O PROJEKTU SEMINAR RADIONICA ORGANIZATORI KONTAKT   ENGLISH  
Hemijski fakultet
u Beogradu


ponedeljak,
19. novembar 2018.
  Institut za nuklearne
nauke "Vinča"


utorak,
20. novembar 2018.

Seminar i radionica:   Zaštita životne sredine
prevencija, monitoring i remedijacija - svetska i naša iskustva

Kontakt:   Hemijski fakultet, Studentski trg 12-16, 11000 Beograd   e-mail: vbeskoski@chem.bg.ac.rs