Распоред наставе за просторију: Рачунарска лабораторија
Зимски семестар 2017/18.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00   8:00-11:00
Рачунарска хемија (112H1)
Теоријске вежбе
Група: Ц
8:00-09:00
Информационо-комуникационе технологије (661P1)
Предавања
    8:00
9:00 9:00-13:00
Статистичка обрада резултата у аналитичкој хемији (353H1)
Предавања
Студ. прог: Х2, С2
9:00-12:00
Информационо-комуникационе технологије (661P1)
Теоријске вежбе
9:00-12:00
Рачунарска хемија (112H1)
Теоријске вежбе
Група: Б
9:00-13:00
Основи молекулског моделовања и хемијска информатика (235H1)
Теоријске вежбе
9:00
10:00 10:00
11:00 11:00-13:00
Хемија чврстог стања (151H1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: Х2
11:00
12:00 12:00-15:00
Рачунарска хемија (112H1)
Теоријске вежбе
Група: А
12:00-14:00
Информационо-комуникационе технологије (661P1)
Теоријске вежбе
12:00
13:00 13:00-15:00
Статистичка обрада резултата у аналитичкој хемији (353H1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: Х2, С2
13:00-16:00
Биохемија протеина и нуклеинских киселина (401B1)
Лабораторијске вежбе
Група: БХ1, БХ2
(наизменично, сваке друге недеље)
13:00-15:00
Основи молекулског моделовања и хемијска информатика (235H1)
Предавања
13:00
14:00 14:00-19:00
Конформациона анализа (253H1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: Х2
14:00
15:00 15:00-18:00
Статистичка обрада резултата у аналитичкој хемији (353H1)
Лабораторијске вежбе
Студ. прог: Х2, С2
15:00-16:00
Биоинформатика (451B1)
Предавања
15:00-19:00
Механизми неорганских реакција (133H1)
Лабораторијске вежбе
15:00
16:00 16:00-19:00
Рачунарска хемија (112H1)
Теоријске вежбе
Група: Д
16:00-19:00
Биоинформатика (451B1)
Теоријске вежбе
16:00
17:00 17:00
18:00   18:00
19:00           19:00
20:00           20:00

Генерисано: 07. 11. 2017. у 12:53:59