Распоред наставе за просторију: Учионица 316
Летњи семестар 2016/17.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00     8:00-10:00
Методе одвајања (312A1)
Предавања
    8:00
9:00     9:00-10:00
Биохемија (409A1)
Предавања
Студ. прог: ХЖС
  9:00
10:00 10:00-12:00
Биотехнолошка и индустријска биохемија (414B1)
Предавања
  10:00-13:00
Микробиологија са микробиолошком хемијом (412B1)
Предавања
  10:00-12:00
Савремене структурне методе (256H1)
Теоријске вежбе
10:00
11:00 11:00-13:00
Биоаналитичка хемија (341B1)
Предавања
11:00-14:00
Савремене структурне методе (256H1)
Лабораторијске вежбе
(Део вежби се одржава у лабораторијама Одељења за инструменталну анализу)
11:00
12:00 12:00-14:00
Патобиохемија (422B1)
Предавања
12:00-14:00
Бионеорганска хемија (152H1)
Предавања
 
12:00-14:00
Бионеорганска хемија (141B1)
Предавања
12:00
13:00     13:00
14:00 14:00-16:00
Методе одвајања (312A1)
Предавања
    14:00-17:00
Основи хемије атмосфере и загађујуће супстанце у ваздуху (511S1)
Предавања
14:00-16:00
Одабране области неорганске хемије (149A1)
Предавања
14:00
15:00   15:00-17:00
Одабране области примењене хемије (549A1)
Предавања
15:00
16:00       16:00
17:00   17:00-20:00
Историја хемије (611P1)
Предавања
  17:00-20:00
Филозофија природних наука (041P1)
Предавања
  17:00
18:00       18:00
19:00       19:00
20:00           20:00

Генерисано: 26. 04. 2017. у 13:48:41