Испитни рок:   Септембар 2022/2023.
Студијски програм:   Хемија животне средине

11. 9. 2023 - 24. 9. 2023.

Предмет (шифра) Група и
врста испита
Датум Време Место Напомене
1. година
Аналитичка хемија 1 (301A2) Писмени испит 22. 9. 09:00–11:00 ВХА  
Екологија (051S2) Усмени испит (завршни) 14. 9. 12:00–18:00 уч. 316  
Усмени испит (завршни) 16. 9. 10:00–16:00 уч. 316 проф. Јасмина Шинжар Секулић
Енглески језик (031A2) Писмени испит (завршни) 19. 9. 15:00–16:00 ВХА БХ, НХ
Писмени испит (завршни) 19. 9. 16:30–17:30 ВХА ХЕ, ХЖС
Усмени испит (завршни) 21. 9. 17:30–20:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 22. 9. 17:00–20:00 ВХА  
Математика (001A2) Писмени испит (завршни) 20. 9. 09:00–12:00 ВХА  
Неорганска хемија (102S2) Писмени испит 18. 9. 12:30–16:00 МХА-Дрегер  
Усмени испит (завршни) 21. 9. 10:00–16:00 уч. 279  
Обрада резултата мерења (311A2) Писмени испит (завршни) 13. 9. 09:00–11:30 РЛАБ  
Одабрана поглавља математике (002A2) Усмени испит (завршни) 19. 9. 14:00–20:00 МФ  
Одабрана поглавља физике (012A2) Усмени испит 11. 9. 14:00–20:00 учионица 750  
Општа хемија (101K2) Писмени испит (завршни) 13. 9. 12:30–15:30 ВХА БХ и ХЖС
Основи геометријске кристалографије (131A2) Писмени испит (завршни) 14. 9. 10:00–13:00 библ.  
Практикум из аналитичке хемије 1 (301E2) Писмени испит (завршни) 19. 9. 09:00–11:00 ВХА  
Практикум из неорганске хемије (102T2) Писмени испит (завршни) 12. 9. 09:00–11:00 МХА-Дрегер  
Практикум из опште хемије (101M2) Писмени испит 11. 9. 08:30–10:30 ВХА  
Увод у биохемију (408A2) Писмени испит (завршни) 15. 9. 11:30–13:30 ВХА  
Физика (011A2) Писмени испит 15. 9. 10:00–13:00 библ.  
Писмени испит 15. 9. 10:00–13:00 МХА-Дрегер  
Усмени испит (завршни) 20. 9. 13:00–15:00 МХА-Дрегер  
2. година
Аналитичка хемија 2 (302A2) Писмени испит 19. 9. 12:00–14:00 МХА-Дрегер  
Усмени испит (завршни) 22. 9. 12:00–16:00 лаб. 508А  
Инструментална аналитичка хемија (303A2) Писмени испит 11. 9. 14:00–17:00 ВХА  
Усмени испит 18. 9. 10:00–16:00 лаб. 485  
Метеорологија (052S2) Усмени испит (завршни) 13. 9. 12:00–18:00 уч. 249  
Органска хемија 1 (201A2) Писмени испит (завршни) 12. 9. 13:00–16:00 ВХА  
Органска хемија 2 (202A2) Писмени испит (завршни) 21. 9. 09:00–12:00 ВХА  
Основи хемије атмосфере и загађујуће супстанце у ваздуху (511S2) Усмени испит (завршни) 14. 9. 10:00–16:00 лаб. 630  
Физичка хемија 1 (021A2) Писмени испит 11. 9. 17:00–20:00 МХА-Дрегер  
Усмени испит (завршни) 15. 9. 10:00–16:00 лабораторија 276  
Физичка хемија 2 (022A2) Писмени испит 20. 9. 12:30–15:30 ВХА  
Усмени испит (завршни) 22. 9. 10:00–16:00 лабораторија 276  
3. година
Биохемија (409A2) Писмени испит 15. 9. 08:00–11:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 20. 9. 10:00–16:00 лаб. 402  
Виши курс органске хемије (203S2) Усмени испит (завршни) 19. 9. 10:00–16:00 уч. 279  
Геохемија и загађујуће супстанце у земљишту (512S2) Усмени испит 23. 9. 15:00–20:00 лаб. 240  
Индустријска хемија - најбоље расположиве технике (501S2) Усмени испит (завршни) 21. 9. 10:00–15:00 лаб. 240  
Неорганске загађујуће супстанце (521S2) Усмени испит (завршни) 11. 9. 10:00–16:00 лаб. 240  
Органске загађујуће супстанце (522S2) Усмени испит (завршни) 11. 9. 10:00–16:00 кабинет 633  
Структурне инструменталне методе (221A2) Писмени испит 13. 9. 16:00–18:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 15. 9. 09:00–15:00 уч. 316  
Хемија природних производа (411A2) Писмени испит 12. 9. 08:00–10:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 15. 9. 10:00–18:00 Нова1  
Усмени испит (завршни) 18. 9. 10:00–18:00 лаб. 516  
Хемодинамика загађујућих супстанци (515S2) Писмени испит (завршни) 14. 9. 10:00–13:00 Нова1  
4. година
Биоиндикатори (523S2) Писмени испит (завршни) 11. 9. 12:30–15:30 Нова1  
Биотехнологије у животној средини (415S2) Писмени испит (завршни) 21. 9. 12:00–15:00 Нова1  
Загађивачи хране (514S2) Усмени испит (завршни) 12. 9. 10:00–16:00 уч. 279  
Методе синтезе и карактеризације неорганских једињења (134A2) Писмени испит 14. 9. 13:30–15:30 Нова1  
Моделовање загађења у атмосфери (053S2) Усмени испит (завршни) 15. 9. 10:00–16:00 лаб. 240  
Обрада података у хемији животне средине (319S2) Писмени испит 15. 9. 09:00–11:00 РЛАБ  
Одабране области аналитичке хемије (349A2) Усмени испит (завршни) 14. 9. 09:00–15:00 лаб. 485  
Одабране области органске хемије (249A2) Усмени испит (завршни) 14. 9. 09:00–15:00 уч. 279  
Одабране области примењене хемије (549A2) Усмени испит (завршни) 14. 9. 11:00–17:00 лаб. 240  
Одабране области структурних инструменталних метода (222A2) Писмени испит 14. 9. 09:00–11:00 уч. 316  
Усмени испит 19. 9. 12:30–18:30 уч. 316  
Основи супрамолекулске хемије (236A2) Усмени испит (завршни) 14. 9. 10:00–16:00 уч. 282  
Природни ресурси (524S2) Писмени испит (завршни) 11. 9. 09:00–12:00 Нова1  
Усмени испит (завршни) 18. 9. 10:00–16:00 лаб. 501  
Хемија вода и отпадних вода (513S2) Усмени испит (завршни) 20. 9. 10:00–16:00 лаб. 240  

Генерисано: 28. 02. 2023. у 13:13:01