NASLOVNA   O PROJEKTU SEMINAR RADIONICA ORGANIZATORI KONTAKT ENGLISH

SEMINAR I
RADIONICA:

ZAŠTITA
ŽIVOTNE SREDINE

PREVENCIJA,
MONITORING I
REMEDIJACIJA

SVETSKA I NAŠA
ISKUSTVA

 

Radionica

Na trodnevnoj radionici, izabrani istraživači i doktoranti detaljno će se obučiti svim segmentima bioremedijacionog procesa od uzorkovanja, hemijskih i mikrobioloških analiza do umnožavanja zimogenog konzorcijuma mikroorganizama i izvođenju bioremedijacione studije na MicroOximax respirometru. Konačno, metabolička aktivnost mikroorganizama i forenzika životne sredine biće ispitivani upotrebom sveobuhvatne 2D gasne hromatografije sa masenim spektrometrom (GCxGC/MS), kao i infra-crvene spektroskopije (FTIR). Radionica će biti organizovana po grupama u dve laboratorije. Pozivamo Vas da se prijavite popunjavanjem upitnika. Najmotivisaniji kandidati imaće priliku da na opremi jedinstvenoj u našoj zemlji steknu nova znanja i veštine.

Predavači na radionici će biti:

Studente će praktičnom radu obučavati:

© 2018. Seminar i radionica - zaštita životne sredine - prevencija, monitoring i remedijacija - svetska i naša iskustva