Donacija kompanije Dreger

Donacija kompanije Dräger

Kompanija Dreger (Dräger) je donirala Hemijskom fakultetu sredstva za kupovinu šest televizora za potrebe teorijske nastave. Prvi od njih je postavljen u učionicu 249.

[Ucionica 249]

Kompanija Dreger se bavi proizvodnjom medicinske i bezbednosne tehnologije. Osnovana u Libeku 1889. godine, kompanija Dreger je izrasla u renomiranu svetsku kompaniju, koja je u petoj generaciji porodično vođenog poslovanja i ima više od 15.000 zaposlenih širom sveta i zastupljena je u preko 190 zemalja.

[Draeger]