HemNet Home -- O HemNet-u -- HemNet za studente

HemNet za studente

Otvaranjem studentskog naloga dobijate tzv. shell-nalog na računaru studserv.chem.bg.ac.rs (IP broj: 147.91.69.66). Vaša e-mail adresa ima oblik:

ime_korisnika@studserv.chem.bg.ac.rs

Prilikom podešavanja programa za e-mail, studserv.chem.bg.ac.rs je računar koji treba navesti kao server za SMTP (odnosno "outgoing") i za POP3 (odnosno "incomming" poštu). Osim ovoga, na raspolaganju su Vam FTP protokol za prenos fajlova, kao i SSH/SFTP/SCP. Pristup putem Telnet protokola nije moguć! O svim ovim protokolima, kao i uputstva za podešavanje nekih klijentskih programa, pogledajte sledeće stranice:

Pri tom, još jednom napominjemo, Vaš server nije helix.chem.bg.ac.rs (147.91.70.1) nego studserv.chem.bg.ac.rs (147.91.69.66)!

Dial-in pristup za studente (bar za sada) nije omogućen.

Računarska učionica

Studentska računarska učionica se nalazi u sobi 249, u prvom podrumu (približno na sredini B bloka zgrade). Učionica ima devet radnih mesta za studente i jedno za predavača. Učionica je otvorena za slobodan rad studenata u sledećim terminima:

Trenutno stanje

Uprava Fakulteta je nedavno (avgust 2004) uspela da obezbedi sredstva za nabavku novih računara. Na svih deset radnih mesta nalaze se Asus Terminator računari sa procesorima Intel Pentium 4 Celeron na 2 GHz, 256 MB RAM, 40 GB hard-diskovima, SiS-baziranim matičnim pločama (integrisani video i audio) i 17-inčnim Philips monitorima. Instalacija ove nove opreme je omogućila da se učionica daleko bolje pripremi za rad.

Na računarima su instalirani operativni sistemi MS Windows XP i Slackware GNU/Linux 10.0 - prilikom uključivanja računara, korisnik bira operativni sistem koji treba da se pokrene. Pod MS Windows-om instalirani su kompletan MS Office XP, GIMP i niz manjih alata; pod Linux-om instalirane su radne okoline Xfce, KDE, Gnome i drugi window manager-i, kompletan OpenOffice, itd.

Od hemijskih programa, na raspolaganju su pod MS Windows-om:

pod Linux-om:

Trenutno pod MS Windows-om postoji samo jedan nalog "studenti". Ukoliko koristite računare za e-mail, unos i obradu tekstova, crtanje ili bilo šta drugo što podrazumeva čuvanje datoteka, nemojte to da radite iz Windows-a - svi vaši podaci će biti dostupni svakome ko sedne za taj računar. Preporučujemo da otvorite naloge i da radite iz Linux-a; tu se logujete na sistem sa vašim imenom i šifrom. U učionici funkcionišu NIS i NFS sistem, tako da možete da se ulogujete na bilo koji računar sa istim imenom i šifrom, i svuda ćete imati na raspolaganju osnovni direktorijum vašeg naloga sa svim podešavanjima i datotekama koje se u njemu nalaze.

Skrećemo vam pažnju na Pravilnik o radu HemNet-a i Pravilnik o radu računarske učionice.