručno-aplikativni predmet

Hemija: 1. godina, zimski semestar, izborni (E71H1), stručno-aplikativni predmet

Hemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E74H1), stručno-aplikativni predmet

Hemija: 2. godina, zimski semestar, izborni (E73H1), stručno-aplikativni predmet

Nastavnik:

dr Snežana D. Zarić
redovni profesor, Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd

Saradnici:

Fond časova:

Nedeljno: pet časova predavanja (5+0+0)

Ciljevi:

Supramolekulska hemija je savremena oblast hemije koja se bavi strukturama koje se sastoje od većeg broja molekula. Cilj predmeta je da studenti doktorskih studija, koji su odabrali da svoju istraživačku karijeru nastave u oblasti neorganske ili supramolekulske hemije, savladaju fundamentalne aspekte supramolekulskih struktura u koje su uključeni kompleksi metala, kako bi stečena znanja mogli da primene u svom istraživačkom radu.

Ishod:

Upoznavanje sa mogućim supramolekulskim strukturama kompleksa metala, kao i razumevanje interakcija koje učestvuju u građenju struktura.

Oblici nastave:

Predavanja, seminarski rad.

Vannastavne aktivnosti:

Literatura:

  • Ionel Haiduc; Frank Thomas Edelmann: Peterson Supramolecular Organometallic Chemistry
  • Edward R. T. Tiekink, Julio Zukerman-Schpector: The Importance of Pi-Interactions in Crystal Engineering: Frontiers in Crystal Engineering, John Wiley & Sons, Ltd , 2012.
  • Jean-Marie Lehn: Supramolecular Chemistry - Concepts and Perspectives, Wiley-VCH, Weinheim, 1995.

Dodatni materijal:

Nastavne obaveze i način ocenjivanja

Predavanja:

10 poena (5 časova nedeljno)

Program rada:

  1. Uvod, supramolekulska hemija, molekulsko prepoznavanje, samoorganizacija.
  2. Međumolekulske interakcije u supramolekulskim sistemima kompleksa metala.
  3. Molekulsko prepoznavanje i domaćin - gost interakcije.
  4. Supramolekulske strukture izgrađene dativnim vezama.
  5. Supramolekulske strukture izgrađene vodoničnim vezama.
  6. Supramolekulske strukture izgrađene jonskim interakcijama.
  7. Supramolekulske strukture izgrađene π-interakcijama.

Seminarski radovi:

20 poena

Usmeni ispit:

70 poena

Tue Dec 18 12:29:28 2018

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet