Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2019/2020.
Фаза:   Септембар 2019.

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Хемија

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 190 Матић (Момчило) Бојана 37.18 32.00 69.18
2. 192 Пешић (Љубиша) Милена 34.92 25.00 59.92

Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 10. 9. 2019.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2019/2020.
Фаза:   Септембар 2019.

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Хемија животне средине

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 191 Алексић (Миленко) Љубица 38.80 49.00 87.80
2. 189 Недић (Зоран) Андријана 25.72 43.00 68.72

Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 10. 9. 2019.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2019/2020.
Фаза:   Септембар 2019.

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ИАС: Настава хемије

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 186 Максимовић (Милинко) Милица 35.88 53.00 88.88
2. 187 Тимотијевић (Милан) Јана 24.20 56.00 80.20
3. 188 Булат (Владимир) Павле 20.92 32.00 52.92

Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 10. 9. 2019.