Испитни рок:   Фебруар 2020/2021.
Студијски програм:   Хемија

17. 2. 2021 - 2. 3. 2021.

Предмет (шифра) Група и
врста испита
Датум Време Место Напомене
1. година
Аналитичка хемија 1 (301H2) Писмени испит (завршни) 2. 3. 09:00–11:00 уч. 316  
Екологија (051S2) Усмени испит (завршни) 22. 2. 12:00–18:00 уч. 316  
Енглески језик (031A2) Писмени испит (завршни) 25. 2. 15:00–17:00 уч. 316  
Математика (001A2) Писмени испит (завршни) 26. 2. 08:30–11:30 библ. друга група
Писмени испит 26. 2. 08:30–11:30 ВХА прва група
Неорганска хемија 1 (102A2) Писмени испит (завршни) 25. 2. 09:00–12:00 МХА  
Обрада резултата мерења (311A2) Писмени испит (завршни) 19. 2. 09:00–11:00 РЛАБ  
Одабрана поглавља математике (002A2) Усмени испит (завршни) 25. 2. 14:00–20:00 МФ  
Одабрана поглавља физике (012A2) Усмени испит 17. 2. 14:00–20:00 учионица 750  
Општа хемија (101A2) Писмени испит (завршни) 19. 2. 08:30–11:30 ВХА ХЕ и НХ
Основи геометријске кристалографије (131A2) Писмени испит (завршни) 17. 2. 14:00–17:00 лаб. 577  
Основи примене рачунара у хемији (111H2) Практични испит 24. 2. 11:00–19:00 РЛАБ 4 групе по 2 сата
Писмени испит (завршни) 1. 3. 09:00–10:00 уч. 279  
Практикум из аналитичке хемије 1 (301L2) Писмени испит (завршни) 24. 2. 09:00–11:00 библ.  
Практикум из неорганске хемије 1 (102E2) Писмени испит (завршни) 18. 2. 09:00–11:00 МХА  
Практикум из опште хемије (101E2) Писмени испит (завршни) 17. 2. 09:00–11:00 ВХА ХЕ и НХ
Физика (011A2) Писмени испит 18. 2. 17:00–20:00 библ. друга група
Писмени испит 18. 2. 17:00–20:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 23. 2. 11:00–17:00 учионица 750  
2. година
Аналитичка хемија 2 (302H2) Писмени испит 22. 2. 12:00–15:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 25. 2. 09:00–15:00 лаб. 508А  
Аналитичка хемија 3 (303H2) Писмени испит 17. 2. 09:00–12:00 библ.  
Усмени испит (завршни) 24. 2. 10:00–16:00 лаб. 550  
Номенклатура у хемији (233A2) Писмени испит (завршни) 19. 2. 09:00–11:00 уч. 282  
Органска хемија 1 (201A2) Писмени испит (завршни) 24. 2. 09:00–12:00 МХА акредитација 2020
Писмени испит 24. 2. 09:00–12:00 ВХА акредитација 2020
Органска хемија 2 (202A2) Писмени испит (завршни) 1. 3. 15:30–18:30 ВХА  
Основе аналитичког процеса (318A2)          
Основи координационе хемије (121A2) Писмени испит (завршни) 23. 2. 08:30–10:30 МХА  
Увод у биохемију (408A2) Писмени испит (завршни) 23. 2. 12:30–14:30 МХА  
Физичка хемија 1 (021H2) Писмени испит 17. 2. 13:30–16:30 ВХА  
Усмени испит (завршни) 23. 2. 10:00–16:00 лабораторија 263  
Физичка хемија 2 (022H2) Писмени испит 23. 2. 17:00–20:00 ВХА  
Усмени испит (завршни) 26. 2. 10:00–16:00 лабораторија 263  
Хемија животне средине (519H2) Писмени испит (завршни) 1. 3. 12:00–15:00 ВХА  
3. година
Биоаналитичка хемија (341A2) Усмени испит (завршни) 18. 2. 10:00–16:00 лаб. 550  
Биокатализа и метаболички инжењеринг (436B2) Усмени испит (завршни) 17. 2. 12:00–18:00 лаб. 401  
Индустријска хемија (501A2) Усмени испит (завршни) 25. 2. 10:00–18:00 лаб. 240  
Методе одвајања (312A2) Усмени испит (завршни) 17. 2. 13:00–18:00 лаб. 508А  
Механизми неорганских реакција (133A2)          
Механизми органских реакција (244A2)          
Неорганска хемија 2 (103H2) Писмени испит (завршни) 26. 2. 13:00–16:00 уч. 316  
Органске синтезе 1 (211H2) Писмени испит (завршни) 2. 3. 11:30–13:30 ВХА  
Примењена органска хемија (234A2) Писмени испит (завршни) 17. 2. 12:00–15:00 лаб. 460  
Стереохемија (232H2) Писмени испит (завршни) 22. 2. 08:30–11:30 ВХА  
Структурне инструменталне методе (221A2) Писмени испит 19. 2. 15:30–17:30 ВХА ХЖС, ХЕ
Усмени испит (завршни) 23. 2. 09:00–15:00 уч. 316  
Теорија хемијске везе (231H2) Писмени испит (завршни) 25. 2. 08:30–11:30 ВХА  
Хемија биоелемената (132A2) Писмени испит (завршни) 17. 2. 11:00–13:00 ВХА  
Хемија природних производа (411A2) Писмени испит 18. 2. 09:00–12:00 ВХА  
Писмени испит 18. 2. 09:00–12:00 библ. друга група
Усмени испит (завршни) 23. 2. 10:00–18:00 Нова1  
Усмени испит (завршни) 24. 2. 10:00–18:00 лаб. 516  
Хемија хетероцикличних једињења (237H2) Писмени испит 24. 2. 12:30–14:30 ВХА  
Усмени испит (завршни) 1. 3. 12:00–18:00 уч. 316  
4. година
Анализа реалних узорака (314H2) Усмени испит (завршни) 17. 2. 09:00–13:00 лаб. 508А  
Анализа хране (315H2) Усмени испит (завршни) 17. 2. 09:00–15:00 лаб. 503  
Аналитичка хемија у форензици (316H2) Усмени испит (завршни) 17. 2. 09:00–16:00 лаб. 550  
Биооргански механизми (245H2)          
Биохемија (409H2) Писмени испит 23. 2. 14:00–17:00 библ.  
Усмени испит (завршни) 26. 2. 10:00–16:00 лаб. 401  
Израда завршног рада (R11H2)          
Медицинска неорганска хемија (137H2)          
Методе синтезе и карактеризације неорганских једињења (134A2)          
Одабране области аналитичке хемије (349A2) Усмени испит (завршни) 22. 2. 09:00–15:00 лаб. 485  
Одабране области неорганске хемије (149A2) Усмени испит (завршни) 17. 2. 09:00–15:00 лаб. 501  
Одабране области органске хемије (249A2) Усмени испит (завршни) 22. 2. 09:00–15:00 уч. 279  
Одабране области примењене хемије (549A2) Усмени испит (завршни) 22. 2. 11:00–17:00 лаб. 240  
Одабране области структурних инструменталних метода (222A2)          
Органске синтезе 2 (212H2) Писмени испит (завршни) 2. 3. 14:30–16:30 ВХА  
Основи молекулског моделовања и хемијска информатика (235H2) Писмени испит (завршни) 17. 2. 09:00–12:00 РЛАБ  
Основи нанохемије (240H2)          
Основи супрамолекулске хемије (236A2) Усмени испит (завршни) 22. 2. 09:00–15:00 уч. 282  
Препаративна биохемија са индустријском биокатализом (416H2)          
Проточне методе у аналитичкој хемији (317H2)          
Рачунарска хемија (112H2) Писмени испит (завршни) 25. 2. 12:00–15:00 ВХА  
Савремене инструменталне методе у аналитичкој хемији (313H2) Усмени испит (завршни) 17. 2. 09:00–15:00 лаб. 550  
Увод у научноистраживачки рад (321H2) Усмени испит (завршни) 18. 2. 11:00–17:00 уч. 249 предходно Изборни предмент Д
Хемија координационих полимера (136H2)          
Хемија макромолекула (243H2) Писмени испит (завршни) 17. 2. 09:00–11:00 уч. 282  

Генерисано: 02. 04. 2021. у 18:22:29