Распоред наставе за просторију: Учионица 282
Зимски семестар 2022/23.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00           8:00
9:00 9:00-11:00
Виши курс органске хемије (203P2)
Предавања
  9:00-13:00
Методика наставе хемије 1 (653P2)
Предавања
  9:00-11:00
Неорганска хемија 2 (103P2)
Предавања
9:00
10:00 10:00-11:00
Неорганска хемија 2 (103P2)
Предавања
10:00-12:00
Токсиколошка биохемија (424B2)
Предавања
(ИП5)
10:00
11:00 11:00-15:00
Методика наставе хемије 1 (653P2)
Теоријске вежбе
11:00-15:00
Бионеорганска хемија (152H2)
Предавања
Студ. прог: 2Х2
11:00-13:00
Методика наставе опште и неорганске хемије (601P2)
Предавања
11:00
12:00 12:00-16:00
Хемија чврстог стања (151H2)
Предавања
Студ. прог: 2Х2
12:00
13:00   13:00-17:00
Одабране области неорганске хемије (149A2)
Предавања
Студ. прог: 1Х2, 1С2, НХ2
(ИП4 ОАС ХЕ/ИП5 ИАС НХ)
13:00
14:00   14:00
15:00 15:00-17:00
Биохемија и биофизика макромолекула (453B2)
Предавања
(ИП 3)
15:00-16:00
Геохемија и загађујуће супстанце у земљишту (512S2)
Колоквијуми
(колоквијуми се одржавају у 3 термина)
15:00-17:00
Храна и функција (456B2)
Предавања
(ИП 3)
15:00
16:00 16:00-18:00
Молекулска алергологија (458B2)
Предавања
(ИП 2)
  16:00
17:00   17:00-18:00
Оптимизација одабраних биохемијских процеса (461B2)
Теоријске вежбе
(ИП1)
17:00-19:00
Ремедијација (554S2)
Предавања
  17:00
18:00         18:00
19:00           19:00
20:00           20:00

Генерисано: 10. 11. 2022. у 16:48:58