Распоред наставе за просторију: Учионица 282
Зимски семестар 2017/18.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00 8:00-10:00
Хемија вода и отпадних вода (513S1)
Предавања
8:00-10:00
Хемија вода и отпадних вода (513S1)
Предавања
  8:00-10:00
Механизми неорганских реакција (133H1)
Предавања
  8:00
9:00   9:00-11:00
Неорганска хемија 2 (103P1)
Предавања
9:00
10:00 10:00-13:00
Биотехнологије у животној средини (415B1)
Предавања
10:00-11:00
Неорганска хемија 2 (103P1)
Предавања
10:00-12:00
Структурне инструменталне методе (221A1)
Теоријске вежбе
Студ. прог: ХЖС
10:00-12:00
Загађивачи хране (514S1)
Предавања
10:00
11:00 11:00-13:00
Загађивачи хране (514S1)
Предавања
11:00-13:00
Структурне инструменталне методе (221K1)
Предавања
Студ. прог: НХ
11:00
12:00 12:00-14:00
Методика наставе хемије 1 (653P1)
Предавања
12:00-14:00
Синтезе комплексних органских молекула (255H1)
Предавања
Студ. прог: Х2
12:00
13:00 13:00-15:00
Физичка органска хемија (252H1)
Предавања
13:00-15:00
Биогеотехнологија са основама зелене хемије (455B1)
Предавања
13:00-15:00
Биохемија и биофизика макромолекула (453B1)
Предавања
13:00
14:00   14:00-16:00
Протеински инжењеринг (457B1)
Предавања
14:00
15:00       15:00-17:00
Одабране области супрамолекулске хемије и нанохемије (254H1)
Предавања
15:00
16:00 16:00-18:00
Биоорганска хемија (251H1)
Предавања
Студ. прог: Х2
16:00-18:00
Аналитичка хемија у форензици (316H1)
Предавања
16:00-18:00
Школска пракса и истраживачки рад (656P1)
Предавања
  16:00
17:00 17:00-19:00
Основи молекулског моделовања и хемијска информатика (235H1)
Предавања
  17:00
18:00         18:00
19:00           19:00
20:00           20:00

Генерисано: 07. 11. 2017. у 12:53:59