Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2021/2022.
Фаза:   Јун 2021 - накнадни упис

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Хемија

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 169 Новаковић (Златан) Ивана 38.28 43.92 82.20
2. 166 Поповић (Душан) Јана 39.30 28.00 67.30
3. 171 Матић (Петар) Алекса 35.04 32.00 67.04
4. 176 Миљковић (Горан) Саша 33.30 28.00 61.30
5. 167 Николић (Горан) Јована 36.10 24.00 60.10
6. 164 Јовановић (Хаџи Горан) Ања 33.70 24.00 57.70
7. 165 Секулић (Јовица) Јована 36.00 20.00 56.00
8. 173 Миленковић (Слободан) Ива 38.26 16.00 54.26
9. 172 Јовановић (Драган) Милица 31.32 18.00 49.32

Кандидати до ред. бр. 8 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидат под ред. бр. 9 има право уписа као самофинансирајући студент.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 15. 7. 2021.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2021/2022.
Фаза:   Јун 2021 - накнадни упис

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Биохемија

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија биологија укупно
1. 177 Катихабва Иракозе (Касиен) Катиа 37.90 10.00 9.00 56.90

Кандидат под ред. бр. 1 има право уписа као самофинансирајући студент.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 15. 7. 2021.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2021/2022.
Фаза:   Јун 2021 - накнадни упис

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Хемија животне средине

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 178 Марковић (Небојша) Андријана 40.00 30.00 70.00
2. 170 Денић (Братислав) Емилија 35.52 18.00 53.52

Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 15. 7. 2021.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2021/2022.
Фаза:   Јун 2021 - накнадни упис

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ИАС: Настава хемије

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 168 Ђаковић (Иван) Тамара 35.32 24.00 59.32

Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 15. 7. 2021.