Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

[Slika]

dr Dušan Ž. Veljković

docent
Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, Beograd
Katedra za opštu i neorgansku hemiju

Laboratorija:   575

E-mail:   vdusan AT chem · bg · ac · rs

Lična prezentacija:   http://sites.google.com/site/hemijskifakultet/

Lični podaci

Rođen 1984. godine u Beogradu, Srbija. Oženjen. Govori srpski, engleski i nemački jezik.

Obrazovanje i usavršavanja

2008: Osnovne studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2014: Doktorat - Hemijske nauke / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

Kretanje u službi

2009-2009: Istraživač-pripravnik / Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (Beograd)

2009-2010: Istraživač-pripravnik / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2010-2011: Istraživač-saradnik / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2011-2016: Asistent / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

2016: Docent / Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet (Beograd)

Oblasti naučnog interesovanja

Teorijska hemija, Neorganska hemija, Koordinaciona hemija

Nagrade i priznanja

2010: DAAD stipendija
01.08.2010.-31.08.2010. Stipendija DAAD fondacije za studijski boravak na Maks Plank institutu za fizičku hemiju čvrstog stanja u Drezdenu

2015: Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za postdoktorsko usavršavanje istraživača

2017: Nagrada „Dr Dubravko Rodić“

Ostale aktivnosti

Član sledećih naučnih društava:

Član Komisije za samovrednovanje od 12. 7. 2018.

Rukovodilac projekta bilateralne saradnje između Republike Srbije i Republike Francuske u okviru javnog poziva „Hubert Curien” za period 2018-2019. (Evidencioni broj projekta: 451-03-01963/2017-09/11)

 

Učesnik na međunarodnom projektu „SupraChem@Balkans.eu“ u okviru SCOPES 2009-2012 programa finansiran od strane SNSF (Swiss National Science Foundation).

 

Sekretar Katedre za opštu i neorgansku hemiju (2014-2015).

 

Sekretar Organizacionog odbora međunarodnog naučnog skupa International Summer School on Supramolecular Chemistry održanog u Beogradu od 04. do 06. avgusta 2013. godine.

 

Član Organizacionog odbora XIX Konferencije Srpskog kristalografskog društva održanoj u Beloj Crkvi 2012.godine.

 

 

Angažman u nastavi

Projekti

Brojevi za identifikaciju autora

Izabrane reference

 

[1] Goran V. Janjić,  Predrag Petrović, Dragan B. Ninković, Dušan Ž. Veljković, Agneš Kapor and Snežana D. Zarić, ’’Stacking Interactions Between Pyridine Fragments In Crystal Structures Of Terpyridyl Complexes’’  Studia UBB Chemia, (2010), LV,  3, 165 - 176.

 

 

[2] Goran V. Janjić, Dušan Ž. Veljković and Snežana D. Zarić, ’’Water/Aromatic Parallel Alignment Interactions. Significant Interactions at Large Horizontal Displacements’’ Crystal Growth & Design, 2011, 11, 2680–2683

 

[3] Dušan Ž. Veljković, Goran V. Janjić and Snežana D. Zarić, “Are C–H•••O interactions linear? Case of aromatic CH donors.CrystEngComm, 2011, 13, 5005–5010

 

[4] Dragan B. Ninković, Goran V. Janjić, Dušan Ž. Veljković, Dušan N. Sredojević and Snežana D. Zarić, “What are the preferred horizontal displacements in parallel aromatic-aromatic interactions?”, ChemPhysChem, (2011), 12(18), 3511–3514

 

[5] Tatjana D. Savić, Ivana A. Janković, Zoran V. Šaponjić, Mirjana I. Čomor, Dušan Ž. Veljković, Snežana D. Zarić and Jovan M. Nedeljković, “Surface modification of anatase nanoparticles with fused ring catecholate type ligands: a combined DFT and experimental study of optical properties”, Nanoscale, (2012), vol. 4, 5, 1612-1619

 

[6] Tatjana D. Savić, Zoran V. Šaponjić, Mirjana I. Čomor, Jovan M. Nedeljković,  Miroslav D. Dramićanin, Marko G. Nikolić, Dušan Ž. Veljković, Snežana D. Zarić and Ivana A. Janković, "Surface modification of anatase nanoparticles with fused ring salicylate-type ligands (3-hydroxy-2-naphthoic acids): a combined DFT and experimental study of optical properties", Nanoscale, (2013), vol. 5, 7601 - 7612.

 

[7] Dušan P. Malenov, Goran V. Janjić, Dušan Ž. Veljković, Snežana D. Zarić, "Mutual influence of parallel, CH/O, OH/π and lone pair/π interactions in water/benzene/water system", Computational and Theoretical Chemistry, (2013), vol. 1018, 59 - 65.

 

[8] Jovan Lj. Dragelj, Goran V. Janjić, Dušan Ž. Veljković and Snežana D. Zarić, "Crystallographic and ab initio Study of Pyridine CH/O Interactions. Linearity of the interactions and influence of pyridine classical hydrogen bonds", CrystEngComm, (2013), vol. 15, 10481 - 10489.

 

[9] Tatjana D. Savić,   Mirjana I. Čomor,   Jovan M. Nedeljković,   Dušan Ž. Veljković,   Snežana D. Zarić,   Vesna M. Rakić and   Ivana A. Janković, "The effect of substituents on the surface modification of anatase nanoparticles with catecholate-type ligands: a combined DFT and experimental study",  Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 20796–20805.    

 

[10] Dušan Ž Veljković,   Vesna B Medakovic,   Jelena M Andric and   Snezana D. Zaric, C–H/O interactions of nucleic bases with water molecule. Crystallographic and quantum chemical study., CrystEngComm, 2014., 16, 10089–10096.

[11] Mariusz P. Mitoraj, Goran V. Janjić, Vesna B. Medaković, Dušan Ž. Veljković, Artur Michalak,Snežana D. Zarić and Miloš K. Milčić, Nature of the water/aromatic parallel alignment interactions., J. Comput. Chem., 2015, 36, 171–180. 

 

[12] Tatjana D. Savić,   Mirjana I. Čomor,  Nadica D. Abazović,   Zoran V. Šaponjić,  Milena T. Marinović-Cinović,  Dušan Ž. Veljković,   Snežana D. Zarić and   Ivana A. Janković, Anatase nanoparticles surface modified with fused ring salicylate-type ligands (1-hydroxy-2-naphthoic acids): A combined DFT and experimental study, J. Alloy Compd., 2015, 630, 226–235. 

 

[13] Jovan Lj. Dragelj, Ivana M. Stanković,Dragana M. Božinovski, Tim Meyer, Dušan Ž. Veljković, Vesna B. Medaković, Ernst-Walter Knapp and Snežana D. Zarić,  C–H/O interactions of aromatic CH donors within proteins: a crystallographic study, Crystal Growth & Design, 2016,16, 1948−1957. 

 

[14] Jelena Blagojević,   Dušan Ž. Veljković, and Snežana D. Zarić, Stacking interactions between hydrogen-bridged and aromatic rings; study of crystal structures and quantum chemical calculations. CrystEngComm, 2016, 19, 40-46

 

[15] Janjić, G. V., Milosavljević, M. D., Veljković, D. Ž., Zarić, S. D. Prediction of strong O–H/M hydrogen bonding between water and square-planar Ir and Rh complexes, Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 19, 8657-8660.

 

[16] Dušan Ž. Veljković, Strong CH/O interactions between polycyclic aromatic hydrocarbons and water: Influence of aromatic system size, Journal of Molecular Graphics and Modelling, Available online 28 December 2017, ISSN 1093-3263, https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2017.12.014.

 

Rad u naučnom časopisu (M53)

 

[1]      D. Veljković, G. N. Vučković, „Minerali u ishrani”, Hemijski pregled, vol. 51, br. 1, (2010) 14-19

 

 

Wed Sep 12 13:53:14 2018

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet