Распоред наставе за просторију: Учионица 279
Летњи семестар 2016/17.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00     8:00-10:00
Примењена органска хемија (234A1)
Предавања
    8:00
9:00         9:00
10:00   10:00-12:00
Неорганска хемија (102S1)
Предавања
10:00-11:00
Неорганска хемија (102S1)
Предавања
10:00-12:00
Биоаналитичка хемија (341B1)
Предавања
10:00-14:00
Огледи у настави биохемије (435B1)
Предавања
10:00
11:00   11:00-12:00
Неорганска хемија (102S1)
Теоријске вежбе
11:00
12:00 12:00-14:00
Неорганска хемија (102S1)
Предавања
12:00-14:00
Бионеорганска хемија (141B1)
Предавања
    12:00
13:00   13:00-15:00
Методе у клиничкој хемији (423B1)
Предавања
13:00
14:00 14:00-16:00
Примењена органска хемија (234A1)
Предавања
  14:00-15:00
Увод у биохемију (408A1)
Теоријске вежбе
Група: 1
14:00-17:00
Хемодинамика загађујућих супстанци (515S1)
Предавања
14:00
15:00   15:00-16:00
Увод у биохемију (408A1)
Теоријске вежбе
Група: 2
  15:00
16:00 16:00-19:00
Основи физике (019B1)
Предавања
16:00-18:00
Биоорганска хемија (241B1)
Предавања
16:00-17:00
Увод у биохемију (408A1)
Теоријске вежбе
Група: 3
  16:00
17:00 17:00-20:00
Моделовање загађења у атмосфери (053S1)
Предавања
17:00-19:00
Примењена биокатализа (436B1)
Предавања
17:00-20:00
Биоиндикатори (523S1)
Предавања
17:00
18:00   18:00
19:00       19:00
20:00           20:00

Генерисано: 26. 04. 2017. у 13:48:41