Распоред наставе за 1. годину студијског програма Настава хемије
Зимски семестар 2021/22.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00 ВХА, 8:00-10:00
Математика (001A2)
Предавања
ВХА, 8:00-10:00
Општа хемија (101A2)
Предавања
ВХА, 8:00-10:00
Физика (011A2)
Предавања
ВХА, 8:00-10:00
Физика (011A2)
Предавања
ВХА, 8:00-10:00
Општа хемија (101A2)
Предавања
8:00
9:00 9:00
10:00 ВХА, 10:00-11:00
Општа хемија (101A2)
Предавања
  ВХА, 10:00-12:00
Математика (001A2)
Предавања
СЗС, 10:00-12:00
Математика (001A2)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ4, ХЕ5, НХ
  10:00
11:00       11:00
12:00     ВХА, 12:00-14:00
Општа хемија (101A2)
Теоријске вежбе
Група: XE3, ХЕ4, ХЕ5, НХ, стари студенти
    12:00
13:00 лаб. 577, 12:30-16:30
Практикум из опште хемије (101E2)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ5, НХ
      13:00
14:00 СЗС, 14:00-16:00
Математика (001A2)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ4, ХЕ5, НХ
  МХА, 14:00-16:00
Физика (011A2)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ4, ХЕ5, НХ, стари студенти
  14:00
15:00     15:00
16:00         16:00
17:00     ВПШ - лабораторија за физику, 16:30-19:30
Физика (011A2)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ5, НХ
(Физички факултет, први спрат, Цара Душана 13)
    17:00
18:00         18:00
19:00         19:00
20:00           20:00

Генерисано: 26. 10. 2021. у 14:40:36