Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

BIBLIOTEKA HEMIJSKOG FAKULTETA

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Osnivanje

Smatra se da je Biblioteka Hemijskog fakulteta osnovana 1869. godine kada je kupljeno prvih sedam knjiga koje su uvedene u Knjigu inventara. Poznato je da se na Liceju još 1839. godine predavala hemija, a 1853. godine osnovana je i Katedra za hemiju i hemijsku tehnologiju, pa se na knjige iz hemije nailazilo i tada. Prve knjige su bile iz analitičke hemije, metalurgije i tehnologije, a kasnije iz organske i neorganske hemije.

[Citaonica]


Fond

Biblioteka u svom fondu danas ima preko 100.000 bibliotečkih jedinica. Od toga je najveći broj stranih serijskih publikacija, priručna literatura iz hemije i udžbenici koji se koriste kao nastavna literatura. Biblioteka poseduje i određeni broj enciklopedija, rečnika i zbornika. Udžbenička literatura nalazi se u slobodnom pristupu.

[Bibliotecki fond 1]   [Bibliotecki fond 2]

Posebno mesto u fondu Biblioteke zauzimaju:

Najstarija serijska publikacija Annalen der Chemie (Liebigs Annalen der Chemie), Weinheim, iz 1832. godine, i najstarija knjiga Bruno Kerl: Metalurgische Probirkunst, Leipzig, iz 1866. godine, kao i dve doktorske teze:

Svetozar Jovanović:   Nova elektroanalitička metoda za kvantitativno određivanje antimona
Mentor:   Milivoje S. Lozanić
Oblast:   Analitička hemija
Disertacija odbranjena 1937.

Sergije A. Lebedev:   Adicije natrijumovih jedinjenja na kumarine
Mentor:   Milivoje S. Lozanić
Oblast:   Organska hemija
Disertacija odbranjena 1943.

Zbirka velikana srpske hemije (Muzej hemije) u svojoj zbirci poseduje stare i retke knjige koje pripadaju biblioteci, ali su zbog svoje vrednosti postale deo stalne postavke muzeja.

Biblioteka ima abecedni katalog po naslovu časopisa i topografski katalog serijskih publikacija, autorski i predmetni katalog monografskih publikacija, kao i kataloge diplomskih, specijalističkih, magistarskih, završnih i master radova i doktorskih teza.

Biblioteka ima šest računara, štampač i skener. Dva računara nalaze se u studentskom delu čitaonice, a jedan u profesorskom delu. Centralni deo Biblioteke čini čitaonica sa 64 čitaonička mesta koju koriste studenti i ostali korisnici, dok drugi deo Biblioteke sa 16 čitaoničkih mesta čini deo koji za rad koriste profesori, asistenti, doktoranti, naučni saradnici i ostali zaposleni na Hemijskom fakultetu.

Impresum

U Biblioteci rade dva diplomirana bibliotekara. Novina u radu jeste da od februara 2019. godine Biblioteka ostvaruje saradnju sa bibliotekarima-volonterima sa Katedre za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na ovaj način ostvarena je značajna saradnja sa mladim kolegama u cilju njihovog daljeg stručnog usavršavanja.

[Bibliotekari]

MA Maja Krajnović maja@chem.bg.ac.rs
MA Ana Đorđević anadj@chem.bg.ac.rs
MA Katarina Meglić meglic@chem.bg.ac.rs

Saradnja

Biblioteka ostvaruje saradnju sa Narodnom bibliotekom Srbije, koja je nadležna za primenu zakonskih propisa, i sa Univerzitetskom bibliotekom "Svetozar Marković" i njenim matičnim odeljenjem koje je nadležno za primenu stručnih bibliotečkih standarda u radu Biblioteke. Biblioteka je upisana u Registar biblioteka Privrednog suda u Beogradu, broj prijave 06-218/31 od 11. 4. 1997. godine.

e-Biblioteka

Preko Akademske računarske mreže omogućen je pristup KoBSON servisima, što broji preko 35.000 elektronskih naučnih časopisa i 170.000 elektronskih knjiga.

Godine 2018. pokrenut je Digitalni repozitorijum - Cherry u cilju omogućavanja otvorenog pristupa naučnim publikacijama, kao i ostalim rezultatima nastalim u okviru projekata koji se izvode na Hemijskom fakultetu radi veće vidljivosti i citiranosti.

Radno vreme

Čitaonica je otvorena za korisnike svakog radnog dana od 8:30 do 15:30 časova. Mere kojih se treba pridržavati su:

Telefon:   011/32-82-583,   011/3336-700,   lokal: 700
e-mail:   biblioteka@chem.bg.ac.rs
Facebook:   www.facebook.com/biblioteka.hemijskifakultet.18

Edukacija korisnika:

2021.

16. 6. EIFL Digital Research Literacy Training Programme Outline for Librarians (11-12 sati), za bibliotekare i istraživače:
Social media for research
Ana Đorđević   –   (PDF na engleskom, 3.4 MB)

9. 6. EIFL Digital Research Literacy Training Programme Outline for Librarians (11-12 sati), za bibliotekare i istraživače:
Preprints
Ana Đorđević   –   (PDF na engleskom, 1.5 MB)

31. 5. Hemijski fakultet / Microsoft Teams (10-12 sati), za rukovodioce i saradnike projekata koji se realizuju na Hemijskom fakultetu:
Cherry institucionalni repozitorijum naučnih radova - primena otvorene nauke kroz nacionalne i evropske projekte
Ana Đorđević   –   (PDF na srpskom, 1 MB)

15. 4. 1st International Online Conference on Digital Transformation in Culture and Education (14-14:10 sati), za istraživače i bibliotekare:
TRAP-RCUB IT Solution and Organizational Model for the Implementation of Institution or Thematic Repositories - User support for librarians and researchers
Ana Đorđević   –   (PDF na engleskom, 2.5 MB)
https://youtu.be/jTkaO5daLcE?t=15395

19. 3. Hemijski fakultet / Microsoft Teams (14-15:30 sati), za studente Hemijskog fakulteta:
Pretraga literature za uspešne studije budućih naučnika II
Ana Đorđević   –   (PDF na srpskom, 4.6 MB)

2020.

5. 11. Konferencija "Dani otvorene nauke III" (13:45-14:00), za istraživače i bibliotekare:
TRAP/RCUB - mreža repozitorijuma
Ana Đorđević   –   snimak i prezentacija: http://open.ac.rs/don2020

28. 2. Hemijski fakultet, Biblioteka (16-17:30 sati), za studente Hemijskog fakulteta:
Pretraga literature za uspešne studije budućih naučnika
Ana Đorđević   –   PDF na srpskom, 4.3 MB

30. 1. Hemijski fakultet, Biblioteka (10-13 sati), za nastavnike i istraživače Hemijskog fakulteta i Inovacionog centra HF:
Obuka za korišćenje Repozitorijuma
Ana Đorđević   –   PDF na srpskom, 6.8 MB

2019.

28-30. 1. Hemijski fakultet, Sala za sednice (10-13 sati), za profesore i istraživače Hemijskog fakulteta i Inovacionog centra:
Obuka za korišćenje Repozitorijuma
Milica Ševkušić i Ana Đorđević   –   PDF na srpskom, 3654 KB

28. 2. Hemijski fakultet, Sala za sednice (12-13 sati), za profesore i studente:
KoBSON servisi
Ana Đorđević   –   PDF na srpskom, 1120 KB

28. 3. Hemijski fakultet, Sala za sednice (12-13 sati), za profesore i studente:
Pronalaženje informacija (EleČas, JCR, SJR) i navođenje literature u naučnim radovima
Ana Đorđević   –   PDF na srpskom, 3.6 MB

30. 5. Hemijski fakultet, Sala za sednice (12-13 sati), za profesore i studente:
Novi mediji u istraživačkom radu i obrazovanju
Mirjana Nešić (Beogradska politehnika, mnesic@politehnika.edu.rs)   –   prezentacija

20. 10. Hemijski fakultet, Biblioteka (10-12 sati), za brucoše:
Pravilna upotreba bibliotečkog fonda i pretraga naučne literature
Maja Krajnović, Ana Đorđević i Kristina Milojević

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet