Испитни рок:   Јун 2020/2021.
Студијски програм:   Настава хемије

21. 6. 2021 - 4. 7. 2021.

Предмет (шифра) Група и
врста испита
Датум Време Место Напомене
1. година
Аналитичка хемија 1 (301A2) Писмени испит 2. 7. 09:00–11:00 ВХА  
Екологија (051S2) Усмени испит (завршни) 24. 6. 12:00–18:00 уч. 316  
Енглески језик (031A2) Писмени испит (завршни) 29. 6. 15:00–16:00 ВХА БХ, НХ
Писмени испит (завршни) 29. 6. 16:30–17:30 ВХА ХЕ, ХЖС
Математика (001A2) Писмени испит (завршни) 30. 6. 09:00–12:00 ВХА  
Неорганска хемија 1 (102A2) Писмени испит 28. 6. 08:00–11:30 библ.  
Писмени испит (завршни) 28. 6. 08:00–11:30 ВХА  
Обрада резултата мерења (311A2) Писмени испит (завршни) 23. 6. 09:00–11:30 РЛАБ  
Одабрана поглавља математике (002A2) Усмени испит (завршни) 29. 6. 14:00–20:00 МФ  
Одабрана поглавља физике (012A2) Усмени испит 21. 6. 14:00–20:00 учионица 750  
Општа хемија (101A2) Писмени испит (завршни) 23. 6. 09:00–12:00 ВХА ХЕ и НХ
Основи геометријске кристалографије (131A2) Писмени испит (завршни) 24. 6. 10:00–13:00 библ.  
Практикум из аналитичке хемије 1 (301E2) Писмени испит (завршни) 29. 6. 09:00–11:00 ВХА  
Практикум из неорганске хемије 1 (102E2) Писмени испит 22. 6. 16:30–19:00 библ.  
Писмени испит (завршни) 22. 6. 16:30–19:00 ВХА  
Практикум из опште хемије (101E2) Писмени испит (завршни) 21. 6. 08:30–10:30 ВХА ХЕ, НХ, БХ и ХЖС
Психологија (042P2) Усмени испит (завршни) 1. 7. 12:30–18:30 уч. 282  
Физика (011A2) Писмени испит 25. 6. 10:00–13:00 МХА  
Писмени испит 25. 6. 10:00–13:00 библ.  
Усмени испит (завршни) 30. 6. 13:00–20:00 учионица 750  
2. година
Аналитичка хемија 2 (302A2) Писмени испит 30. 6. 13:00–15:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 2. 7. 13:00–19:00 лаб. 508А  
Израчунавања у хемији (142P2) Писмени испит 22. 6. 10:00–12:00 лаб. 577  
Инструментална аналитичка хемија (303A2) Писмени испит 21. 6. 14:00–17:00 ВХА  
Усмени испит 28. 6. 10:00–16:00 лаб. 485  
Органска хемија 1 (201A2) Писмени испит (завршни) 22. 6. 13:00–16:00 ВХА  
Органска хемија 2 (202A2) Писмени испит 1. 7. 09:00–12:00 МХА Додатни термин
Писмени испит (завршни) 1. 7. 09:00–12:00 ВХА  
Педагогија (043P2) Усмени испит (завршни) 25. 6. 14:00–17:00 Географски факултет  
Социјална психологија образовања (044P2) Писмени испит (завршни) 22. 6. 10:00–12:00 уч. 316  
Физичка хемија 1 (021A2) Писмени испит 21. 6. 17:00–20:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 25. 6. 10:00–16:00 лабораторија 276  
Физичка хемија 2 (022A2) Писмени испит 30. 6. 12:30–15:30 ВХА  
Усмени испит (завршни) 2. 7. 10:00–16:00 лабораторија 276  
3. година
Биоаналитичка хемија (341A2) Усмени испит (завршни) 22. 6. 09:00–15:00 лаб. 550  
Виши курс органске хемије (203P2) Писмени испит 24. 6. 09:00–12:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 2. 7. 10:00–16:00 уч. 249  
Индустријска хемија (501A2) Усмени испит (завршни) 29. 6. 10:00–18:00 лаб. 240  
Инклузивни приступ (632P2) Усмени испит (завршни) 22. 6. 09:00–15:00 Географски факултет  
Историја хемије (611P2) Писмени испит (завршни) 22. 6. 13:00–16:00 уч. 316  
Методе одвајања (312A2) Усмени испит (завршни) 21. 6. 12:00–18:00 лаб. 508А  
Методика наставе опште и неорганске хемије (601P2) Усмени испит (завршни) 1. 7. 10:00–16:00 уч. 249  
Механизми неорганских реакција (133A2)          
Механизми органских реакција (244A2) Писмени испит 22. 6. 09:00–11:00 библ.  
Неорганска хемија 2 (103P2) Писмени испит (завршни) 30. 6. 09:00–12:00 лаб. 557  
Номенклатура у хемији (233A2) Писмени испит (завршни) 23. 6. 09:00–11:30 уч. 282  
Основе аналитичког процеса (318A2) Усмени испит 23. 6. 09:00–15:00 лаб. 509  
Основи координационе хемије (121A2) Писмени испит (завршни) 21. 6. 11:00–13:30 ВХА  
Основи примене рачунара у настави хемије (621P2) Практични испит (завршни) 21. 6. 12:00–15:00 РЛАБ  
Примењена органска хемија (234A2) Писмени испит (завршни) 21. 6. 12:00–15:30 лаб. 460  
Структурне инструменталне методе (221P2) Писмени испит 21. 6. 09:00–11:00 МХА  
Усмени испит (завршни) 23. 6. 12:00–18:00 Нова1  
Увод у биохемију (408A2) Писмени испит (завршни) 25. 6. 11:30–13:30 ВХА  
Хемија биоелемената (132A2) Писмени испит (завршни) 21. 6. 11:00–13:30 ВХА  
Хемија природних производа (411A2) Писмени испит 22. 6. 08:00–10:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 25. 6. 10:00–18:00 Нова1  
Усмени испит (завршни) 28. 6. 10:00–18:00 лаб. 516  
4. година
Анализа реалних узорака (314H2) Усмени испит (завршни) 21. 6. 09:00–15:00 лаб. 508А  
Анализа хране (315H2) Усмени испит (завршни) 21. 6. 09:00–15:00 лаб. 503  
Аналитичка хемија у форензици (316H2) Усмени испит (завршни) 21. 6. 09:00–16:00 лаб. 550  
Биохемија (409A2) Писмени испит 25. 6. 08:00–11:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 30. 6. 10:00–16:00 лаб. 402  
Визуализација у настави хемије (631P2)          
Информационо-комуникационе технологије у настави хемије (622P2) Практични испит (завршни) 22. 6. 10:00–13:00 РЛАБ  
Методе синтезе и карактеризације неорганских једињења (134A2) Писмени испит 24. 6. 13:30–15:30 Нова1  
Методика наставе органске хемије (602P2) Усмени испит (завршни) 25. 6. 12:00–18:00 уч. 279  
Одабране области аналитичке хемије (349A2) Усмени испит (завршни) 24. 6. 09:00–15:00 лаб. 485  
Одабране области неорганске хемије (149A2) Усмени испит (завршни) 24. 6. 09:00–15:00 лаб. 501  
Усмени испит 1. 7. 09:00–11:00 библ.  
Одабране области органске хемије (249A2) Усмени испит (завршни) 24. 6. 09:00–15:00 уч. 279  
Одабране области примењене хемије (549A2) Усмени испит (завршни) 24. 6. 11:00–17:00 лаб. 240  
Одабране области структурних инструменталних метода (222A2) Писмени испит 24. 6. 09:00–11:00 уч. 316  
Усмени испит 29. 6. 12:30–18:30 уч. 316  
Основи молекулског моделовања и хемијска информатика (235H2) Писмени испит (завршни) 21. 6. 09:00–12:00 РЛАБ  
Основи супрамолекулске хемије (236A2) Усмени испит (завршни) 24. 6. 10:00–16:00 уч. 282  
Савремене инструменталне методе у аналитичкој хемији (313H2) Усмени испит (завршни) 21. 6. 09:00–15:00 лаб. 550  
Хемија животне средине (519P2) Писмени испит 1. 7. 12:30–15:30 ВХА  
Хемија макромолекула (243H2) Писмени испит 21. 6. 09:00–11:00 уч. 282  
Писмени испит 21. 6. 09:00–11:00 уч. 282  
Школски огледи у настави хемије 1 (238P2) Усмени испит (завршни) 28. 6. 10:00–16:00 уч. 249  
Школски огледи у настави хемије 2 (239P2) Усмени испит (завршни) 29. 6. 10:00–16:00 уч. 249  
5. година
Аналитичке методе у дизајну и развоју лекова (356H2)          
Бионеорганска хемија (152H2) Писмени испит 22. 6. 11:30–14:00 библ.  
Биоорганска хемија (251H2)          
Евалуација у образовању (663P2) Усмени испит (завршни) 22. 6. 12:00–18:00 Географски факултет  
Електрохемијски нано-био-сензори (355H2)          
Зелена хемија (751H2)          
Зелени приступи у аналитичкој хемији (354H2)          
Израда завршног рада (R51P2)          
Истраживања у настави хемије (664P2)          
Конформациона анализа (253H2)          
Координациона хемија (153H2)          
Методика наставе хемије 1 (653P2) Усмени испит (завршни) 24. 6. 10:00–16:00 уч. 249  
Методика наставе хемије 2 (654P2) Усмени испит (завршни) 30. 6. 10:00–16:00 уч. 316  
Научна писменост (665P2)          
Одабране методе инструменталне анализе (351H2)          
Одабране области супрамолекулске хемије и нанохемије (254H2)          
Органска геохемија и нафтне загађујуће супстанце (551H2)          
Педагошка пракса 5 (P55P2)          
Педагошка пракса 6 (P56P2)          
Савремене оптичке методе (357H2)          
Савремене структурне методе (256H2)          
Синтезе комплексних органских молекула (255H2)          
Статистика и контрола квалитета у аналитичкој хемији (353H2)          
Увод у метаболомику (258H2)          
Физичка органска хемија (252H2)          
Хемија мириса (259H2)          
Хемија чврстог стања (151H2)          
Хроматографске методе (352H2)          

Генерисано: 02. 04. 2021. у 18:22:29