Projekat MET-EFFECT

Kompleksi metala prirodno inspirisanog sklopa funkcionalizovani za citotoksičnu i katalitičku aktivnost ili kraće MET-EFFECT demonstrira jedinstveno partnertsvo između interancionalno prepoznatih organizacija iz Austrije, Bugarske, Nemačke, Portugalije i SAD.

Fuzija akademskog znanja i industrijski orjentisane perspektive će utemeljiti prikladnu sredinu za ostvarivanje istraživačkih mobilnosti. Na ovaj način projekat kreira ambijent izvrsne nauke omogućavajući razmenu znanja i svojevrsnu nadogradnju individulanih profila učesnika. Ekspertize partnera udruženim snagama teže postizanju state-of-the-art iskoraku na polju bioneorganske hemije sa akcentom na njen domen primene. Sa tim u vezi, projekat razvija multifunkcionalne komplekse renijuma i iridijuma dizajniranim u svojstvu potencijalnih metalo-lekova i homogenih katalizatora.

Paralelno, MET-EFFECT razvija i personalizovane DDDS sisteme (Drug Design Delivery Sistem) koristeći nove, zelene metode valorizacije u cilju povećanja bioraspoloživosti aktivnih sastojaka leka.

Ovako implementiran projekat odgovara svim izazovima jednog Marija Sklodovska Kiri poziva u smislu razvoja inovativnog i primenljivog karaktera projektnih rezultata, unapređivanje karijere istraživača učesnika, pristupačne i transparentne razmene znanja, ističući Evropu kao simbol GO FAIR istraživanja.

Evidencioni broj:   101086373
Naziv poziva:   HORIZON-MSCA-SE-2021 (MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS, Staff Exchanges)
Početak izvođenja:   1. 1. 2023.
Trajanje projekta:   48 meseci
Projekat finansira Evropska komisija
Projekat vodi Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu, a rukovodilac projekta je dr Ljiljana Mihajlović-Lalić.

[MET-EFFECT - Foto: Sladjana Savic]