Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2022/2023.
Фаза:   Септембар 2022 - накнадни рок

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Хемија

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 279 Пантић (Момчило) Маја 30.42 59.00 89.42

Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 15. 9. 2022.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2022/2023.
Фаза:   Септембар 2022 - накнадни рок

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Биохемија

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија биологија укупно
1. 278 Стојановић (Александар) Анастасија 33.98 7.00 5.00 45.98

Кандидат под ред. бр. 1 има право уписа као самофинансирајући студент.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 15. 9. 2022.