Распоред наставе за 3. годину студијског програма Хемија
Зимски семестар 2022/23.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00 МХА-Дрегер, 8:00-10:00
Структурне инструменталне методе (221A2)
Теоријске вежбе
Група: Стари студенти ХЕ
 
уч. 316, 8:00-11:00
Структурне инструменталне методе (221A2)
Теоријске вежбе
Група: Ц, Д
 
лаб. 473, 9:00-13:00
Хемија хетероцикличних једињења (237H2)
Лабораторијске вежбе
Група: А, Б
(наизменично/сваке друге недеље)
 
МХА-Дрегер, 12:00-14:00
Теорија хемијске везе (231H2)
Теоријске вежбе
Група: Ц, Д
 
Нова1, 12:00-13:00
Стереохемија (232H2)
Теоријске вежбе
Група: Е, Ф
(резервни термин у случају већег броја студената)
лаб. 473, 8:00-12:00
Хемија хетероцикличних једињења (237H2)
Лабораторијске вежбе
Група: Ц, Д
(наизменично/сваке друге недеље)
 
уч. 316, 11:00-14:00
Структурне инструменталне методе (221A2)
Теоријске вежбе
Група: А, Б
      8:00
9:00 лаб. 516, 8:30-12:00
Хемија природних производа (411A2)
Лабораторијске вежбе
Група: А, Б, НХ
(наизменично/сваке друге недеље 17.10. - 16.12.)
лаб. 516, 8:30-12:00
Хемија природних производа (411A2)
Лабораторијске вежбе
Група: А, Б, НХ
(наизменично/сваке друге недеље 17.10. - 16.12.)
 
МХА-Дрегер, 10:00-13:00
Структурне инструменталне методе (221A2)
Теоријске вежбе
Група: стари студенти ХЕ
 
уч. 316, 12:00-14:00
Структурне инструменталне методе (221A2)
Теоријске вежбе
Група: Ц, Д
МХА-Дрегер, 9:00-11:00
Хемија хетероцикличних једињења (237H2)
Предавања
9:00
10:00 10:00
11:00 МХА-Дрегер, 11:00-13:00
Стереохемија (232H2)
Предавања
11:00
12:00   12:00
13:00 МХА-Дрегер, 13:00-15:00
Структурне инструменталне методе (221A2)
Предавања
уч. 316, 13:00-15:00
Структурне инструменталне методе (221A2)
Теоријске вежбе
Група: А, Б
13:00
14:00 СЗС, 14:00-16:00
Теорија хемијске везе (231H2)
Предавања
уч. 316, 14:00-16:00
Стереохемија (232H2)
Теоријске вежбе
Група: А, Б
МХА-Дрегер, 14:00-16:00
Структурне инструменталне методе (221A2)
Предавања
14:00
15:00 уч. 316, 15:00-16:00
Стереохемија (232H2)
Теоријске вежбе
Група: Ц, Д
  15:00
16:00 ВХА, 16:00-18:00
Хемија природних производа (411A2)
Предавања
лаб. 402, 16:00-19:30
Хемија природних производа (411A2)
Лабораторијске вежбе
Група: Ц, Д, ХЖС
(наизменично,/сваке друге недеље 17.10. - 16.12.)
ВХА, 16:00-17:00
Хемија природних производа (411A2)
Предавања
Нова1, 16:00-18:00
Теорија хемијске везе (231H2)
Теоријске вежбе
Група: А, Б
ВХА, 16:00-17:00
Структурне инструменталне методе (221A2)
Колоквијуми
16:00
17:00 лаб. 402, 17:00-20:30
Хемија природних производа (411A2)
Лабораторијске вежбе
Група: Ц, Д, ХЖС
(наизменично/сваке друге недеље 17.10. - 16.12.)
 
лаб. 473, 17:00-21:00
Хемија хетероцикличних једињења (237H2)
Лабораторијске вежбе
Група: Е, Ф
(наизменично/сваке друге недеље (резервни термин у случају већег броја студената))
  17:00
18:00   ВХА, 18:00-20:00
Хемија природних производа (411A2)
Колоквијуми
  18:00
19:00     19:00
20:00         20:00

Генерисано: 10. 11. 2022. у 16:48:58