Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2021/2022.
Фаза:   Септембар 2021

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Хемија

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 193 Радовановић (Блашко) Владимир 40.00 59.00 99.00
2. 185 Керави (Наташа) Љиљана 38.22 60.00 98.22
3. 180 Грујић (Александар) Јована 40.00 58.00 98.00
4. 190 Лоридон (Александар) Лука 37.08 60.00 97.08
5. 191 Радивојевић (Мирко) Немања 35.44 53.00 88.44
6. 195 Јадранин (Весна) Тамара 39.84 35.00 74.84
7. 182 Балотић (Томислав) Николина 35.64 36.00 71.64
8. 196 Плавански (Војин) Мина 31.48 38.00 69.48
9. 188 Самарџић (Александар) Александра 35.92 32.00 67.92
10. 184 Бехарић (Касим) Елвиса 30.78 27.00 57.78
11. 183 Обрадовић (Бојан) Јелена 31.08 25.00 56.08
12. 194 Симијоновић (Синиша) Никола 33.14 21.00 54.14
13. 192 Радивојевић (Славко) Славка 32.86 20.00 52.86

Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 9. 9. 2021.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2021/2022.
Фаза:   Септембар 2021

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Хемија животне средине

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 197 Стојковић (Михаило) Владимир 27.60 37.00 64.60
2. 187 Бојковић (Светислав) Марта 36.50 28.00 64.50
3. 186 Јовановић (Саша) Тамара 28.28 25.00 53.28

Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 9. 9. 2021.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2021/2022.
Фаза:   Септембар 2021

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ИАС: Настава хемије

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 181 Ранкић (Драган) Наташа 39.34 60.00 99.34
2. 189 Илић (Дејан) Марија 39.32 52.00 91.32

Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 9. 9. 2021.