Испитни рок:   Јул 2022/2023.
Студијски програм:   Биохемија

3. 7. 2023 - 16. 7. 2023.

Предмет (шифра) Група и
врста испита
Датум Време Место Напомене
1. година
Аналитичка хемија 1 (301B2) Писмени испит (завршни) 5. 7. 10:30–12:30 ВХА  
Биологија ћелије (061B2) Усмени испит (завршни) 15. 7. 09:00–15:00 Институт за зоологију, БФ  
Екологија (051S2) Усмени испит (завршни) 7. 7. 12:00–18:00 уч. 316  
Усмени испит (завршни) 10. 7. 10:00–16:00 уч. 316 проф. Јасмина Шинжар Секулић
Енглески језик (031A2) Писмени испит (завршни) 12. 7. 15:00–16:00 ВХА БХ, НХ
Писмени испит (завршни) 12. 7. 16:30–17:30 ВХА ХЕ, ХЖС
Усмени испит (завршни) 14. 7. 17:30–20:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 15. 7. 17:00–20:00 ВХА  
Математика (001A2) Писмени испит (завршни) 13. 7. 09:00–12:00 ВХА  
Неорганска хемија (102B2) Писмени испит (завршни) 8. 7. 14:00–16:30 библ.  
Писмени испит (завршни) 8. 7. 14:00–16:30 МХА-Дрегер  
Писмени испит (завршни) 8. 7. 14:00–16:30 СЗС  
Одабрана поглавља математике (002A2) Усмени испит (завршни) 12. 7. 14:00–20:00 МФ  
Општа хемија (101K2) Писмени испит (завршни) 6. 7. 12:30–15:30 ВХА БХ и ХЖС
Органска хемија 1 (201B2) Писмени испит 12. 7. 11:30–14:30 СЗС Додатни термин
Писмени испит (завршни) 12. 7. 11:30–14:30 ВХА  
Основи геометријске кристалографије (131A2) Писмени испит (завршни) 7. 7. 10:00–13:00 библ.  
Основи физике (019B2) Усмени испит (завршни) 14. 7. 11:00–17:00 учионица 644 договорити се са професорима због преклапања
Практикум из неорганске хемије (102D2) Писмени испит (завршни) 10. 7. 14:30–16:30 библ.  
Писмени испит (завршни) 10. 7. 14:30–16:30 ВХА  
Практикум из опште хемије (101M2) Писмени испит 4. 7. 08:30–10:30 ВХА  
Увод у биохемију (408A2) Писмени испит (завршни) 8. 7. 11:30–13:30 ВХА  
2. година
Аналитичка хемија 2 (302B2) Писмени испит 4. 7. 14:00–17:00 библ.  
Усмени испит (завршни) 13. 7. 10:00–16:00 лаб. 508А  
Биохемија протеина и нуклеинских киселина (401B2) Писмени испит 8. 7. 14:00–17:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 15. 7. 10:00–16:00 лаб. 516  
Добра лабораторијска и производна пракса (417B2) Усмени испит 6. 7. 13:30–18:30 лаб. 401  
Израчунавања у биохемији и молекуларној биологији (405B2) Писмени испит (завршни) 8. 7. 11:30–13:30 ВХА  
Номенклатура у хемији (233A2) Писмени испит (завршни) 6. 7. 09:00–11:30 уч. 282  
Органска хемија 2 (202B2) Писмени испит 12. 7. 11:30–14:30 СЗС Додатни термин
Писмени испит (завршни) 12. 7. 11:30–14:30 ВХА  
Основе аналитичког процеса (318A2) Усмени испит 6. 7. 09:00–15:00 лаб. 509  
Основи координационе хемије (121A2) Писмени испит (завршни) 4. 7. 11:00–13:30 ВХА  
Основи молекуларне биологије (062B2) Усмени испит (завршни) 14. 7. 11:00–17:00 Институт за физиологију, БФ  
Физичка хемија (029B2) Писмени испит (завршни) 4. 7. 09:00–12:00 уч. 316  
Хемија природних производа (411B2) Писмени испит 7. 7. 16:00–19:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 11. 7. 10:00–16:00 Нова1  
3. година
Биокатализа и метаболички инжењеринг (436B2) Усмени испит (завршни) 4. 7. 13:30–18:30 лаб. 401  
Биосупрамолекулска хемија (242B2) Усмени испит 13. 7. 10:00–18:00 лаб. 417  
Биохемија метаболизма (402B2) Усмени испит (завршни) 5. 7. 12:00–15:00 лаб. 516  
Биохемија спорта и физичке активности (427B2) Усмени испит (завршни) 13. 7. 09:00–13:00 Нова1  
Виши курс органске хемије (203B2) Писмени испит (завршни) 7. 7. 09:00–12:00 ВХА  
Експериментална биохемија (404B2) Писмени испит 7. 7. 16:00–19:00 ВХА  
Писмени испит 7. 7. 16:00–19:00 библ. додатни термин
Усмени испит (завршни) 14. 7. 12:00–18:00 лаб. 401  
Елементи статистике у биохемији (342B2) Писмени испит (завршни) 13. 7. 10:00–13:00 РЛАБ  
Ензимологија (431B2) Писмени испит 7. 7. 09:00–12:30 МХА-Дрегер додатни термин
Писмени испит 8. 7. 08:00–11:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 15. 7. 13:00–19:00 лаб. 401 договорити се са предметним наставником око сатнице због евентуалног преклапања
Методе одвајања (312A2) Усмени испит (завршни) 4. 7. 12:00–18:00 лаб. 508А  
Механизми неорганских реакција (133A2) Усмени испит (завршни) 4. 7. 09:00–15:00 лаб. 557  
Механизми органских реакција (244A2) Писмени испит 5. 7. 09:00–11:00 библ.  
Микробиолошкa хемија са микробиологијом (412B2) Писмени испит 6. 7. 12:30–15:30 МХА-Дрегер  
Писмени испит 6. 7. 09:00–12:00 МХА-Дрегер  
Усмени испит (завршни) 14. 7. 10:00–16:00 лаб. 516  
Молекулска генетика (064B2) Усмени испит (завршни) 15. 7. 10:00–16:00 Институт за физиологију, БФ  
Основе рада са екстрацелуларним везикулама (425B2) Писмени испит 8. 7. 16:00–18:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 12. 7. 14:00–18:00 лаб. 401  
Основе рада са ћелијским културама (426B2) Писмени испит (завршни) 5. 7. 16:30–18:30 уч. 249  
Примењена органска хемија (234A2) Писмени испит (завршни) 4. 7. 12:00–15:30 лаб. 460  
Структурне инструменталне методе (221B2) Писмени испит 6. 7. 16:00–18:00 МХА-Дрегер  
Усмени испит (завршни) 11. 7. 10:00–16:00 уч. 316  
Физиологија (063B2) Усмени испит (завршни) 12. 7. 10:00–16:00 Завод за физиологију, БФ  
Хемија биоелемената (132A2) Писмени испит (завршни) 4. 7. 11:00–13:30 ВХА  
4. година
Биоаналитичка хемија (341A2) Усмени испит (завршни) 5. 7. 09:00–15:00 лаб. 550  
Бионеорганска хемија (141B2) Писмени испит 5. 7. 11:30–14:00 библ.  
Писмени испит (завршни) 12. 7. 12:30–15:00 библ.  
Биоорганска хемија (241B2) Усмени испит (завршни) 5. 7. 11:00–17:00 каб. 475  
Биотехнолошка и индустријска биохемија (414B2) Усмени испит (завршни) 13. 7. 09:00–14:00 лаб. 401  
Биохемија хране и исхране (432B2) Усмени испит (завршни) 6. 7. 10:00–16:00 лаб. 402  
Имунологија (421B2) Усмени испит (завршни) 15. 7. 10:00–16:00 лаб. 402  
Инструменталне методе у биохемији (434B2) Усмени испит (завршни) 8. 7. 10:00–16:00 Каб. 410  
Конформациони прелази протеина (437B2) 8. 7. 10:00–16:00 лаб. 401  
Методе у клиничкој хемији (423B2) Усмени испит (завршни) 14. 7. 10:00–16:00 лаб. 402  
Молекулске основе патолошких стања (422B2) Усмени испит (завршни) 11. 7. 10:00–16:00 лаб. 402  
Огледи у настави биохемије (435B2) Усмени испит (завршни) 5. 7. 09:00–14:00 лаб. 401  
Основи биотехнологије (413B2) Усмени испит 4. 7. 10:00–16:00 лаб. 402  
Препаративна биохемија са индустријском биокатализом (416B2) Усмени испит 5. 7. 14:30–18:30 лаб. 401  
Протеински терапеутици са основама биоинформатике (433B2) Усмени испит (завршни) 6. 7. 10:00–16:00 лаб. 516  
Регулација биохемијских процеса (403B2) Писмени испит 5. 7. 10:00–12:00 уч. 282  
Усмени испит (завршни) 12. 7. 10:00–16:00 лаб. 516 договорити се са предметним наставником око сатнице због евентуалног преклапања
Токсиколошка биохемија (424B2) Усмени испит (завршни) 6. 7. 09:00–13:00 лаб. 401  

Генерисано: 28. 02. 2023. у 13:13:01