Распоред наставе за 1. годину студијског програма Настава хемије
Зимски семестар 2017/18.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00 ВХА, 8:00-10:00
Математика (001A1)
Предавања
ВПШ 11, 8:00-10:00
Математика (001A1)
Теоријске вежбе
Група: НХ
(Физички факултет, први спрат, Цара Душана 13)
ВХА, 8:00-10:00
Физика (011A1)
Предавања
ВХА, 8:00-10:00
Физика (011A1)
Предавања
ВХА, 8:00-10:00
Општа хемија (101A1)
Предавања
8:00
9:00 9:00
10:00 ВХА, 10:00-11:00
Општа хемија (101A1)
Предавања
  ВХА, 10:00-12:00
Математика (001A1)
Предавања
    10:00
11:00   ВХА, 11:00-13:00
Општа хемија (101A1)
Предавања
    11:00
12:00   ВХА, 12:00-14:00
Општа хемија (101A1)
Теоријске вежбе
Група: XE3, XE4, HX
 
ВПШ 15, 13:00-17:00
Практикум из опште хемије (101E1)
Лабораторијске вежбе
Група: Стари студенти
(Физички факултет, први спрат, Цара Душана 13)
  ВПШ 11, 12:00-14:00
Физика (011A1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ3, ПХ
(Физички факултет, први спрат, Цара Душана 13)
12:00
13:00 ВПШ 11, 12:30-14:30
Математика (001A1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ2, ХЕ4, НХ
(Физички факултет, први спрат, Цара Душана 13)
  ВПШ 11, 13:00-15:00
Математика (001A1)
Теоријске вежбе
Група: ХЕ2, ХЕ4, НХ
(Физички факултет, први спрат, Цара Душана 13)
13:00
14:00 ВПШ 15, 13:30-17:30
Практикум из опште хемије (101E1)
Лабораторијске вежбе
(Физички факултет, први спрат, Цара Душана 13)
  14:00
15:00 ВПШ - лабораторија за физику, 14:30-17:30
Физика (011A1)
Лабораторијске вежбе
(Физички факултет, први спрат, Цара Душана 13)
    15:00
16:00     16:00
17:00       17:00
18:00           18:00
19:00           19:00
20:00           20:00

Генерисано: 07. 11. 2017. у 12:53:59