Приступно предавање др Симеона Минића

У складу са одредбама Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду ("Гласник Универзитета у Београду" број 195 од 22. 9. 2016. године) и Одлуке о измени и допуни одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (број 06-2464/8-17 од 21. 6. 2017. године), а у вези са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета у Београду" број 237 од 26. 5. 2022. године), даје се следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Приступно предавање за избор једног наставника у звању доцента за ужу научну област Биохемија на Универзитету у Београду - Хемијском факултету, по конкурсу објављеном у листу "Послови" дана 25. октобра 2023. године, биће одржано у понедељак, 27. новембра 2023. године са почетком у 14:00 часова у Малом хемијском Дрегер амфитеатру.

Тема приступног предавања је:

Примена SAXS и SANS техника у проучавању структуре и понашања протеина

Предавање ће се одржати пред комисијом у саставу:

  • др Тања Ћирковић Величковић, редовни професор Универзитета у Београду - Хемијског факултета, дописни члан САНУ;
  • др Милан Николић, ванредни професор Универзитета у Београду - Хемијског факултета;
  • др Снежана Спасић, научни саветник Универзитета у Београду - Института за хемију, технологију и металургију - Центар за хемију, Института од националног значаја за Републику Србију.

Кандидат који треба да одржи приступно предавање је др Симеон Минић, асистент са докторатом и виши научни сарадник Универзитета у Београду - Хемијског факултета.

Трајање приступног предавања не може да буде краће од 30 минута, ни дуже од једног школског часа (45 минута).