Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

NAŠI NAJNOVIJI REZULTATI I USPESI

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Broj radova koje su istraživači HF objavili u međunarodnim časopisima

  2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. Ukupno
M21a   18 22 26 27 29 122
M21 40 52 66 67 81 81 50 68 65 58 628
M22 24 34 37 41 32 45 55 51 47 48 414
M23 37 45 49 49 37 39 42 38 38 31 405
Ukupno po godini 101 131 152 157 150 183 169 183 177 166 1569

Broj radova u svakoj kategoriji je link na zasebnu stranicu sa spiskom (PDF, 50-90 KB).

[Radovi istraživača sa HF]

Izvor: KOBSON / Web of Science

[HF 1] [HF 2]

Naši nastavnici u inostranim obrazovnim i naučnim ustanovama

Učešće Hemijskog fakulteta u naučnoistraživačkim projektima i međunarodna saradnja

Izveštaj o naučnoistraživačkom radu na HF

Novosti

19. 9. 2019.

Povodom 60. godišnjice osnivanja, Institut za primenu nuklearne energije (INEP) Univerziteta u Beogradu dodelio je zahvalnicu Hemijskom fakultetu za dugogodišnju uspešnu saradnju na unapređenju nauke i obrazovanja.

[Zahvalnica INEP-a]


6. 6. 2019.

Dodeljene su nagrade četvrtog po redu konkursa "Istraži. Promeni." programa "Pokreni se za nauku" koji sprovodi Centar za razvoj liderstva uz finansijsku podršku kompanije Filip Moris. Ove godine program je bio usmeren na timski rad, multidisciplinarnost i inovativne pristupe u razvoju metoda i alternativnih rešenja za smanjenje negativnog uticaja na zdravlje ljudi i životno okruženje. Dodeůeno je osam grantova u vrednosti od po 600.000 dinara naučnim timovima sa ciljem realizacije naučnih istraživanja u oblasti medicine, farmacije, biologije, hemije, kao i multidisciplinarnih projekata u ovim oblastima.

Sa ponosom ističemo da je ove godine nagrađen tim koji čine dr Aleksandra Mitrović, dr Jelena Milovanović i Jovana Jakšić sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu, za naučno istraživaúe pod naslovom: "Kovalentna modifikacija ugljeničnih materijala pomoću enzima".

Čestitamo svim dobitnicima!
Rezultate konkursa možete pogledati ovde.

[Diploma]   [Dobitnici 1]

[Pokreni se za nauku]   [Dobitnici 2]

18. 6. 2018.

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu je dobio zahvalnicu kompanije BASF za učešće u programu "Chemgeneration Science Program 2017/18 about Circular Economy: BASF Chemgeneration - Reaching Zero".

[BASF Chemgeneration - Zahvalnica]


25. 5. 2018.

Institut za proučavanje lekovitog biůa "Dr Josif Pančić" je povodom proslave sedamdeset godina postojanja dodelio Hemijskom fakultetu Plaketu za istaknutu saradnju i doprinos razvoju naučnoistraživačke delatnosti Instituta.

[Plaketa Instituta Dr Josif Pancic]


16. 5. 2018.

Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu je dodelio Hemijskom fakultetu zahvalnicu za uspešnu saradnju i doprinos radu FFH.

[Zahvalnica FFH]


29. 11. 2017.

Naš kolega, prof. dr Branimir Jovančićević je na upravo održanom 18. Evropskom sastanku o hemiji životne sredine (European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC 18) u Portu (Portugalija) izabran za novog predsednika Evropske asocijacije za hemiju životne sredine (Association of Chemistry and Environment - ACE).

ACE izdaje časopis Environmental Chemistry Letters (ECL), čiji je trenutni impakt-faktor 3.594. Prof. Jovančićević je i član uredničkog odbora ovog časopisa.

20. 6. 2017.

Predsedništvo Srpskog kristalografskog društva donelo je odluku da nagradu za izuzetno uspešan rad mladih naučnika iz oblasti kristalografije "Dr Dubravko Rodić" za 2017. godinu dodeli dr Dušanu Veljkoviću, docentu Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

7. 6. 2017.

Senat Južnouralskog državnog univerziteta u Čeljabinsku je jednoglasno izabrao dr Dragana Manojlovića, profesora našeg Fakulteta, za redovnog profesora na Katedri za ekologiju i hemijsku tehnologiju.

Prof. dr Dragan Manojlović je takođe izabran u zvanje redovnog profesora na Uralskom šumarsko-tehničkom fakultetu u Jekarinburgu na Katedri za tehnologiju celulozno-papirne industrije i zaštitu životne sredine. Kao istraživač je izabran na istom Fakultetu na Institutu za hemijsku preradu sirovina i industrijsku ekologiju.


2. 6. 2017.

Tim sa Hemijskog fakulteta u sastavu doc. dr Vladimir Beškoski (vođa tima), Aleksandra Đurić (doktorantkinja), Marija Lješević (doktorantkinja) i Branka Kekez (doktorantkinja), na ovogodišnjem konkursu za nacionalni projekat "Pokreni se za nauku" koji sprovodi Centar za razvoj liderstva, uz podršku kompanije Philip Morris osvojio je grant za realizaciju naučnog projekta u oblasti održivog razvoja, a za naučnu oblast mikrobiološka hemija i biotehnologija. Cilj projekta je razvoj multikompozitnog organomineralnog đubriva obogaćenog korisnim mikroorganizmima, a rezultat je dobijanje takvog đubriva u obliku granula.


31. 5. 2017.

Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković" je dodelio Hemijskom fakultetu Zahvalnicu za dugogodišnju uspešnu saradnju na unapređenju nauke i obrazovanja.

[Zahvalnica IBISS]


30. 5. 2017.

Odbor Zadužbine Veselina Lučića je odlučio da rad "Spinning around in Transition-Metal Chemistry" autora dr Maje Gruden-Pavlović, vanrednog profesora Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu dobije Nagradu Veselina Lučića za najbolje naučno odnosno stručno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu objavljeno u 2016. godini.

7. 4. 2017.

Odbor Zadužbine Đoke Vlajkovića je na sednici održanoj 22. 3. 2017. godine doneo odluku o dodeli "Nagrade Zadužbine Đoke Vlajkovića" za najbolji naučni rad mladih naučnika Univerziteta u Beogradu objavljen tokom 2016. godine. U grupaciji prirodno-matematičkih nauka, jedan od dobitnika je dr Filip Bihelović, docent Hemijskog fakulteta, za rad: Total Synthesis of (±)-Alstoscholarisine A objavljen u časopisu Angewandte Chemie Int. Ed. 2016, 55, 2569-2572.


7. 3. 2017.

Na nedavno održanoj inauguracionoj svečanosti Evropske akademije nauka i umetnosti (European Academy of Sciences and Arts - Academia Scientiarum et Artium Europaea, www.euro-acad.eu) u Salcburgu (Austrija), početkom marta 2017, naš profesor Ilija Brčeski sa Katedre za opštu i neorgansku hemiju Hemijskog fakulteta inaugurisan je za člana ove akademije u odeljenju prirodnih nauka (lista članova EASA iz Srbije).


© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet