Распоред наставе за 2. годину студијског програма Хемија
Зимски семестар 2017/18.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00     МХА, 8:00-10:00
Физичка хемија 1 (021H1)
Предавања
МХА, 8:00-10:00
Физичка хемија 1 (021H1)
Предавања
 
лаб. 562, 9:00-14:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ6
 
лаб. 473, 10:00-14:00
Практикум из органске хемије (200E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ2
 
уч. 316, 10:00-12:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ1, ХЕ3
 
лаб. 263, 11:00-14:00
Физичка хемија 1 (021H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ4
 
уч. 316, 12:00-13:00
Органска хемија (200A1)
Теоријске вежбе
Група: Стари студенти
лаб. 263, 8:00-11:00
Физичка хемија 1 (021H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ3
 
уч. 316, 9:00-10:00
Органска хемија (200A1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ2, ХЕ4
 
лаб. 473, 10:00-14:00
Практикум из органске хемије (200E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ1
 
СЗС, 10:00-12:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ2, ХЕ4
 
лаб. 562, 12:00-17:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ5
 
лаб. 485, 12:00-17:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ4
8:00
9:00   ВХА, 9:00-11:00
Органска хемија (200A1)
Предавања
9:00
10:00   лаб. 562, 10:00-15:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ1
 
лаб. 473, 10:00-14:00
Практикум из органске хемије (200E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ5
 
лаб. 485, 10:30-15:30
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ3
 
уч. 316, 14:00-16:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ5, ХЕ6
10:00
11:00 ВХА, 11:00-13:00
Органска хемија (200A1)
Предавања
  11:00
12:00   12:00
13:00 СЗС, 13:00-14:00
Органска хемија (200A1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ1, ХЕ3
  13:00
14:00 лаб. 485, 14:00-19:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ2
 
лаб. 473, 14:00-18:00
Практикум из органске хемије (200E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ3
ВХА, 14:00-16:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Предавања
ВХА, 14:00-15:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Предавања
14:00
15:00 лаб. 263, 15:00-18:00
Физичка хемија 1 (021H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ1
15:00
16:00 лаб. 263, 16:00-19:00
Физичка хемија 1 (021H1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ2
 
лаб. 473, 16:00-20:00
Практикум из органске хемије (200E1)
Лабораторијске вежбе
Група: ХЕ4
  16:00
17:00 ВХА, 17:00-20:00
Хемија животне средине (519H1)
Предавања
  17:00
18:00     18:00
19:00 ВХА, 19:00-21:00
Аналитичка хемија 2 (302H1)
Колоквијуми
    19:00
20:00         20:00

Генерисано: 07. 11. 2017. у 12:53:59