Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Hemija Biohemija

Studijski program "Biohemija"

Uslovi za upis
Ciljevi studijskog programa

Primarni cilj studijskog programa je da omogući studentima sticanje diplome koja će biti prepoznata/priznata od strane svih evropskih institucija i koja će omogućiti studentima da nađu odgovarajuće zaposlenje u akademskoj sredini ili u industriji ili da nastave post-doktorske studije iz biohemije ili srodnih disciplina na domaćim ili na nekom od evropskih univerziteta.

Ishod studija

Studenti će biti u stanju da samostalno i kompetentno izvedu u okviru timskog rada kompleksna istraživanja u cilju rešavanja značajnih naučnih problema iz biohemije i srodnih disciplina. Postaće familijarni sa primenom i radom na najsavremenijim instrumentima koji se koriste u istraživačkim biohemijskim laboratorijama. Demonstriraće kapacitet da primene svoja znanja u praksi, posebno u rešavanju problema i dolaženju do novih saznanja. Biće u stanju da formulišu hipoteze i dizajniraju eksperimente za njihovo testiranje. Biće u stanju da analiziraju materijal i formulišu koncepte. Moći će da se adaptiraju na nove situacije i da donose odluke. Biće u stanju da ostvare razne vidove naučne saradnje i ostvare naučnu komunikaciju na maternjem i engleskom jeziku.

Nastavni plan

Nedeljni broj časova po predmetima je označen kao: predavanja + studijski istraživački rad.

Predmet Šifra ESPB Semestar
I godina 1 2
Izborni predmet 1 3IP1B 5  
Izborni predmet 2 3IP2B 5  
Izborni predmet 3 3IP3B 5  
Istraživanje, pregled literature, uvod u laboratorijski rad 3IR1B 15 0+11  
Izborni predmet 4 3IP4B 5  
Istraživanje, pregled literature, uvod u laboratorijski rad 3IR2B 20   0+12
Seminarski rad 3SM1B 5   0+5
  60  
II godina 1 2
Izborni predmet 5 3IP5B 5  
Izborni predmet 6 3IP6B 5  
Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova 3IR3B 20 0+14  
Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova 3IR4B 20   0+10
Pisanje i objavljivanje rada u međunarodnom časopisu 3PR1B 5   0+0
Seminarski rad 3SM2B 5   0+5
  60  
III godina 1 2
Istraživanje, laboratorijski rad, pisanje radova 3IR5B 30 0+20  
Doktorska disertacija 3IZRB 30   0+20
  60  
Izborni predmeti

Po završetku studija na studijskom programu ąŘŢĺŐÜŘřĐ kandidat stiče zvanje "ÔŢÚâŢŕ ÝĐăÚĐ - ŃŘŢĺŐÜŘřáÚŐ ÝĐăÚŐ".

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet