Распоред наставе за 5. годину студијског програма Настава хемије
Зимски семестар 2022/23.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00           8:00
9:00   каб. 472, 9:00-12:00
Научна писменост (665P2)
Предавања
уч. 282, 9:00-13:00
Методика наставе хемије 1 (653P2)
Предавања
    9:00
10:00       10:00
11:00 уч. 282, 11:00-15:00
Методика наставе хемије 1 (653P2)
Теоријске вежбе
    11:00
12:00   Кабинет за педагогију 560а, 12:00-16:00
Евалуација у образовању (663P2)
Теоријске вежбе
(Изборни предмет Б)
 
уч. 279, 12:00-16:00
Научна писменост (665P2)
Теоријске вежбе
(Изборни предмет Б)
  12:00
13:00   Кабинет за педагогију 560а, 13:00-16:00
Евалуација у образовању (663P2)
Предавања
(Изборни предмет Б)
  13:00
14:00     14:00
15:00       15:00
16:00           16:00
17:00           17:00
18:00           18:00
19:00           19:00
20:00           20:00

Генерисано: 10. 11. 2022. у 16:48:58