Распоред наставе за просторију: Сала за седнице
Зимски семестар 2017/18.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00 8:00-10:00
Савремене инструменталне методе у аналитичкој хемији (313H1)
Предавања
  8:00-10:00
Физичка хемија 1 (021A1)
Предавања
8:00-10:00
Физичка хемија 1 (021A1)
Предавања
8:00-10:00
Одабране методе инструменталне анализе (351H1)
Предавања
Студ. прог: Х2, С2
8:00
9:00 9:00-11:00
Биохемија метаболизма (402B1)
Предавања
9:00
10:00 10:00-11:00
Структурне инструменталне методе (221A1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: ХЖС
10:00-12:00
Рачунарска хемија (112H1)
Предавања
10:00-12:00
Факултет за физичку хемију (ННВ)
10:00-12:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ2, ХЕ4
10:00
11:00 11:00-13:00
Структурне инструменталне методе (221K1)
Предавања
Студ. прог: НХ
11:00-13:00
Општа хемија (101A1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: БХ
11:00
12:00 12:00-14:00
Структурне инструменталне методе (221A1)
Теоријске вежбе
Група: стари студенти (ХЕ, ХЖС)
12:00-14:00
Управа Хемијског факултета
(сваког четвртка у месецу!)
12:00-14:00
Храна и функција (456B1)
Предавања
12:00
13:00 13:00-14:00
Органска хемија (200A1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: ХЕ
Група: ХЕ1, ХЕ3
13:00-15:00
Општа хемија (101A1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: ХЕ
Група: XE1, XE2
13:00
14:00 14:00-16:00
Основи физике (019B1)
Предавања
Студ. прог: БХ, БХ
14:00-16:00
Семинари
14:00-16:00
Рачунарска хемија (112H1)
Предавања
14:00-15:00
Експериментална биохемија (404B1)
Предавања
(Вежбе ће се одржати у блоку на крају семестра.)
14:00
15:00 15:00-17:00
Општа хемија (101A1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: ХЖС
Група: ХЖС
15:00-17:00
Биохемија метаболизма (402B1)
Предавања
15:00
16:00 16:00-19:00
Протеински терапеутици са основама биоинформатике (433B1)
Предавања
16:00-18:00
Анализа реалних узорака (314H1)
Предавања
16:00-18:00
Савремене инструменталне методе у аналитичкој хемији (313H1)
Предавања
16:00
17:00 17:00-19:00
Молекуларна биотехнологија (452B1)
Теоријске вежбе
(Лабораторијске вежбе ће се организовати у блоку у договору са предметним наставником)
17:00-18:00
Ензимологија (431B1)
Колоквијуми
17:00
18:00       18:00
19:00           19:00
20:00   19:30-21:00
Наставна секција
Предавања
(сваки први уторак у месецу)
      20:00

Генерисано: 07. 11. 2017. у 12:53:59