Распоред наставе за 3. годину студијског програма Хемија
Зимски семестар 2017/18.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00 МХА, 8:00-10:00
Структурне инструменталне методе (221A1)
Теоријске вежбе
Група: Стари студенти ХЕ и ХЖС
 
лаб. 473, 8:00-12:00
Хемија хетероцикличних једињења (237H1)
Лабораторијске вежбе
Група: Групе А и Б
 
уч. 316, 9:00-12:00
Структурне инструменталне методе (221A1)
Теоријске вежбе
Група: Ц, Д
лаб. 473, 8:00-12:00
Хемија хетероцикличних једињења (237H1)
Лабораторијске вежбе
Група: Групе Ц и Д
 
уч. 316, 9:00-12:00
Структурне инструменталне методе (221A1)
Теоријске вежбе
Група: А, Б
лаб. 516, 8:00-12:00
Хемија природних производа (411A1)
Лабораторијске вежбе
Група: Ц, Д
(5 лабораторијских вежби од по 8 сати, наизменично, сваке друге недеље)
 
уч. 316, 10:00-12:00
Структурне инструменталне методе (221A1)
Теоријске вежбе
Група: А, Б
    8:00
9:00 лаб. 516, 9:00-13:00
Хемија природних производа (411A1)
Лабораторијске вежбе
Група: Ц, Д
(5 лабораторијских вежби од по 8 сати, наизменично, сваке друге недеље)
 
МХА, 12:00-14:00
Теорија хемијске везе (231H1)
Теоријске вежбе
Група: А, Б
 
уч. 316, 13:00-14:00
Структурне инструменталне методе (221A1)
Теоријске вежбе
Група: стари студенти (ХЕ, ХЖС)
МХА, 9:00-11:00
Хемија хетероцикличних једињења (237H1)
Предавања
9:00
10:00 10:00
11:00 МХА, 11:00-13:00
Стереохемија (232H1)
Предавања
11:00
12:00 МХА, 12:00-14:00
Теорија хемијске везе (231H1)
Предавања
  СЗС, 12:00-14:00
Структурне инструменталне методе (221A1)
Теоријске вежбе
Група: стари студенти (ХЕ, ХЖС)
 
уч. 316, 12:00-13:00
Стереохемија (232H1)
Теоријске вежбе
Група: A,Б
12:00
13:00 ВХА, 13:00-14:00
Хемија природних производа (411A1)
Предавања
  13:00
14:00 ВХА, 14:00-16:00
Хемија природних производа (411A1)
Предавања
уч. 316, 14:00-16:00
Структурне инструменталне методе (221A1)
Теоријске вежбе
Група: Ц, Д
 
лаб. 516, 15:00-19:00
Хемија природних производа (411A1)
Лабораторијске вежбе
Група: А, Б
(5 лабораторијских вежби од по 8 сати, наизменично, сваке друге недеље)
 
лаб. 401, 15:00-19:00
Хемија природних производа (411A1)
Лабораторијске вежбе
МХА, 14:00-16:00
Структурне инструменталне методе (221A1)
Предавања
 
ВХА, 14:00-15:00
Структурне инструменталне методе (221A1)
Колоквијуми
(4 недеље током семестра)
МХА, 14:00-15:00
Стереохемија (232H1)
Теоријске вежбе
Група: Ц, Д
  14:00
15:00 МХА, 15:00-17:00
Структурне инструменталне методе (221A1)
Предавања
лаб. 473, 15:00-19:00
Хемија хетероцикличних једињења (237H1)
Лабораторијске вежбе
Група: Е
(сваке друге недеље)
15:00
16:00 лаб. 516, 16:00-20:00
Хемија природних производа (411A1)
Лабораторијске вежбе
Група: А, Б
(5 лабораторијских вежби од по 8 сати, наизменично, сваке друге недеље)
 
уч. 316, 16:00-18:00
Теорија хемијске везе (231H1)
Теоријске вежбе
Група: Ц, Д
  16:00
17:00     17:00
18:00     18:00
19:00     ВХА, 19:00-21:00
Хемија природних производа (411A1)
Колоквијуми
(колоквијум)
  19:00
20:00         20:00

Генерисано: 07. 11. 2017. у 12:53:59