Испитни рок:   Фебруар 2020/2021.
Студијски програм:   Биохемија

17. 2. 2021 - 2. 3. 2021.

Предмет (шифра) Група и
врста испита
Датум Време Место Напомене
1. година
Аналитичка хемија 1 (301B2) Писмени испит (завршни) 24. 2. 09:00–11:00 библ.  
Биологија ћелије (061B2) Усмени испит (завршни) 2. 3. 09:00–15:00 Институт за зоологију, БФ  
Екологија (051S2) Усмени испит (завршни) 22. 2. 12:00–18:00 уч. 316  
Енглески језик (031A2) Писмени испит (завршни) 25. 2. 15:00–17:00 уч. 316  
Математика (001A2) Писмени испит 26. 2. 08:30–11:30 ВХА прва група
Писмени испит (завршни) 26. 2. 08:30–11:30 библ. друга група
Неорганска хемија (102B2) Писмени испит (завршни) 23. 2. 10:00–12:00 уч. 249  
Одабрана поглавља математике (002A2) Усмени испит (завршни) 25. 2. 14:00–20:00 МФ  
Општа хемија (101K2) Писмени испит (завршни) 19. 2. 12:00–15:00 ВХА БХ и ХЖС
Органска хемија 1 (201B2) Писмени испит (завршни) 26. 2. 12:00–15:00 ВХА  
Основи геометријске кристалографије (131A2) Писмени испит (завршни) 17. 2. 14:00–17:00 лаб. 577  
Основи физике (019B2) Усмени испит (завршни) 24. 2. 11:00–17:00 учионица 644  
Практикум из неорганске хемије (102D2) Писмени испит (завршни) 18. 2. 09:00–11:00 МХА  
Практикум из опште хемије (101M2) Писмени испит (завршни) 17. 2. 11:00–13:00 ВХА БХ и ХЖС
Увод у биохемију (408A2) Писмени испит (завршни) 23. 2. 12:30–14:30 МХА  
2. година
Аналитичка хемија 2 (302B2) Писмени испит 18. 2. 08:30–11:30 уч. 316  
Усмени испит (завршни) 23. 2. 09:00–16:00 лаб. 508А  
Биохемија протеина и нуклеинских киселина (401B2) Писмени испит 19. 2. 12:00–15:00 библ.  
Усмени испит (завршни) 2. 3. 10:00–16:00 лаб. 516  
Добра лабораторијска и производна пракса (417B2)          
Израчунавања у биохемији и молекуларној биологији (405B2) Писмени испит (завршни) 23. 2. 12:30–14:30 МХА  
Номенклатура у хемији (233A2) Писмени испит (завршни) 19. 2. 09:00–11:00 уч. 282  
Органска хемија 2 (202B2) Писмени испит (завршни) 26. 2. 12:00–15:00 ВХА  
Основе аналитичког процеса (318A2)          
Основи координационе хемије (121A2) Писмени испит (завршни) 23. 2. 08:30–10:30 МХА  
Основи молекуларне биологије (062B2) Усмени испит (завршни) 1. 3. 11:00–17:00 Институт за физиологију, БФ  
Физичка хемија (029B2) Писмени испит (завршни) 17. 2. 08:30–11:30 уч. 316  
Хемија природних производа (411B2) Писмени испит 22. 2. 15:30–18:30 библ.  
Усмени испит (завршни) 24. 2. 10:00–16:00 уч. 316  
3. година
Биокатализа и метаболички инжењеринг (436B2) Усмени испит (завршни) 17. 2. 12:00–18:00 лаб. 401  
Биосупрамолекулска хемија (242B2)          
Биохемија метаболизма (402B2) Усмени испит (завршни) 17. 2. 09:00–15:00 лаб. 516  
Биохемија спорта и физичке активности (427B2)          
Виши курс органске хемије (203B2) Писмени испит (завршни) 22. 2. 08:30–11:30 ВХА  
Експериментална биохемија (404B2) Писмени испит 22. 2. 15:30–18:30 ВХА  
Усмени испит (завршни) 1. 3. 12:00–18:00 лаб. 401  
Елементи статистике у биохемији (342B2)          
Ензимологија (431B2) Писмени испит 23. 2. 08:30–11:30 библ.  
Усмени испит (завршни) 2. 3. 13:00–19:00 лаб. 401 договорити се са предметним наставником око сатнице због евентуалног преклапања
Методе одвајања (312A2) Усмени испит (завршни) 17. 2. 13:00–18:00 лаб. 508А  
Механизми неорганских реакција (133A2)          
Механизми органских реакција (244A2)          
Микробиолошкa хемија са микробиологијом (412B2) Писмени испит 19. 2. 08:30–11:30 уч. 316  
Усмени испит (завршни) 1. 3. 10:00–16:00 лаб. 516  
Молекулска генетика (064B2) Усмени испит (завршни) 2. 3. 10:00–16:00 Институт за физиологију, БФ  
Основе рада са екстрацелуларним везикулама (425B2)          
Основе рада са ћелијским културама (426B2)          
Примењена органска хемија (234A2) Писмени испит (завршни) 17. 2. 12:00–15:00 лаб. 460  
Структурне инструменталне методе (221B2) Писмени испит 19. 2. 15:30–17:30 библ. за БХ
Усмени испит (завршни) 24. 2. 10:00–16:00 Нова1  
Физиологија (063B2) Усмени испит (завршни) 25. 2. 10:00–16:00 Институт за физиологију, БФ  
Хемија биоелемената (132A2) Писмени испит (завршни) 17. 2. 11:00–13:00 ВХА  
4. година
Биоаналитичка хемија (341A2) Усмени испит (завршни) 18. 2. 10:00–16:00 лаб. 550  
Бионеорганска хемија (141B2) Писмени испит (завршни) 18. 2. 11:00–13:00 лаб. 577  
Биоорганска хемија (241B2) Усмени испит (завршни) 18. 2. 11:00–17:00 каб. 475  
Биотехнолошка и индустријска биохемија (414B2) Усмени испит (завршни) 26. 2. 10:00–16:00 лаб. 516  
Биохемија хране и исхране (432B2) Усмени испит (завршни) 19. 2. 10:00–16:00 лаб. 402  
Израда завршног рада (R11B2)          
Имунохемија (421B2) Усмени испит (завршни) 2. 3. 10:00–16:00 лаб. 402  
Инструменталне методе у биохемији (434B2) Усмени испит (завршни) 23. 2. 10:00–16:00 Каб. 410  
Конформационе промене протеина (437B2)          
Методе у клиничкој хемији (423B2) Усмени испит (завршни) 26. 2. 10:00–16:00 лаб. 402  
Молекулске основе патолошких стања (422B2) Усмени испит (завршни) 24. 2. 10:00–16:00 лаб. 402  
Огледи у настави биохемије (435B2) Усмени испит (завршни) 18. 2. 10:00–16:00 лаб. 401  
Основи биотехнологије (413B2) Усмени испит 17. 2. 10:00–16:00 лаб. 402  
Препаративна биохемија са индустријском биокатализом (416B2)          
Протеински терапеутици са основама биоинформатике (433B2) Усмени испит (завршни) 19. 2. 10:00–16:00 лаб. 516  
Регулација биохемијских процеса (403B2) Писмени испит 22. 2. 09:00–12:00 уч. 249  
Усмени испит (завршни) 25. 2. 10:00–16:00 лаб. 516 договорити се са предметним наставником око сатнице због евентуалног преклапања
Токсиколошка биохемија (424B2) Усмени испит (завршни) 19. 2. 10:00–16:00 лаб. 401  

Генерисано: 02. 04. 2021. у 18:22:29