Распоред наставе за 2. годину студијског програма Настава хемије
Летњи семестар 2016/17.

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак  
8:00 ВХА, 8:00-10:00
Органска хемија (200A1)
Предавања
  ВХА, 8:00-10:00
Органска хемија (200A1)
Предавања
лаб. 473, 8:00-12:00
Практикум из органске хемије (200E1)
Лабораторијске вежбе
Група: НХ+ХЖС
  8:00
9:00     9:00
10:00   СЗС, 10:00-11:00
Физичка хемија 2 (022A1)
Предавања
СЗС, 10:00-12:00
Физичка хемија 2 (022A1)
Предавања
  10:00
11:00 МХА, 11:00-13:00
Инструментална аналитичка хемија (303A1)
Предавања
СЗС, 11:00-12:00
Инструментална аналитичка хемија (303A1)
Предавања
  11:00
12:00   лаб. 485, 12:00-17:00
Инструментална аналитичка хемија (303A1)
Лабораторијске вежбе
Група: НХ+ХЖС
 
уч. 279, 14:00-15:00
Увод у биохемију (408A1)
Теоријске вежбе
Група: 1
 
уч. 279, 15:00-16:00
Увод у биохемију (408A1)
Теоријске вежбе
Група: 2
 
уч. 279, 16:00-17:00
Увод у биохемију (408A1)
Теоријске вежбе
Група: 3
  лаб. 263, 12:00-15:00
Физичка хемија 2 (022A1)
Лабораторијске вежбе
12:00
13:00 МХА, 13:00-14:00
Органска хемија (200A1)
Теоријске вежбе
    13:00
14:00   лаб. 473, 14:00-18:00
Практикум из органске хемије (200E1)
Лабораторијске вежбе
 
МХА, 16:00-17:00
Увод у биохемију (408A1)
Предавања
  14:00
15:00   ВПШ 11, 15:00-18:00
Педагогија (043P1)
лаб. 550, 15:00-20:00
Инструментална аналитичка хемија (303A1)
Лабораторијске вежбе
 
лаб. 516, 17:00-19:00
Увод у биохемију (408A1)
Лабораторијске вежбе
15:00
16:00 ВХА, 16:00-19:00
Основи координационе хемије (121A1)
Предавања
 
уч. 249, 16:00-19:00
Номенклатура у хемији (233A1)
Предавања
 
РЛАБ, 16:00-19:00
Обрада резултата мерења (311A1)
Предавања
Група: 1
 
лаб. 402, 16:00-20:00
Увод у биохемију (408A1)
Лабораторијске вежбе
Група: 1, 2
16:00
17:00   17:00
18:00       18:00
19:00       19:00
20:00           20:00

Генерисано: 26. 04. 2017. у 13:48:41