Испитни рок:   Септембар 2022/2023.
Студијски програм:   Хемија

11. 9. 2023 - 24. 9. 2023.

Предмет (шифра) Група и
врста испита
Датум Време Место Напомене
1. година
Аналитичка хемија 1 (301H2) Писмени испит (завршни) 22. 9. 09:00–11:00 ВХА  
Екологија (051S2) Усмени испит (завршни) 14. 9. 12:00–18:00 уч. 316  
Усмени испит (завршни) 16. 9. 10:00–16:00 уч. 316 проф. Јасмина Шинжар Секулић
Енглески језик (031A2) Писмени испит (завршни) 19. 9. 15:00–16:00 ВХА БХ, НХ
Писмени испит (завршни) 19. 9. 16:30–17:30 ВХА ХЕ, ХЖС
Усмени испит (завршни) 21. 9. 17:30–20:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 22. 9. 17:00–20:00 ВХА  
Математика (001A2) Писмени испит (завршни) 20. 9. 09:00–12:00 ВХА  
Неорганска хемија 1 (102A2) Писмени испит (завршни) 16. 9. 08:00–11:30 библ.  
Писмени испит (завршни) 16. 9. 08:00–11:30 ВХА  
Обрада резултата мерења (311A2) Писмени испит (завршни) 13. 9. 09:00–11:30 РЛАБ  
Одабрана поглавља математике (002A2) Усмени испит (завршни) 19. 9. 14:00–20:00 МФ  
Одабрана поглавља физике (012A2) Усмени испит 11. 9. 14:00–20:00 учионица 750  
Општа хемија (101A2) Писмени испит (завршни) 13. 9. 09:00–12:00 ВХА ХЕ и НХ
Основи геометријске кристалографије (131A2) Писмени испит (завршни) 14. 9. 10:00–13:00 библ.  
Основи примене рачунара у хемији (111H2) Практични испит 18. 9. 11:00–21:00 РЛАБ 4 групе по 2 сата и 30 минута
Писмени испит 21. 9. 16:00–17:00 библ.  
Писмени испит (завршни) 21. 9. 16:00–17:00 ВХА  
Практикум из аналитичке хемије 1 (301L2) Писмени испит (завршни) 19. 9. 09:00–11:00 ВХА  
Практикум из неорганске хемије 1 (102E2) Писмени испит 12. 9. 16:30–19:00 библ.  
Писмени испит (завршни) 12. 9. 16:30–19:00 ВХА  
Практикум из опште хемије (101E2) Писмени испит (завршни) 11. 9. 08:30–10:30 ВХА  
Физика (011A2) Писмени испит 15. 9. 10:00–13:00 библ.  
Писмени испит 15. 9. 10:00–13:00 МХА-Дрегер  
Усмени испит (завршни) 20. 9. 13:00–15:00 МХА-Дрегер  
2. година
Аналитичка хемија 2 (302H2) Писмени испит 14. 9. 12:30–15:30 МХА-Дрегер  
Усмени испит (завршни) 18. 9. 09:00–15:00 лаб. 508А  
Аналитичка хемија 3 (303H2) Писмени испит 11. 9. 14:00–17:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 19. 9. 10:00–16:00 лаб. 550  
Номенклатура у хемији (233A2) Писмени испит (завршни) 13. 9. 09:00–11:30 уч. 282  
Органска хемија 1 (201A2) Писмени испит (завршни) 12. 9. 13:00–16:00 ВХА  
Органска хемија 2 (202A2) Писмени испит (завршни) 21. 9. 09:00–12:00 ВХА  
Основе аналитичког процеса (318A2) Усмени испит 13. 9. 09:00–15:00 лаб. 509  
Основи координационе хемије (121A2) Писмени испит (завршни) 11. 9. 11:00–13:30 ВХА  
Увод у биохемију (408A2) Писмени испит (завршни) 15. 9. 11:30–13:30 ВХА  
Физичка хемија 1 (021H2) Писмени испит 11. 9. 17:00–20:00 МХА-Дрегер  
Усмени испит (завршни) 15. 9. 10:00–16:00 лабораторија 263  
Физичка хемија 2 (022H2) Писмени испит 20. 9. 12:30–15:30 ВХА  
Хемија животне средине (519H2) Писмени испит (завршни) 21. 9. 12:30–15:30 ВХА  
3. година
Биоаналитичка хемија (341A2) Усмени испит (завршни) 12. 9. 09:00–15:00 лаб. 550  
Биокатализа и метаболички инжењеринг (436B2) Усмени испит (завршни) 11. 9. 13:30–18:30 лаб. 401  
Индустријска хемија (501A2) Усмени испит (завршни) 19. 9. 10:00–18:00 лаб. 240  
Методе одвајања (312A2) Усмени испит (завршни) 11. 9. 12:00–18:00 лаб. 508А  
Механизми неорганских реакција (133A2) Усмени испит (завршни) 11. 9. 09:00–15:00 лаб. 557  
Механизми органских реакција (244A2) Писмени испит 12. 9. 09:00–11:00 библ.  
Неорганска хемија 2 (103H2) Писмени испит (завршни) 20. 9. 16:00–19:00 ВХА  
Органске синтезе 1 (211H2) Писмени испит (завршни) 22. 9. 11:30–13:30 ВХА  
Примењена органска хемија (234A2) Писмени испит (завршни) 11. 9. 12:00–15:30 лаб. 460  
Стереохемија (232H2) Писмени испит (завршни) 14. 9. 09:00–12:00 ВХА  
Структурне инструменталне методе (221A2) Писмени испит 13. 9. 16:00–18:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 15. 9. 09:00–15:00 уч. 316  
Теорија хемијске везе (231H2) Писмени испит (завршни) 19. 9. 09:00–12:00 уч. 316  
Хемија биоелемената (132A2) Писмени испит (завршни) 11. 9. 11:00–13:30 ВХА  
Хемија природних производа (411A2) Писмени испит 12. 9. 08:00–10:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 15. 9. 10:00–18:00 Нова1  
Усмени испит (завршни) 18. 9. 10:00–18:00 лаб. 516  
Хемија хетероцикличних једињења (237H2) Писмени испит 18. 9. 12:00–14:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 21. 9. 12:00–18:00 СЗС  
4. година
Анализа реалних узорака (314H2) Усмени испит (завршни) 11. 9. 09:00–15:00 лаб. 508А  
Анализа хране (315H2) Усмени испит (завршни) 11. 9. 09:00–15:00 лаб. 503  
Аналитичка хемија у форензици (316H2) Усмени испит (завршни) 11. 9. 09:00–16:00 лаб. 550  
Биооргански механизми (245H2) Усмени испит 12. 9. 12:30–18:30 уч. 282  
Биохемија (409H2) Писмени испит 15. 9. 14:00–17:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 20. 9. 10:00–20:00 лаб. 516  
Медицинска неорганска хемија (137H2) Писмени испит 12. 9. 09:00–11:00 уч. 249  
Методе синтезе и карактеризације неорганских једињења (134A2) Писмени испит 14. 9. 13:30–15:30 Нова1  
Моделовање система са прелазним металима (135H2) Писмени испит 12. 9. 11:30–13:30 уч. 249  
Одабране области аналитичке хемије (349A2) Усмени испит (завршни) 14. 9. 09:00–15:00 лаб. 485  
Одабране области неорганске хемије (149A2) Усмени испит (завршни) 14. 9. 09:00–15:00 лаб. 501  
Одабране области органске хемије (249A2) Усмени испит (завршни) 14. 9. 09:00–15:00 уч. 279  
Одабране области примењене хемије (549A2) Усмени испит (завршни) 14. 9. 11:00–17:00 лаб. 240  
Одабране области структурних инструменталних метода (222A2) Писмени испит 14. 9. 09:00–11:00 уч. 316  
Усмени испит 19. 9. 12:30–18:30 уч. 316  
Органске синтезе 2 (212H2) Писмени испит (завршни) 22. 9. 14:30–16:30 ВХА  
Основи молекулског моделовања и хемијска информатика (235H2) Писмени испит (завршни) 11. 9. 09:00–12:00 РЛАБ  
Основи нанохемије (240H2) Усмени испит 12. 9. 09:00–16:00 лаб. 417  
Основи супрамолекулске хемије (236A2) Усмени испит (завршни) 14. 9. 10:00–16:00 уч. 282  
Препаративна биохемија са индустријском биокатализом (416H2) Усмени испит 12. 9. 14:30–18:30 лаб. 401  
Проточне методе у аналитичкој хемији (317H2) Усмени испит 12. 9. 10:00–16:00 лаб. 508А  
Рачунарска хемија (112H2) Писмени испит (завршни) 19. 9. 09:00–12:00 МХА-Дрегер  
Писмени испит (завршни) 19. 9. 09:00–12:00 библ.  
Савремене инструменталне методе у аналитичкој хемији (313H2) Усмени испит (завршни) 11. 9. 09:00–15:00 лаб. 550  
Увод у научноистраживачки рад (321H2) Усмени испит (завршни) 12. 9. 12:00–18:00 Нова1  
Хемија координационих полимера (136H2) Писмени испит 12. 9. 14:00–16:00 уч. 249  
Хемија макромолекула (243H2) Писмени испит 11. 9. 09:00–11:00 уч. 282  
Писмени испит 11. 9. 09:00–11:00 уч. 282  

Генерисано: 28. 02. 2023. у 13:13:01