Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

KONKURS ZA UPIS NA PRVU GODINU
OSNOVNIH I INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA 2021/22.

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

upisuje studente u prvu godinu školske 2021/22. godine
na studijske programe u saglasnosti sa Bolonjskom deklaracijom


Posle septembarskog upisnog roka, na Hemijskom fakultetu je ostalo ukupno 44 mesta za studente koji se finansiraju iz budžeta i 4 mesta za samofinansirajuće studente na sledećim studijskim programima:

Vrsta studija Studijski program Budžet Samofinan-
siranje
Osnovne
akademske studije
Hemija 11 0
Biohemija 0 0
Hemija životne sredine 13 4
Integrisane
(osnovne i master)
akademske studije
Nastava hemije 20 -
UKUPNO 44 4

[Upis na HF]

Kalendar aktivnosti

Treći upisni rok u školskoj 2021/22. godini biće održan u periodu od 20. do 30. septembra 2021, po sledećem rasporedu:

Naknadni upis

Ukoliko po obavljenom upisu kandidata u utorak, 28. septembra ostane slobodnih mesta (što će biti objavljeno na sajtu Fakulteta 28. septembra do 16 časova), Hemijski fakultet će organizovati naknadni upis kandidata koji su polagali prijemni ispit iz hemije na nekom drugom fakultetu Univerziteta u Beogradu tokom 2021. godine (bilo koji upisni rok). Upis ovih kandidata obaviće se u sredu, 29. septembra, i u četvrtak, 30. septembra, od 10 do 14 časova. Obavezno doneti potvrdu o broju poena na prijemnom ispitu iz hemije sa fakulteta na kome je kandidat polagao prijemni ispit!

Važna napomena: Hemijski fakultet zadržava pravo da obustavi naknadni upis ukoliko sva raspoloživa mesta budu popunjena. Informacija o broju slobodnih mesta biće ažurirana na sajtu Fakulteta na svakih dva sata.

Opšti uslovi konkursa

Prvu godinu osnovnih akademskih studija Hemije, Biohemije i Hemije životne sredine, kao i integrisanih akademskih studija Nastave hemije mogu da upišu lica koja su završila četvorogodišnje srednje obrazovanje i položila prijemni ispit.

Mesto na rang listi kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita. Maksimalan broj bodova jeste 100.

Opšti uspeh u srednjoj školi predstavlja zbir prosečnih ocena iz svakog razreda srednje škole, pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može da ostvari od 0 do 60 bodova.

Ukoliko kandidat ima završen International Baccaleurate Diploma Programme u školskoj 2020/21. godini, njegov uspeh se utvrđuje tako da prosečna ocena iz prva dva razreda srednje škole obezbeđuje minimalno 8 a maksimalno 20 bodova (zbir prosečnih ocena pomnožen sa 2), dok se uspeh na IB maturi vrednuje sa najviše 20 bodova.

Ako je kandidat, kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, osvojio jednu od prve tri nagrade na republičkim takmičenjima iz hemije i/ili bilogije koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ili na međunarodnom takmičenju, priznaje mu se maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu iz tog predmeta. Spisak učenika koji su oslobođeni polaganja prijemnog ispita iz hemije za upis u školskoj 2021/22. godini se nalazi ovde.

Lica sa posebnim potrebama mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima. Potrebno je samo da se ovo u pisanom obliku naznači prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program, kao i da ovi zahtevi budu u skladu sa objektivnim mogućnostima Fakulteta.

Nakon polaganja prijemnog ispita, Fakultet utvrđuje rang liste prema gore navedenim kriterijumima. Mesto na rang listi i ukupan broj ostvarenih bodova određuju da li kandidat može upisati prvu godinu, kao i to da li će studiranje biti finansirano iz budžeta ili samostalno.

Na teret budžeta Republike Srbije (budžetski student) može biti upisan kandidat koji se nalazi na rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta koji je određen konkursom, i koji osvoji ukupno najmanje 51 bod.

U statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) može biti upisan kandidat koji se nalaziš na rang listi do broja odobrenog za upis samofinansirajućih studenata koji je određen konkursom, i koji osvoji najmanje 30 bodova.

Na prijemni ispit je potrebno poneti dokument za identifikaciju - važeću ličnu kartu ili pasoš, kao i svoj kalkulator i plavu ili crnu hemijsku olovku.

Dokumenta potreba za prijavu na konkurs

Dokumenta potrebna za upis

Troškovi upisa (indeks, taksa za Univerzitet, osiguranje, ZPU) se plaćaju na Fakultetu.

Dodatne informacije i formulari


Za sve dodatne informacije na raspolaganju je Studentska služba Fakulteta, na telefon   011 / 333 66 78   (radnim danima, od 9 do 15 časova) ili na e-mail:   studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet