Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet Srpski - cirilica ЋИР   English ENG

Pocetna Početna strana   Mapa Mapa sajta   Linkovi Linkovi       Portali:   Zaposleni Za zaposlene   Studenti Za studente   WebMail WebMail

NAKNADNI UPIS NA PRVU GODINU
OSNOVNIH I INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA 2017/18.

O Fakultetu
Katedre i centri
Studije
Upis na Fakultet
Novosti
Zbirka velikana
srpske hemije
Studentske organizacije
Interne strane

Pretraga Pretraga sajta:

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

upisuje studente u prvu godinu školske 2017/18.
po programima akreditovanim u ciklusu 2013-14. godine,
saglasno Bolonjskoj deklaraciji

[Vazno]

Rang-lista kandidata prijavljenih u naknadnom upisnom roku

Rang-lista prvog konkursnog roka

[Info]

Opšti uslovi upisa na osnovne i integrisane akademske studije
konkurs Univerziteta u Beogradu (PDF, 209 KB)

Politika upisa studenata na Univerzitet u Beogradu – za školsku 2017/18. godinu
odluka Senata Univerziteta u Beogradu (PDF, 255 KB)

[Prijava]

Elektronska prijava za upis na studije
(funkcioniše tokom 12. i 13. jula 2017)

13. jul 2017, 15:00 – preostalo je ukupno 15 mesta za budžet i 7 za samofinansiranje

Kandidati koji su u junskom roku 2017. godine polagali prijemni ispit iz hemije ili hemije i biologije na fakultetima Univerziteta u Beogradu - Medicinskom, Farmaceutskom, Stomatološkom, Tehnološko-metalurškom ili Veterinarskom fakultetu - mogu se upisati na Hemijski fakultet u naknadnom upisnom roku koji se organizuje uvek posle upisa kandidata koji su polagali prijemni ispit na Hemijskom fakultetu. Za upis je neophodno imati potvrdu tog fakulteta o ostvarenom broju bodova na prijemnom ispitu.

Broj preostalih mesta na Hemijskom fakultetu u Beogradu:

Vrsta studija Studijski program Budžet Samofinan-
siranje
Osnovne
akademske studije
Hemija 3
Biohemija
Hemija životne sredine 1 4
Integrisane
(osnovne i diplomske)
akademske studije
Nastava hemije 14
UKUPNO 15 7
[Cedjenje] [Proba]

Studije na Hemijskom fakultetu su akreditovane od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije (broj 612-00-00495/2013-04 od 9. 5. 2014. godine).

Student može istovremeno, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, da bude upisan na dva ili više studijskih programa koje realizuju fakulteti u sastavu Univerziteta u Beogradu i/ili druge visokoškolske ustanove u Republici Srbiji, ali može da ostvari pravo na finansiranje studija iz budžeta samo na jednom studijskom programu.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 102.000,00 din. Odlukom Saveta Hemijskog fakulteta omogućeno je da se ovaj iznos uplati u četiri jednake rate, i to sledećom dinamikom:

O prelasku na studije na teret budžeta videti u Statutu.

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje i studente strane državljane. Školarina za studente strane državljane iznosi 2500 € u dinarskoj protivvrednosti.

Naknadni upis

Naknadni upis će početi 12. 7. 2017. godine i trajaće do popunjavanja slobodnih mesta. Termini planirani za naknadni upis su 12. i 13. 7. 2017. godine od 9:00 do 15:00 časova. Hemijski fakultet zadržava pravo da po popunjavanju preostalih mesta i pre 13. 7. 2017. godine obustavi naknadni upis kandidata.

NAPOMENA:   Kandidati koji konkurišu za naknadni upis moraju doneti originalna dokumenta ili overene fotokopije dokumenata neophodnih za upis. Kandidati koji ne budu imali potrebna dokumenta neće moći da se prijave za naknadni upis!

Informacija o broju preostalih mesta će biti ažurirana na Internet stranici Hemijskog fakulteta (www.chem.bg.ac.rs) na svaka dva sata tokom naknadnog upisa.

Za naknadni upis potrebna su sledeća dokumenta:

 1. POTVRDA O POLAGANjU PRIJEMNOG ISPITA IZ HEMIJE ILI HEMIJE I BIOLOGIJE od tekuće godine
 2. UPLATNICA od 2.500,00 din. na žiro-račun Hemijskog fakulteta
  broj 840-1817666-82, poziv na broj 750
 3. ORIGINALNA DOKUMENTA:
  • 4 svedočanstva srednje škole
  • diploma
 4. ORIGINAL IZVODA IZ MATIČNE KNjIGE ROĐENIH
 5. PRIJAVNI LIST (pravilno popunjen, dobija se u Studentskoj službi)
 6. INDEKS (pravilno popunjen, kupuje se na Fakultetu)
 7. DVE FOTOGRAFIJE dimenzija 3,5 × 4,5 cm (jedna se lepi na indeks)
 8. ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE:
  • UGOVOR (dobija se u Studentskoj službi HF)
  • DOKAZ O UPLATI ŠKOLARINE u iznosu od 102.000,00 din. (25.500,00 din. pri upisu)
   na žiro-račun Hemijskog fakulteta broj: 840-1817666-82, poziv na broj 700
 9. Za državljane Republike Srbije:   VAŽEĆA LIČNA KARTA (na uvid)
  Za inostrane državljane:   VAŽEĆI PASOŠ
 10. UPLATA ZPU (po želji)

TROŠKOVI UPISA (indeks, taksa za Univerzitet, ZPU, osiguranje) - plaćaju se na Fakultetu.

Uplata naknade za prijavu na konkurs

Uplatnicu popuniti na sledeći način:

Uplata može da se izvrši u bilo kojoj banci ili pošti.

© Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet