Распоред наставе за просторију: Учионица Нова 1
Зимски семестар 2022/23.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00 8:00-10:00
Хемија макромолекула (243H2)
Предавања
Студ. прог: 1Х2, 1С2, НХ2
(ИП4 ОАС ХЕ/ИП5 ИАС НХ)
  8:00-10:00
Физичка хемија 1 (021A2)
Предавања
8:00-10:00
Физичка хемија 1 (021A2)
Предавања
  8:00
9:00 9:00-13:00
Електрохемијски нано-био-сензори (355H2)
Предавања
Студ. прог: 2Х2
9:00-10:00
Органска хемија 1 (201A2)
Теоријске вежбе
Студ. прог: 1Х2
Група: ХЕ1, ХЕ3
9:00
10:00 10:00-12:00
Токсиколошка хемија (460H2)
Предавања
10:00-12:00
Аналитичка хемија 2 (302H2)
Теоријске вежбе
Група: стари студенти
10:00-12:00
Аналитичка хемија 2 (302H2)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ1, ХЕ2
10:00-12:00
Бионеорганска хемија (152H2)
Теоријске вежбе
Студ. прог: 2Х2
10:00
11:00 11:00
12:00 12:00-13:00
Стереохемија (232H2)
Теоријске вежбе
Група: Е, Ф
(резервни термин у случају већег броја студената)
  12:00-13:00
Имунологија (421B2)
Колоквијуми
12:00-14:00
Протеински инжењеринг (457B2)
Предавања
(ИП 2)
12:00
13:00 13:00-14:00
Органска хемија 1 (201A2)
Теоријске вежбе
Студ. прог: 1Х2
Група: ХЕ2, стари студенти
(колоквијум четири пута у току семестра)
13:00-15:00
Биохемија протеина и нуклеинских киселина (401B2)
Лабораторијске вежбе
Група: БХ1, БХ2, БХ3
(Одбрана вежби)
13:00-14:00
Аналитичка хемија 2 (302A2)
Теоријске вежбе
Група: НХ, ХЖС
  13:00
14:00   14:00-16:00
Одабране методе инструменталне анализе (351H2)
Предавања
Студ. прог: 2Х2, 2С2
14:00-16:00
Аналитичке методе у дизајну и развоју лекова (356H2)
Предавања
Студ. прог: 2Х2
  14:00
15:00 15:00-17:00
Информационо-комуникационе технологије у настави хемије (622P2)
Предавања
(ИП5)
  15:00-17:00
Зелена хемија (751H2)
Теоријске вежбе
Студ. прог: 2Х2, 2С2
15:00
16:00   16:00-18:00
Процена ризика по људско здравље и животну средину (553S2)
Предавања
16:00-18:00
Теорија хемијске везе (231H2)
Теоријске вежбе
Група: А, Б
16:00
17:00       17:00
18:00     18:00-20:00
Процена ризика по људско здравље и животну средину (553S2)
Теоријске вежбе
  17:30-19:30
Биохемија протеина и нуклеинских киселина (401B2)
Теоријске вежбе
(наизменично сваке друге недеље)
18:00
19:00       19:00
20:00           20:00

Генерисано: 10. 11. 2022. у 16:48:58