HemNet Home -- O HemNet-u -- SSH

SSH - Secure Shell

SSH je servis koji, poput Telnet-a, omogućava da se preko mreže povežete na udaljeni računar i radite na njemu. Za razliku od Telnet-a, SSH obezbeđuje sigurnu komunikaciju između dva računara. Sigurnost je ovde dvojaka:

Što se tiče praktične upotrebe, sa stanovišta krajnjeg korisnika SSH se bitno ne razlikuje od Telnet-a. Kad se jednom prijavite na udaljeni server, kucate komande i posmatrate rezultate njihovog izvršavanja baš kao da se radi o klasičnoj Telnet vezi. Razlika nastupa utoliko što su za upotrebu SSH servisa potrebni posebni programi koji podržavaju šifrovanu komunikaciju. Postoje brojna komercijalna rešenja za tu svrhu, a mi Vam ovde predstavljamo nekoliko kvalitetnih a besplatnih programa koji Vam stoje na raspolaganju:

SFTP

U paru sa SSH-om obično ide i SFTP = Secure File Transfer Protocol. Kao što SSH efektivno predstavlja zamenu za Telnet, RSH i slične servise, SFTP je zamena za običan FTP.

Kod konzolnih programa pokretanje SFTP-a je nalik na pokretanje SSH-a, a kad se jednom prijavite na udaljeni sistem, dalji rad je sličan FTP-u. TeraTerm ne podržava prenos datoteka preko SFTP-a, dok u distribuciji Putty-ja dolazi konzolni klijent koji se koristi kao i Unix programi. Osim toga, predstavljamo Vam i jedan besplatni vizuelni klijent za Windows - WinSCP.

Napomena o Telnet-u

U ovom trenutku, na našem centralnom serveru, helix-u, omogućen je pristup preko Telnet protokola. Međutim, u narednih nekoliko meseci ovaj servis će biti zatvoren radi povećane sigurnosti sistema. Upozoravamo korisnike HemNet-a koji upotrebljavaju ovaj servis da se što pre prebace na SSH.